SỐNG ĐỨC TIN

“Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Jn. 14:12).

Quư Anh Chị Cursillista rất thương mến trong Thầy Chí Thánh,

Hôm nay, Thầy mời gọi tôi cũng như quư Anh Chị Cursillista Sống Đức Tin. Thầy nhắn nhủ tôi và quư Anh Chị: “Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Jn. 14:12).

Trải dài lịch sử Niềm Tin của nhân loại, Abraham, được mệnh danh là Cha của những kẻ tin, cũng đă sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Abraham là một người dân quê ở thành Ur thuộc xứ Canđê. Một ngày nọ, Thiên Chúa nói mời gọi ông: "Hăy đi khỏi xứ sở ngươi, khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà của cha ngươi, đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn" (Stk. 12:1-2). Abraham ra đi với niềm tin vào Chúa. Đâu là đất Chúa hứa? Làm sao trở thành một tổ phụ dân lớn với một bà vợ Sara không con lại đă quá già rồi? Bao nhiêu câu hỏi đă đặt ra, nhưng Abraham vẫn cứ ra đi, lao ḿnh vào nơi vô định với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Khi đă sinh được cậu con trai đầu ḷng, Thiên Chúa lại phán: "Ngươi hăy đem con ngươi, đứa con một yêu dấu là Isaac, mà đi tới đất Moriah và ở đó, hăy dâng nó làm của lễ thượng hiến" (Stk. 22:2). Abraham, ruột đau như cắt v́ quá yêu con, vẫn thắng lừa đặt con lên núi Moriah tế lễ Chúa. Suốt đời ông là một cuộc thử thách niềm tin không ngừng, nhưng ông vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa mọi nơi, mọi lúc. Bởi thế, ông được gọi là "Cha các kẻ tin" (Rm 4:11). Abraham đă sống trọn vẹn Niềm Tin của ḿnh vào Thiên Chúa.

Thánh Phaolô, Bổn Mạng Phong Trài Cursillo cũng đă Sống Đức Tin. Tiểu sử Saolô cô đọng lại từ câu chuyện trên đường Đamascô, được kêu gọi trở lại, giảng đạo tại Đamascô với ḷng khiêm tốn, Saolô hỏi Chúa: “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ” (CVTĐ. 9:6). Ngài giảng đạo tại Đamascô và Giêrusalem (TĐCV.9). Ngài cùng Barnaba thành lập Hội Thánh tại Antiôkia và Hy-lạp (TĐCV. 11 và 12). Ngài lấy tên Phaolô và được cử đi truyền giáo rao giảng niềm tin. Ngài trở thành Tông Đồ Dân Ngoại, từ đảo Cyprus ra khắp vùng Tiểu Á, Cận Đông, cho cả Hy-lạp lẫn Do-thái (TĐCV. 13 - 15).

Phaolô chọn thêm Timôtê làm môn đệ, rồi qua Macêđônia, Philípphê, bị bắt giam với Sila và được giải thoát lạ lùng (TĐCV. 16). Sau đó, Ngài qua giảng đạo ở Athen. (TĐCV. 17). Ngài thành lập Hội Thánh Côrinhtô (TĐCV. 18), lập Hội Thánh tại Êphêsô (TĐCV. 19). Ngài tới Troa. (TĐCV. 20), về Giêrusalem, và bị bắt (TĐCV. 21), nhưng  Ngài là công dân Do-thái nên được tha và tiếp tục giảng đạo (TĐCV. 22). Ngài bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng, giải đi Cesarê, trước tổng trấn Roma, trước hoàng đế Cesarê , trước vua Agrippa (TĐCV. 23 - 26). Ngài khởi hành đi Roma (TĐCV. 27), Khi bị băo lớn, Ngài phải tạt vào đảo Malta và giảng đạo tại đây (TĐCV. 28). Trong tất cả những gian lao và thử thách gian khổ, Ngài luôn xác tín và khẳng định ḷng nhiệt thành với Đức Tin và t́nh yêu của Chúa Giêsu để luôn can truờng: “T́nh yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cor. 5:14). Ngài xác tín có Chúa đồng hành luôn măi bên ḿnh trong hành tŕnh truyền giáo: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 2:20). Ngài tha thiết với sứ mạng tông đồ qua thư Do Thái: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa” (Dt.10:4-10).

