ULTREYA 02-2005 
Dụ Ngôn Những Nén Bạc Giuse Nguyễn Văn Đàn
Melbourne Có Gì Lạ Không Em ? TN
Tâm Tình Gởi Về Đâu

Tiểu Táo Khối Hậu

Tôi Thấy Gì Sau Cơn Hồng Thủy Tôn Nữ Thụy Khê
Bảy Chân Rưỡi Tôma Lê Đức Hải
Cám Ơn Ngài Maria Nga Nguyễn
Đời Linh Mục Maria Mai Thêu
Cảm NGhiệm Sai Đại Hội Neang Sophone Phương
Một Thóang Suy Tư Thy Vương
Lạy Thầy Chí Thánh Nam Giao
Đâu Ngờ Thy Vương
Cảm Nghiệm Về Đại Hội Ninh Trần
Thơ Vui MinhThanh
Ba Năm Tình Cũ Sóng Triều
Nhớ Về Đại Hội Melbourne TTTH
Giòng Máu Việt Sóng Triều
Sớ Táo Bà TTTH
Xuân Tri Ân Lợi Hùynh
Cảm Nghĩ Về Sự Hội Nhập Tom