Cảm Nghiệm tháng 4/2016

Sống giới luật yêu thương                                                       Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tạ ơn Lòng Thương Xót                                                          Nguyễn Văn Thanh

Trở Về Với Lòng Chúa Thương Xót (thơ)                                Nguyễn Văn Duyệt

Sống Nhân Từ                                                                         Nguyễn Ngọc Thảnh

Sống Luật Yêu Thương Với Tha Nhân                                    Cao Linh

Chia sẻ Ngày Thứ Tư                                                               Đinh Tám

Hãy Nhìn Lại Mình                                                                   Ngọc Dung

Sống Nhân Từ Bằng Tha Thứ                                                 Nguyễn Quang Bình

Suy tư…                                                                                  Hoành

Sống Nhân Từ bằng Tha Thứ                                                 Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Cúi Xin Vâng Phục (thơ)                                                          Phan Văn Hải

Hành Trình 60 năm                                                                  Maria Nhàn

Sống Nhân Từ                                                                         Phêrô Đặng

Ngày Về                                                                                  Văn Thúy Hằng

Lazarô Nữ                                                                               Lazarô Nữ

Sống nhân từ bằng tha thứ                                                    Joseph Quyen

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu                                           Nghĩa Chính

Lòng bao dung và tha thứ                                                      GK.55

Sống Nhân Từ                                                                        Sr Teresa Nguyễn Thị Thanh Nga

Tâm tình Chặng Đàng Thánh giá  (thơ)                                 Lệ trần

Tính Cách Người Con Trưởng                                                Vân Đỳnh

Sống Nhân Từ Bằng Tha Thứ                                                Nhóm Monica

Chia sẻ                                                                                   Nhóm Phêrô Maria

Lời tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót                                          N.L

Ước Muốn Yêu Thương                                                         Linh mục Phạm Quang Hồng