Cảm Nghiệm tháng 5/2016

Cursillista theo Gương Mẹ Maria                                               Anna Thanh Hương

Lòng Thương Xót Là Một Hồng Ân                                            Vũ Đức Thắng

Ảnh hưởng của phong trào Cursillo                                           Người Cursillo Trẻ

Cursillista Theo Gương Mẹ Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa   Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chia sẻ Ngày Thứ Tư                                                                 Đàm Thị Ánh Hồng

Hai người Mẹ, một mối tình Mẫu tử                                           Thy Yên

Tình Bạn                                                                                     Thy-Lan

Theo Gương Mẹ                                                                        Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Sống Theo Gương Mẹ                                                               Nhóm Mary Mackillop

Cursillista theo Gương Mẹ (thơ)                                                Phan Văn Hải

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                                       Nguyễn Thị Kim Quy

Những mẩu chuyện nho nhỏ                                                     GT  HV

Tháng hoa dâng Mẹ                                                                   MARIA

Người Cursillistas Tạ Ơn Lòng Thương Xót Thiên Chúa          Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Sống Theo Gương Mẹ                                                              Tường Vi

Mẹ Maria Và Lòng Chúa Thương Xót                                       Nghĩa Chính

Tâm tình Chặng Đàng Thánh Giá (thơ)                                    Lệ Trần

Tháng Hoa Ngày Xa Xưa…                                                      Nghĩa Chính

Cu Tí… và Chuỗi Mân Côi!                                                       Hoàng Nam

Linh hồn tôi tôn dương Chúa                                                    Linh mục Phạm Quang Hồng

Cảm nghiệm Ngày Thứ Tư                                                       B. Chi

Cusillista Theo Gương Mẹ Cảm Tạ Lòng Thương Xót             Vũ Thị Phấn

Theo Mẹ Cảm Tạ Thầy (thơ)                                                    Nguyễn Văn Tịnh

Trở Về Quê Cha                                                                       Một Cursillista