ULTREYA 06-2005 
Thiên Chức Linh Mục Bản Tin Tháng 6
Thiên Chức Linh Mục Nguyễn Văn Vĩ
Thiên Chức Linh Mục VPDH Beisbane
Tu Là Cõi Phúc Tom
Chia Sẻ Của Kẻ Bộ Hành Chíec Lá Khô
Niềm Vui Bên Chúa Nam Giao
Tu Là Cõi Phúc (ST) Sóng Triều
Thánh Thể Nguồn Sống Giáo Hội Sr Marie Trần thị Niên, rsm.
Làm Cha Ngọc Giang
Lễ Kính Mừng Và Máu Chúa A.H.
Chức Linh Mục Chung BẠCH MY.
Vụn Vặt Sau Lưng Ng.Th.Tu
Bánh Thánh Phơi Khô Đaminh MVH.
Huyền Nhiệm Kinh Mân Côi Luca T. Nguyễn
Sợ Nghĩa Chính.
Mọi Người Đều Khắt Khe Phaolô Vũ văn Bình
Tâm Tình Cảm Mến Và Tâm Tình Tri Ân Bình Minh