Xin kính báo tới Đức Ông, quý Cha và quý Anh Chị: Linh mục Cursillista Phêrô Mai Đào Hiền, tham dự khóa 3 Sydney đã hoàn tất Ngày Thứ Tư với những chi tiết như sau:

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm cậy trông phó thác vào lòng nhân từ của Chúa, Tỉnh Dòng Thánh Vincent De Paul Úc Châu, Tuyên Úy Đoàn, và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney NSW cùng  tang quyến chúng con xin được kính báo đến Quý Đức Cha, Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ, Qúy thân bằng quyến thuộc, Qúy bạn hữu, và Quý Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam:

 

CHA CỐ PHÊRÔ MAI ĐÀO HIỀN,

29.1.1942 -  4.2.2015.

Cựu Tuyên Úy CĐCGVN Sydney,

Cựu Thành Viên Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Úc Châu.

 

Sau 73 năm, CHA CỐ PHÊRÔ MAI ĐÀO HIỀN vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin Công Giáo nơi dương thế, nay đã về nhà Cha trên trời

vàoc 5.00 chiều thứ 4 ngày 4 tháng 2 năm 2015,

Hưởng Thọ 73 tuổi,

 tại Bệnh Viện Mater Misericordiae, North Sydney.

 

Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn CHA CỐ PHÊRÔ MAI ĐÀO HIỀN sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc cùng với Mẹ Maria dịu hiền.

 

Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Úc Châu, Ban Tuyên Úy và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney NSW cùng Tang gia đồng kính báo.

 

Tỉnh Dòng Thánh Vincent De Paul Úc Châu,

Tuyên Úy Đoàn CĐCGVN Úc Châu,

Ban Tuyên Úy và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney NSW,

Gia đình Chị ruột Mai Kinh Thi, Việt Nam.

Gia đình cháu ngoại Nguyễn Thị Nguyệt Vân, Canberra.

Gia đình cháu ngoại Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Canberra.

 

Xin Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria đón nhận

Linh Hồn Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền vào cõi trường sinh.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN VÀ TANG LỄ

 

·        6:30pm – 7:30pm : Thăm viếng.

·        7:30pm – 8:00pm : Kinh nguyện, PT Cursillo phụ trách.

·        8:00pm – 9:00pm : Chia sẻ và tâm tình với cha.

 

 

 

TIỂU SỬ CHA CỐ PHÊRÔ MAI ĐÀO HIỀN

29.1.1942 -  4.2.2015.

 

Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền, sinh ngày 29.1.1942, gia đình có 10 người con, nhưng chỉ còn Ngài và Bà Chị là Anna Mai Kinh Thi vẫn ở  Việt Nam. Ngài theo đời sống tu trì với ơn gọi Dòng St Vincent De Paul. Ngài theo học Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt. Ngài Thụ Phong Linh Mục năm 1973. Sau đó, Ngài được bổ nhiệm phục vụ tại Trường Vinh Sang Tam Hiệp Biên Hòa.

 

Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền bị bắt, đưa ra tòa và bị kết án trong chế độ Cộng Sản Việt Nam, và trải qua nhiều năm trong tù vì vụ án Nhà Thờ Vinh Sơn, Sài Gòn. Ngài vượt biên và định cư trong Nhà Dòng St Vincent De Paul tại Canada và Úc Đại Lợi.

 

Khi về Nhà Dòng St Vincent De Paul Ashfield, Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền qua sự giới thiệu của Cha Cố Đominicô Nguyễn Văn Đồi, Ngài được Tòa TGM Sydney bổ nhiệm là Tuyên Úy CĐCGVN Sydney NSW trong thập niên 1990. Đến năm 1999, Ngài được Nhà Dòng thuyên chuyển làm nhiệm vụ khác tại TGP Brisbane. Trong thời kỳ phục vụ CĐCGVN Sydney, Ngài phụ trách các phong trào đoàn thể trong Cộng Đồng, Ngài là Linh Giám của Legio Mariae và Linh Hương Phong Trào Cursillo.

 

Sau thời gian phục vụ tại Nhà Dòng St Vincent De Paul TGP Brisbane, Ngài trở lại Sydney. Ngài bị những bệnh nan y, nhưng vẫn tiếp tục giúp đỡ CĐCGVN TGP Sydney khi cần đến Ngài. Năm 2014, bệnh tình trầm trọng hơn, Ngài đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Linh Mục tại Ashfield. Đại diện CĐCGVN và các Phong Trào Đoàn Thể đã đến chúc mừng Ngài. Tháng 1 năm 2015, bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, Ngài phải vào Bệnh Viện Mater Misericordiae North Sydney nhiều lần.

 

Sức khỏe mỗi ngày một yếu kém vì nhiều chứng bệnh nan y, nhưng Ngài vẫn lạc quan tin tưởng vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đầu tháng 2 năm 2015, Ngài phải vào cấp cứu tại Bệnh Viện. Mặc dù với sự chăm sóc tận tình của Bệnh Viện và những người thân trong Cộng Đồng, Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền đã về với Chúa trong bình an vào lúc 5.00pm Thứ Tư ngày 4.2.2015, tại Bệnh Viện Mater Misericordiae, North Sydney.

 

Xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria đón nhận

Linh Hồn Cha Cố Phêrô Mai Đào Hiền vào cõi trường sinh.

Xin tiễn biệt và phó thác Cha trong vòng tay yêu thương của Thầy Chí Thánh.

 

Kính báo

Ban Truyền thông