SỐNG ĐẠO TRONG HÀNH TR̀NH NGÀY THỨ TƯ

Anh chị em Cursillista thân mến,

Lời Chúa làm phương châm cho tháng Tư này như sau: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết ḷng, hết linh hồn, hết sức lực, và yêu tha nhân như chính ḿnh” (Lk 10:27).  Đây là một phần thiết yếu của nền tảng đức tin Kitô Giáo. Đối với người Curisllista th́ việc mến Chúa yêu người c̣n phải mănh liệt hơn nữa, v́ vai tṛ của Cursillista là là thánh hóa bản thân để Phúc Âm hóa môi trường.

Giới luật mến Chúa yêu người trên đây đă được Chúa Giêsu Kitô thể hiện trong cả cuộc đời của Ngài và nhất là qua biến cố tử nạn và phục sinh. V́ yêu mến Chúa Cha nên Ngài đă thi hành ư muốn của Chúa Cha để thực hiện chương tŕnh cứu độ. V́ yêu mến loài người, nên Ngài đă chấp nhận con đường thập giá để chuộc tội thiên hạ. Như thế, Chúa Giêsu Kitô nêu gương cho chúng ta về việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân cách trọn vẹn.

Muốn yêu mến Thiên Chúa, th́ việc đầu tiên chúng ta cần nh́n lại chính ḿnh để thấy được đâu là ư muốn của ḿnh. Ḿnh thích điều ǵ? Ḿnh đang làm điều ǵ? Ḿnh đang đi về hướng nào? Khi suy nghĩ về sở thích và việc ḿnh đang làm chúng ta sẽ thấy hướng đi của ḿnh. Phần nhiều, hướng đi của một cá nhân được đan kết bằng những việc làm nhỏ nhặt, quen thuộc và cụ thể hằng ngày. Nếu đem đặt sở thích, việc làm và hướng đi của ḿnh dưới ánh sáng lời Chúa, dưới sự thôi thúc của lương tâm, và nhất là đặt trước cuộc đời của Chúa Giêsu là khuôn mẫu, chúng ta sẽ thấy được cuộc sống của ḿnh có hợp với ư Chúa hay không? Khởi đầu của việc yêu mến Chúa chính là quyết tâm t́m kiếm ư Chúa, suy nghĩ về ư Chúa và thực hiện ư Chúa. Mỗi lần đọc kinh Lạy Cha, là mỗi lần chúng ta được thôi thúc để làm cho ư Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Thực hiện ư Chúa tức là yêu mến Chúa thực sự, v́ t́nh yêu thực sự luôn đ̣i hỏi việc làm cụ thể để biểu lộ t́nh yêu. Việc yêu mến Chúa là một phần quan trọng của giới luật yêu thương. Yêu mến Chúa có hai khía cạnh: tiêu cực và tích cực. Yêu mến Chúa tiêu cực là tránh phạm tội và cố gắng giữ tối thiểu các việc đạo đức căn bản mà Giáo Hội truyền dạy, chẳng hạn giữ ngày Chúa Nhật, đọc kinh sáng tối, ăn chay kiêng thịt vào ngày quy định… Những điều này rất rốt nhưng vẫn chưa đủ để làm cho người ta tiến triển trên đường yêu mến Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Bởi v́ tránh tội chưa đủ để làm người tốt, v́ c̣n phải làm việc lành nữa. Giữ ngày Chúa Nhật, đọc kinh sáng tối hay ăn chay kiêng thịt vẫn chưa đủ để bày tỏ việc yêu mến Chúa hết ḷng. V́ vậy chúng ta cần phải yêu mến Chúa theo lối tích cực, hay nói cách khác là sống đạo tích cực trong hành tŕnh Ngày Thứ Tư.

Yêu mến Chúa tích cực bao gồm nhiều điểm. Trước hết, người Curisllista cần siêng năng suy niệm và học hỏi lời Chúa. Khi yêu mến ai, chúng ta thường thích đọc thư từ, bài viết hoặc lắng nghe lời người đó. Cùng một lẽ ấy, khi yêu mến Chúa chúng ta cần phải siêng năng tiếp xúc với Thánh Kinh để sống theo ư Ngài.

