CẢM NGHIỆM & CHIA SẺ 09-2011
Đại Hội Ultreya Adelaide 7/2011

VPĐH Adelaide

Chị Renee

Agnes

Hy Sinh Và Hạnh Phúc

Sydney

Đứa Bé QLD
Thơ: buồn Siu Siu
Thơ: Ta Là Nước HVTR
Chị Têrêsa Lý Thị Thịnh MVH
Cha Brendon Davey va PT Melbourne Nhếch Nhác
Hy Sinh Và Hạnh Phúc Lm Phạm Quang Hồng
Hy Sinh Và Hạnh Phúc Phêrô Nguyễn Văn Tịnh