Cảm Nghiệm tháng 5/2015

Cursillista sống Niềm Hy Vọng                                            Anna Đặng Thanh Hương

40 Lần Đi Trợ Tá                                                                 Mây Lang Thang

Hành-Hương Đất Thánh                                                     Banabê Nguyễn Văn Duyệt

Nỗi lòng 30/4                                                                       Tom

Sinh – Già - Bệnh - Chết                                                     Banabê Nguyễn Văn Duyệt

Tâm Tình Ngày Đại Hội Legio                                             phamhnhien

Sự trưởng thành về đời sống thiêng liêng                          Lm Trần Quang Tòng

Kiểm Điểm Bản Thân                                                          Nguyễn Cao Linh

Vâng                                                                                    Giuse Vũ Minh Sơn

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                                 Cecilia Maria Tước Nguyễn

Cursillista Sống Niềm Hy Vọng                                           Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Sống Niềm Hy Vọng                                                            Nhóm Thánh Quý

15 năm Thầy đã chọn Con                                                  Phong Vân

Tràng Chuỗi Mân Côi                                                          Thanh Tâm

Tâm Tình Linh Hướng                                                         Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Cursillista Sống Niềm Hy Vọng                                           Maria Trang Lê

Em tôi                                                                                  GK

Khóc Mẹ                                                                              Ngọc Diệp

Phận Người Mong Manh                                                     NCT # 41

Yêu (thơ)                                                                             Galilê Melb.

Sống Niềm Hy Vọng                                                            Lm Phạm Quang Hồng

Cursillista Sống Niềm Hy Vọng                                           Nhóm Phêrô Maria

Cám Ơn Đất Nước Úc                                                         N.Lan

Chị Tôi                                                                                 Thư Thanh Thanh

Tâm Nguyện  3  (thơ)                                                          Minh Thi

Khát                                                                                     Thư Thanh Thanh

Mừng Phục Sinh (thơ)                                                         Nhóm St. Bernadette