Kế đến, chúng ta không sống đạo theo lối tối thiểu, nghĩa là chỉ giữ những điều luật dạy mà thôi nhưng không tiến xa hơn. Chúng ta cần phải vượt qua cái lối sống đạo tối thiểu này để thăng tiến thêm nữa trên đường thánh thiện. Cụ thể mà nói, chúng ta vượt qua lối sống đạo tối thiểu bằng cách tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, chứ không chỉ chu toàn bổn phận giữ ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc; chúng ta cầu nguyện nhiều lần và ở nhiều nơi chốn chứ không chỉ đọc kinh sáng tối; chúng ta không chỉ ăn chay kiêng thịt vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh, nhưng c̣n có thể ăn chay kiêng thịt vào các ngày Thứ Sáu mùa Chay, hoặc là ngoài việc ăn chay kiêng thịt, chúng ta có thể hăm ḿnh cách khác như giảm bớt hoặc không uống bia rượu trong mùa chay… Và c̣n biết bao nhiêu cách cụ thể để làm các việc đạo đức mà ai cũng có thể nghĩ ra nếu ḷng ḿnh muốn.

Tiếp theo, chúng ta yêu mến Chúa tích cực bằng cách chuẩn bị tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện sốt sắng chứ không theo kiểu máy móc vô hồn. Thêm vào đó, tinh thần Phục Sinh thôi thúc chúng ta sống lạc quan và hy vọng, bởi v́ Thầy Chí Thánh không muốn chúng ta sống theo lối u sầu bi quan, nhưng luôn phải mang thái độ lạc quan của Tin Mừng Phục Sinh. Chúa đă sống lại rồi, th́ tại sao chúng ta cứ phải giam ḿnh ở trong mồ đá của bi quan? Chúng ta không nên than thân trách phận như kiểu Maria Mađalêna khóc lóc trước mồ, nhưng hăy tiếp nhận thái độ loan báo Tin Mừng Phục Sinh của bà. Bởi v́ đây là Tin Mừng chứ không phải tin buồn (Ga 20:11-18).

Yêu mến Chúa tích cực cũng thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân như chính ḿnh. Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, nghĩa là điều ḿnh không muốn th́ đừng làm cho người khác. Chẳng hạn, ḿnh không muốn người ta nói hành nói tỏi về ḿnh, th́ ḿnh cũng đừng nói hành nói tỏi về tha nhân. Lời dạy của vị thánh hiền này rất tốt, nhưng vẫn c̣n ở khía cạnh tiêu cực, nghĩa là chỉ tránh điều dữ. Điều quan trọng hơn nữa chính là biểu lộ t́nh yêu bằng cách làm điều lành, tức là làm điều tốt cho người khác. T́nh yêu không chỉ giới hạn vào việc tránh làm hại đến người yêu, nhưng c̣n phải đi xa hơn, tức là nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho người ḿnh yêu. Yêu tha nhân theo tinh thần của Chúa Giêsu đ̣i hỏi điều đó. Chúa không phải chỉ tránh làm hại đến người khác, nhưng Ngài c̣n đi xa hơn bằng cách làm tốt cho nhân loại qua việc giảng dạy điều tốt, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, cho kẻ chết sống lại, và cuối cùng là chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ, rồi phục sinh để ban sự sống vĩnh cửu cho mọi người. Việc yêu mến tích cực được tóm gọn qua lời giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô như sau: “Tất cả những ǵ anh em muốn người ta làm cho ḿnh, th́ chính anh em cũng làm cho người ta…” (Mt 7:12; Lc 6:31).

Yêu mến Chúa với hết cả con người và yêu tha nhân như chính ḿnh chính là con đường căn bản của mỗi Kitô hữu, đặc biệt là người Curisllista. Khi hết ḷng sống đạo theo con đường này, chắc chắn người Curisllista sẽ được biến đổi ngay trong chính bản thân của ḿnh để trở nên thánh. Cốt lơi của việc nên thánh chính là sống trọn vẹn t́nh yêu đối với Chúa và tha nhân. Điều này làm cho người Cursillista nên giống Chúa, v́ Chúa chính là T́nh Yêu (1Ga 4:8). Như thế, cuộc sống của người Curisllista sẽ làm ảnh hưởng tốt lên môi trường chung quanh. Đó là thánh hóa bản thân để thánh hóa môi trường, hay c̣n gọi là Phúc Âm hóa môi trường.

Xin Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô là Đấng Phục Sinh cũng tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn anh chị em Curisllista trong cuộc hành tŕnh Ngày Thứ Tư để anh chị em thực sự là những chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

26/03/2015