Cảm Nghiệm tháng 12/2016

Một Thoáng Suy Tư                                                phamhnhien

Giáng Sinh Dấu Chỉ Của Lòng Thương Xót           Maria Đoàn Thị Liên

Khi Chúa thương...                                                 Tom

Cảm Nghiệm Về Ngày Ngân Khánh Linh Mục        Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Chia sẻ CN                                                              Maria Lê Thị Xuyến

Chia sẻ                                                                    Maria Liên

GS Dấu Chỉ Của Lòng Thương Xót                        Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng

Ơn Thầy                                                                  Maria Nguyễn Thị Nhàn

Chúc Mừng Giáng Sinh (thơ)                                 Antôn Phan Văn Hải

Giáng Sinh dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót    NTTC

Nhập Thể và Chờ Đợi                                            Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, svd.

Phải chăng đây là sự cảm nghiệm?                       Mai Trang

Cảm Nghiệm Ngày Thứ Tư                                    Minh Nhật

Sống Ngày Thứ Tư trong tâm tình mùa Vọng        Maria Anna VũThịBíchTrâm

Ngày Thứ Tư Của Tôi                                            Nghĩa Chính

Tam Không                                                             Cẩm Hồng

Hãy sống bớt sợ hãi                                              Cha Peter Hoàng Kim Huy SDB.

Thời gian và cuộc sống                                         N.T.A.Hoa

Thiên Tình Sử Tình Yêu                                        Linh mục Phạm Quang Hồng

Tử đạo chứng nhân của tình yêu và nhân ái        N.T.A.Hoa

Sống trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh                       Theresa Thúy Vân