ULTREYA 10-2005 
Đồng Hành Với Mẹ Bản Tin tháng 10
Đồng Hành Với Mẹ  
Cùng Với Mẹ Maria Anna Nguyễn Thị Trầm
Mau Mau Đến Cùng Đức Maria Chiếc Lá Khô
Hành Hương Về La Vang Tom
Cà Phê Điểm Hẹn Hoàng Văn Long
Tha Thứ Việt Nguyên
Tin Vắn - Anh LÀ Ai ? Sóng Triều
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa Nam Giao.
Cảm Nghĩ Về ... Tôma Lê Đức Hải
Sống Ngày Thứ Tư  
Người Đàn Bà Ân Phúc Cư Sĩ
Đức Maria Và Bí Tích Thánh Thể Maria Đinh Thanh
Hãy Đến Cùng Giuse Nụ Mai
Đói Cho Sạch Đa Minh MVH.
Mẹ Đời Mẹ Đạo Chu Đình
Chầu Lượt Nghĩa Chính
Tri Ân Người Quá Cố Phêrô Phạm Văn Long