ĐẠI HỘI CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU LẦN IV

Từ ngày 03/01 – 05/01/2014

Tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly Sydney

Xin mời quí cha, quí anh chị xem hình ảnh trong các ALBUMS:

 

Gặp gỡ - Ghi Danh

Khai mạc

Các Tiểu bang Báo cáo sinh hoạt 1

Các Tiểu bang Báo cáo sinh hoạt 2

Bế mạc

Chụp hình lưu niệm

Cười - Cảm xúc

Thi Nấu ăn

Văn Nghệ

Sinh hoạt vui

Ẩm thực