ĐỨC TIN TRONG CUỘC SỐNG

Anh chị em Curisllista thân mến,

Chúng ta đang ở vào Năm Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và cũng là Năm Hồng Ân của Giáo Hội Công Giáo Úc Châu. Đây là thời điểm quan trọng để chúng ta nh́n lại đức tin của ḿnh trong cuộc sống và sứ mạng truyền giáo.

Đức tin là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Ngài và quyết tâm sống theo giáo huấn của Ngài. Đức tin là hồng ân Chúa ban, v́ nhờ Ngài thúc đẩy, lôi kéo, chúng ta mới có thể t́m đến Ngài đề chọn Ngài, tin ngài và thờ phượng Ngài. Sách Toát Yếu Giáo Lư, điều số 2 viết như sau. “Khi tạo dựng con người theo h́nh ảnh ḿnh, chính Thiên Chúa đă khắc ghi trong tâm hồn họ sự khát khao nh́n thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với ḿnh, để họ được sống và t́m được nơi Ngài chân lư và hạnh phúc viên măn mà họ không ngừng t́m kiếm”. Như thế, đức tin là một quà tặng của Chúa, để cho con người được hạnh phúc viên măn.

Như bất cứ một quà tặng nào, đức tin cũng cần sự đón nhận của chúng ta. Nói cách khác, Thiên Chúa mời gọi nhưng chúng ta có quyền đáp trả. V́ thế, khi có sự đáp trả, th́ lúc đó chúng ta mới có đức tin. Sự thôi thúc mời gọi của Chúa vẫn tiếp tục luôn măi và không thay đổi, v́ Chúa luôn trung thành. Về phía chúng ta, sự đáp trả cũng cần phải liên tục, v́ chúng ta cũng cần trung thành với Chúa. Đức tin không bao giờ thụ động hay tù động, nhưng luôn mang tính chất năng động.

Thánh Giacôbê Tông Đồng viết: “Đức tin không có hành động th́ quả là đức tin chết” (Gc 2:17). Như thế, hành động chính là chất dinh dưỡng cho đức tin, là biểu hiện cụ thể cho ư hướng bên trong của con người. Để nuôi dưỡng đức tin, chúng ta cần thực hiện đức tin, tức là là những việc lành phúc đức. Mỗi một lần chúng ta làm một việc lành, chúng ta làm cho đức tin ḿnh vững mạnh thêm lên. Tương tự như người tập thể dục thể thao, mỗi lần vận động cơ thể, hoạt động tay chân là mỗi lần làm cho cơ thể được mạnh mẽ thêm lên. Tất cả những hành động cụ thể hằng ngày để sống đức tin nối tiếp nhau để tạo  thành lối sống đức tin, hay c̣n gọi là sống đạo.

Để giúp chúng ta hăng hái sống đức tin, chúng ta cần noi gương Đức Mẹ Maria trong việc suy niệm. Tin Mừng Thánh Luca cho biết là sau khi các mục đồng thăm viếng Hài Nhi Giêsu, Đức Mẹ đă ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong ḷng” (Lc 2:19). Đức Mẹ có thói quen suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong đời sống để từ đó Mẹ thấy Chúa ở với Mẹ và hồng ân  của Chúa tràn đầy trong cuộc sống Mẹ. Nhờ đó Mẹ sống hạnh phúc, phó thác và luôn quyết tâm thực hành ư Chúa. Là người Cursilista, chúng ta cũng cần có đời sống nội tâm sâu xa bằng cách bắt chước Đức Mẹ để suy nghĩ về những biến cố, những việc xảy ra hằng ngày dưới ánh sáng đức tin. Khi làm như thế, chúng ta sẽ nh́n thấy hồng ân của Chúa dồi dào trong cuộc sống của ḿnh, về vật chất cũng như tinh thần. Từ cảm nghiệm ơn lành của Chúa, chúng ta cảm thấy ḿnh cần đáp trả lại ḷng nhân hậu của Chúa qua việc làm cụ thể. Chúng ta sẽ cảm thấy phấn khởi để thực hành đức tin.

Kinh “Đức Mẹ Thuyền Nhân” thường đọc tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc có đoạn nhắc nhở như sau. “Xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa, và biết thực hành lời Chúa”. Những điều này quan trọng cho đức tin trong đời sống hằng ngày của mỗi Cursillista. Chúng ta lắng nghe lời Chúa khi nghe các bài đọc trong Thánh Lễ hay trong các buổi cầu nguyện. Chúng ta cũng lắng nghe lời Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh. Kế đến là suy niệm lời Chúa. Chúng ta nghiền ngẫm lời Chúa bằng cách suy đi nghĩ lại một chữ, một câu hoặc một đoạn, để hiểu Chúa muốn nói ǵ với chúng ta tại đây và vào lúc này. Từ sự hiểu thấu lời Chúa, chúng ta cảm nếm tinh túy và sự ngọt ngào của lời Chúa. Rồi từ cảm nếm, chúng ta bước sang cảm nghiệm yêu mến lời Chúa. Chính ḷng yêu mến lời Chúa thúc đẩy chúng ta thực hành lời Chúa ở trong gia đ́nh, nơi nhà thờ, tại sở làm và ngoài xă hội.

Khi sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày của ḿnh, chúng ta không chỉ thu hẹp mục đích của đức tin vào việc thăng tiến bản thân ḿnh, nhưng chúng ta cần ư thức về sứ mạng truyền giáo của ḿnh. Nên nhớ rằng, cuộc sống đức tin (hay c̣n gọi là chứng tá) luôn có ảnh hưởng lên xă hội chung quanh. Chúng ta sống trong xă hội, nên chúng ta chịu ảnh hưởng của xă hội. Ngược lại, chúng ta cũng tạo ảnh hưởng lên xă hội. Chính v́ thế, mỗi lời nói, mỗi thái độ và mỗi hành động của chúng ta đều để lại dấu ấn trên những người khác, v́ họ sẽ bắt chước chúng ta để cư xử trong các quan hệ xă hội. Con người thường bắt chước lẫn nhau trong mọi phạm vi của đời sống. Ngay cả phát minh hay sáng kiến của một người cũng phải dựa vào thành quả hay hành động của những người khác, v́ không ai bắt đầu từ số không. Những điều này cho thấy cuộc sống chúng ta luôn mang sứ mạng truyền giáo (hay c̣n gọi là truyền bá đức tin). Nếu chúng ta ư thức sâu xa về điểm này, th́ chúng ta sẽ sống đức tin cách hiệu quả hơn. Khi làm điều này, chúng ta thực hiện lư tưởng của Cursillo là thánh hóa bản thân và Phúc Âm hóa môi trường.

Đức tin là đèn soi cho cuộc sống người Kitô hữu, đặc biệt là người Curisllista. Trong năm đức tin này, chúng ta hăy cầu cho nhau để mỗi một người biết nh́n lại đời sống của ḿnh. Khi nh́n lại như thế, chúng ta cần đào sâu đức tin bằng việc học hỏi để tăng thêm kiến thức vể đức tin, bằng việc sốt sắng tham dự các giờ phụng vụ kinh nguyện một cách sốt sắng và có ư thức hơn, và bằng việc thực hành lời Chúa cùng giáo huấn của Giáo Hội trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho mỗi một người Curisllista trở thành một ngọn đèn soi dẫn tha nhân đến với Chúa v́ Ngài là nguồn gốc của sự sống, chân lư và hy vọng cho thế gian.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Linh Hướng PT Cursillo Việt Nam tại Adelaide