Cảm Nghiệm tháng 12/2015

Sống Tình Yêu Giáng Sinh Trong Môi Trường                           Teresa Đỗ Châu Phụng

Ba Ngọn Đèn                                                                              Giuse Hoàng Văn Chấp

Sùng Đạo hay Hành Đạo                                                            phamhnhien

Món Quà Nào cho Chúa Hài Đồng                                             Thy-Yên

Cảm Nghiệm Tình Yêu Giáng Sinh                                             Elizabeth Nguyễn Thị Hồng Thúy

Sống Tình Yêu Giáng Sinh                                                         Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Một Năm Nhìn Lại                                                                       Trung Hải

Những Món Quà Giáng Sinh                                                       Monica NHY

Sống Tình Yêu Giáng Sinh Trong Môi Trường                           Nhóm Thánh Giuse Tuân

Ngờ Vực Và Đức Tin                                                                   NTH Canberra

Tình Yêu & Tử Đạo                                                                     Maria

Chia Sẻ Cảm Nghiệm                                                                  An Bình

Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh                                                     Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Tình Yêu Và Tử Đạo                                                                   Anrê Tống Quỳnh

Hoài niệm…                                                                                BM 1510

Nguyện Ước Giáng Sinh  (thơ)                                                    An Bình

Sống Chứng Nhân                                                                      Nghĩa Chính

Suy ngẫm cuộc đời…                                                                 GK

Căn Nhà Cho Hài Nhi Giêsu                                                        Linh mục Phạm Quang Hồng

Phó Thác và Cậy Trông Mẹ Maria                                               Một Cursillista

Thiên ân                                                                                      Theresa Thúy Vân

Thống Hối Và Cầu Nguyện                                                         Thư Thanh Thanh

Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh  (thơ)                                             Thư Thanh Thanh

Tôn Thờ Chúa (thơ)                                                                     Phêrô Tịnh