Cảm Nghiệm tháng 9/2015

Đức Ái                                                                     Maria Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Hội Nhóm Tình Bạn                                                Elizabeth  Lành Phạm

Những Người Nữ Tu                                              Tom

Tội và Con Người                                                  Sr Marie Trần Thị Niên rsm

Những Thách Đố                                                   Giuse Nguyễn Văn Đàn

Họp Nhóm                                                              T.T Nguyễn

Cầu nguyện                                                           Sr. Maria Trần Thị Thu Trang, RSM

Đức Ái Trong Đời Sống Cursillo                            Mỹ Huyền

Anh bây giờ chỉ sống nhờ vào tình yêu của em   Monica Nguyễn Hoàng Yến #32

Tìm Thầy Trong Nồi Phở                                       Dominico Nguyễn Đoàn

Đặc Sủng & Trách Nhiệm                                      Lm Phêrô Bùi Xuân Mỹ

Di Sản Của Một Đời Người                                    Lucy Văn Thúy Hằng

Một Thoáng Nhìn Lại                                            Cecilia Thùy Nhiên

Đức Ái trong đời sống của Người Cursillista         Giuse Trần Cao Minh Đạo

Nhớ Ơn Cha                                                         Galile Mel

Cảm Nghiệm Tĩnh Tâm                                         HT46A

Niềm Hy Vọng                                                       Cursillista

Khấn Xin (thơ)                                                      Galilê Mel

Tạ Ơn Thầy                                                         Quang Minh

Đức Ái trong đời sống                                          Linh mục Phạm Quang Hồng

Đức Mến                                                              JP

Cảm Nghiệm                                                        Theresa

Chia Sẻ Cảm Nghiệm                                          Benedetta

Loan Tin                                                             Thu Thanh Thanh

Khi Con Người Muốn Làm Thượng Đế               Thư Thanh Thanh