Cảm Nghiệm tháng 6/2016

Thánh Phaolô, Mẫu Gương của Tình Yêu Nhân Từ                          phamhnhien

Lòng Thương Xót Chúa vô b                                                           Nam Giao

Mối Tình Giêsu                                                                                   Mỹ Anh

Tình Yêu Nhân Từ                                                                             Thắm Vũ

Tuyên Xưng Đức Tin                                                                          Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Chia sẻ Ngày Thứ Tư                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tháng 5 Tang Mẹ                                                                               Nguyễn Văn Cường

Thánh Phaolô                                                                                     Phaolô Vũ Kim Thanh

Một Chuyến Hành Hương                                                                   Nguyễn

Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phaolô                                      Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd

Thánh Phaolô (thơ)                                                                            Antôn Phan Văn Hải

Chia sẻ cảm nghiệm Ngày Thứ Tư                                                     Maria Phùng Kim Loan

Sống Đời Bác Ái                                                                                 Maria Anna Bích Trâm

Bài Ca Đức Ái Của Thánh Phaolô                                                      Nghĩa Chính

Chúa Không Có Tay                                                                           Văn Văn

Thánh Phaolô và Tôi Cursillista                                                         Lm. Francis Vu, SVD

Mẫu Gương Của Tình Yêu Thương Nhân Từ                                    Linh mục Phạm Quang Hồng

Phaolô Nhiệt Thành                                                                           Perth  

Buổi chiều nguyện cầu (thơ)                                                             Phêrô Tịnh