Cảm Nghiệm tháng 7/2016

Giá Trị Của Lòng Nhân Từ                                         Hoàng Văn Hùng

Viết về em                                                                   phamhnhien

Hiệp thông trong Phong Trào Cursillo                        Nữ tu Maria Trần Thị Thu Trang RSM

Giá Trị Của Lòng Nhân Từ                                         Maria Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Sống Nhân Từ                                                            Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên

Lòng Nhân Từ                                                            Anna Bạch Yến

Cầu Xin Thiên Chúa                                                   Phan Văn Hải

Mẫu Gương Của Tình Yêu Nhân Từ                          Bartholomeo Văn Đức Mộ

Phở Bò Cái Sắn                                                         Lucy Văn Thúy Hằng

Mẹ ơi  (thơ)                                                                MP

Lòng Nhân T                                                            Quỳnh

Khiêm Nhường                                                           Nghĩa Chính

Lòng Nhân Từ                                                            Cẩm Hồng

Tha Thứ                                                                     Nhóm Maria Cecilia

Làm Người Theo Đúng Nghĩa                                     Lm Phạm Quang Hồng

Giá Trị Của Lòng Chúa Thương Xót                           Lm Peter Hoàng Kim Huy SDB

Dâng Ngày Cho Chúa                                                 Phêrô Tịnh