Cảm Nghiệm tháng 11/2015

Tình Yêu và Tử Đạo                                                 Đinh Phương Hạnh

Học và Sống                                                             Tom

Chia Sẻ - Nhóm Granville                                         DP

Đạo Hiếu đối với Người Kitô Hữu                             Nguyễn Thị Thanh Hồng

Cursillistas, những hạt Muối, Men cho Đời              Thy Yên

Tháng Bảy Mưa Ngâu                                              Sông Đà PNT

Tình Yêu và Tử Đạo                                                 Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Gặp Đức Giáo Hoàng                                               Hậu Nguyễn

Chia sẻ cảm nghiệm Nhóm                                      Nhóm Thánh Quý

Tử (thơ)                                                                    Trung Hải

Thơ cảm nghiệm                                                      Ngô văn Nhơn

Tình Yêu Và Tử Đạo                                                Trung Nguyễn

Đồng Hành Với Giáo Hội                                          Bartholomew Văn Đức Thạch

Mầu Nhiệm của Cầu Nguyện                                   Elizabeth Lâm Bích Vân

Khát Vọng và Hạnh Phúc                                         Một người con của Chúa và của Giáo Hội

Ánh Sáng và những Hạt Bụi                                     Nghĩa Chính

Cậu Bé Bán Vé Số                                                   3T

Dấn thân 5 “YÊU THƯƠNG” (tho)                           Galilê Mel

Đêm Lửa Trại tình thân                                            BM

Hành trình yêu thương                                             Giao Kim

Tình Yêu và Tử Đạo                                                 Linh Mục Giuse Trần Tấn Lực

Nắm Tay…. Đồng Hành                                           NCT

Sống đạo                                                                  HT46A

Vè Trại Dấn Thân 5                                                  Galilê_Mel

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                      NL

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                      Cursillista nhỏ bé

Chia sẻ cảm nghiệm                                                 Nhật An

Tin Yêu                                                                     Linh mục Phạm Quang Hồng

Nụ Cười Thật Huyền Diệu                                        Maria – Madalena