ULTREYA 11-2005 
Thánh Thể Bảo Chứng Cho Đời Sau Bản Tin tháng 11
Thánh Thể Bảo Chứng Cho Đời Sau Perth Cecilia Pham T.M. Nhuận
Thánh Thể Bảo Chứng Cho Đời Sau Vic

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.

Thánh Thể Bảo Chứng Cho Đời Sau QLD Brisbane
Thánh Thể Bảo Chứng Cho Đời Sau SA

Đan Huyền SA

Bảo Chứng Cho Đời Sau Sóng Triều
Bảo Chứng Đời Này Cư Sĩ
Bài Học Về Niềm Tin

Đinh Thanh

Mau Mau Đến Với Chúa Thánh Thể

Chiếc Lá Khô

Môt Chút Duyên Thầm Cho Quê Hương

Cư Sĩ

Hồi Tưởng Giacôbê Phùng Ngọc Thanh
Những Linh Hồn Mỉm Cười Hạt Cát
Sống Gởi, Thác Về

Nam Giao

Sống Muôn Đời Thưởng 15 SA
Hòai Hương Luke Nguyễn
Nhớ Về Anh Tom
Đường Lên Nhà Duy Trang MÂY BỐN PHƯƠNG
Một Môi Trường Cho Nhóm Andrê Phú Yên M D ghi nhận