Sống Đức Tin tôi c̣n đọc được nơi Thánh Clêmentê I Giáo Hoàng. Ngài là một người rất đạo đức, thánh thiện, đă viết nhiều tác phẩm lừng danh, nổi tiếng nhất là thơ gởi giáo hữu Corintô. Trên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đă lôi kéo rất nhiều người trở lại đạo Chúa đến nỗi hoàng đế Trajan phải lưu đày Ngài sang một chốn rừng sâu nước độc, đồng số phận với 2000 giáo hữu khác. Ở đây, ảnh hưởng ḷng quả cảm và nhân đức xán lạn của Ngài, khiến hoàng đế Trajan phải hạ lệnh buộc neo vào cổ Ngài và thả xuống ḷng biển.

Nh́n về Việt Nam yêu dấu, Sống Đức Tin tôi c̣n học được nơi Thánh Micae Hồ Đ́nh Hy (1808-1857), quê ở Nhu Lâm, Thừa Thiên, là một giáo dân đạo đức, bác ái, một vị quan thanh liêm, chính trực, được thăng đến hàng tam phẩm, trông coi mọi việc trong đền vua. Cuối năm 1856, một số quan triều bị Ngài ngăn chặn trong những việc làm bất chính, đă tố cáo Ngài với vua Tự Đức. Ngài đă bị bắt với một lư do duy nhất: Theo Đạo Gia-tô, trái lệnh triều đ́nh. Trong chốn ngục tù, Ngài bị hành hạ tra tấn quá sức, khiến nhiều vị quan đồng nghiệp vốn đă quư mến đức độ của Ngài phải cảm thương khuyên Ngài giả vờ chối đạo để được tha, rồi sau đó lại tiếp tục sống đạo... Hồ Đ́nh Hy cương quyết không giả vờ. Ngày 22.5.1857, Ngài đă đổ máu đào chết v́ Niềm Tin tại An Hoà, Huế.

Qua những chứng nhân Sống Đức Tin, hôm nay, Thầy cũng mời gọi mỗi Cursillista chúng ta Sống Đức Tin như Thầy nhắn nhủ: “Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Jn. 14:12). Qua Khóa Cursillo, Thầy đă chọn và sai tôi đi với Sứ Vụ Lệnh lên đường, để  Cursillista Ra Đi Trong Niềm Tin bằng Sống Đức Tin trong môi trường của mỗi người chúng ta.  Mỗi Cursillista chúng ta quyết tâm lên đường:

-        Sống Đức Tin, loan báo, và làm chứng nhân cho Niềm Tin

-        Trong hành tŕnh Sống Đức Tin, thách đố không làm chúng ta sợ hăi và nản ḷng. Thầy nhắn nhủ tôi hôm nay: “Thầy đây, đừng sợ” (Mt. 14:27).

-        Sống Đức Tin bằng việc rao giảng về Đức Kitô và luôn sống can trường. “Hăy can trường lên, v́ Thầy đă thắng thế gian” (Jn. 16:33).

·      Can truờng trong cầu nguyện: “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm ǵ” (TĐCV. 9:6).

·      Can trường trong môi trường truyền giáo: “T́nh yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cor. 5:14).

·      Can truờng trong đồng hành và kêt hợp với Chúa: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galata 2:20).

·      Can truờng trong đời dâng hiến: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ư Chúa” (Dt. 10:4-10).

Thầy sẽ đồng hành với tôi trong suốt chiều dài Ngày Thứ Tư của cuộc đời, v́ Thầy đă  khẳng định: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28:10).  

Lạy Thầy, Thầy đă chọn con và sai con đi mang sứ điệp của Thầy cho trần gian: Ra Đi Sống Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng với t́nh yêu của Thầy. Con sẽ ra đi và Sống Đức Tin  như lời Thấy mời gọi: “Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Jn. 14:12).

Thân mến trong Chúa Kitô.

Lm. Paul Chu Văn Chi.

Linh Hướng Phong Trào Cursillo Liên Bang Úc Châu.