Giá Trị của Ḷng Nhân Từ

Ta muốn ḷng nhân từ chứ đâu cần hy lễ” (Hose 6:6)

Quư Anh Chị Cursillista rất quư yêu trong Thầy Chí Thánh,

Đúng Ngày Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Bổn Mạng của Phong Trào, xin gửi lời Chúc Mừng Bổn Mạng đến Phong Trào, Chúc Mừng Quư Cha Linh Hướng và Quư Anh Chị mang tên Thánh Phêrô và Phaolô. Hân Hoan Chúc Mừng.

Đời của mỗi người Cursillista là một cuộc lữ hành Niềm Tin trên dương gian. Lữ Hành Niềm Tin của Cursillista trong Hành Tŕnh Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến theo Thánh Phaolô, Bổn Mạng Phong Trào Cursillo hướng dẫn: “Hiện nay, Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức Mến” (1Cor. 13:13). Trong Lữ Hành Niềm Tin này, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta chú trọng đến sống Đức Mến. Đức Mến thể hiện trong nếp sống của Ḷng Nhân Từ. Ḷng Nhân Từ Trong Hành Tŕnh Đức Tin mang lại cho chúng ta giá trị Ơn Cứu Độ. Tôi cùng Quư Anh Chị Cursillista cùng nhau t́m hiểu Giá Trị Của Ḷng Nhân Từ trong hành tŕnh Ngày Thứ Tư với câu Thánh Kinh của Tiên Tri Hosê: “Ta muốn ḷng nhân từ chứ đâu cần hy lễ” (Hose 6:6).

Giá Trị Của Ḷng Nhân Từ Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô đánh giá rất cao. Chính Ngài đă khẳng định sống Ḷng Nhân Từ trước khi dâng Lễ Vật: “Vậy, nếu khi con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em con đang có chuyện bất b́nh với con, th́ hăy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đă, rồi trở lại dâng lễ vật của ḿnh” (Mt 5:25). Sống Ḷng Nhân Từ v́ chính chúng ta đă lănh nhận được Ḷng Nhân Từ của Chúa, thể hiện qua ḷng Thương Xót của Ngài. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cũng sống ḷng thương xót nhân từ như Ngài để hưởng Ơn Cứu Độ. Ḷng Nhân Từ là một của Lễ đẹp ḷng Thiên Chúa. Thế giới hiện tại xảy ra nhiều chiến tranh, khủng bố, giết chóc... V́ con người sống thiếu Ḷng Nhân Từ với nhau. Sự kiện bom tự sát tại Phi Trường Quốc Tế Istanbul hôm thứ Ba ngày 28.6.2016 đă để lại hậu quả đau thương cho con người với 36 người tử nạn và 147 người bị thương. Người ta nhân danh Thượng Đế để khủng bố lẫn nhau, chính v́ con người thiếu Ḷng Nhân Từ. Nếu thế giới mọi người đều sống ḷng nhân từ với nhau, Ḷng Nhân Từ mang lại sự b́nh an, yêu thương và hạnh phúc trong môi trường gia đ́nh, xă hội, thế giới, và mang lại an b́nh cho chính bản thân ḿnh. Sống Ḷng Nhân Từ là một thái độ hàn gắn những đổ nát, phân ly, và hận thù trong nhân loại.

Lần rở những trang Thánh Kinh, tôi thấy tràn ngập những h́nh ảnh về Ḷng Nhân Từ của Thầy Chí Thánh, qua những phép lạ chữa lành, qua những thứ tha, qua những dấu chỉ của Ḷng Thương Xót. Trong Tông Thư Misericordiae Vultus Năm Thánh Ḷng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă cô đọng lại những câu Kinh Thánh của Ḷng Nhân Từ, của Ḷng Thương Xót nơi Thiên Chúa:

1.        “Hăy thương xót như Cha các ngươi có ḷng thương xót” (Lc. 6:36).

2.        “Phúc cho ai xót thương người, v́ họ sẽ được thương xót” (Mt 5: 7).

3.        “Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ” (Tv. 70: 2).

4.        “Thầy không nói bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy mươi lần” (Mt. 18:22).

5.        “Chậm bất b́nh và giàu ḷng thương xót” (Tv. 103: 3-4).

6.        Ngài trao vương miện cho bạn với t́nh yêu kiên định và ḷng thương xót” (Tv. 103: 3-4).

7.        Thiên Chúa giàu ḷng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta” (Eph. 2: 4).

8.        chúng con đong bằng đấu nào, th́ Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc. 6: 37-38).

9.        “Quả thế, Thiên Chúa đă giam hăm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người” (Rom. 11:32).

10.   “Ta muốn ḷng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Hos. 6:6).

11.   “Công lư của Thiên Chúa là t́nh yêu của Ngài” (Tv. 51: 11-16).

12.   “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc. 1:50).

13.   “V́ Người Nhớ lại Ḷng Thương Xót” (Lc. 1:55).

14.   “V́ đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời” (Tv. 136). Là điệp khúc được lặp đi lặp lại sau mỗi câu trong Thánh Vịnh 136 khi kể lại lịch sử mặc khải của Thiên Chúa. Nhờ ḷng thương xót Chúa, tất cả các sự kiện của Cựu Ước đều được thấm nhập sâu sắc ơn cứu độ. Ḷng Thương Xót đă biến lịch sử của Thiên Chúa với Israel thành một lịch sử cứu độ. Lặp lại liên tục “V́ đức từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời”

15.   “Thiên Chúa là t́nh yêu” (1Ga. 4: 8).

16.   “Lạy Chúa Giêsu, Con Vua David, xin thương xót con” (Mc. 10:47-48).

Nhận ra giá trị của Ḷng Nhân Từ, tôi muốn quyết tâm sống ḷng nhân từ trải dài xuyên suốt những năm tháng c̣n lại của cuộc đời. Tâm tư của tôi, người Cursillista đôi khi cảm thấy băn khoăn, lo lắng, và sợ hăi khi thực hiện sống Ḷng Nhân Từ này v́ ngại gian khó, v́ sợ người ta coi thường ḿnh, v́ sợ người khác tiếp tục ăn hiếp ḿnh, v́ sợ người ta cho ḿnh là hèn, v́ sợ người ta cho ḿnh là nhu nhược yếu đuối... vân vân và vân vân. Nhưng qua câu xác tín của ngày lănh nhận Sứ Vụ Lệnh “Chúa Kitô tin tưởng nơi con - Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa” như một nâng đỡ và đồng hành của Thầy Chí Thánh cùng tôi. Tôi được nâng đỡ và ấp ủ qua câu Thầy khích lệ tôi trong hành tŕnh đầy thách đố và gian nan này: “THẦY ĐÂY ĐỪNG SỢ” (Mt. 14:24).

Ḷng Nhân Từ với giá trị của nó tôi cảm nghiệm được nhân dịp Phong Trào Sydney Mừng Kỷ Niệm 25 Năm Ngân Khánh Phong Trào 1991-2016. Nhớ ngày nào năm 1991 trong Khóa 221, trên đồi Marywood, Orange County Hoa Kỳ, tôi rưng rưng nhận Sứ Vụ Lệnh của một Cursillista. Vậy mà đă 25 năm hành tŕnh Ngày Thứ Tư trong yêu thương t́nh Ngài, tôi cũng như Quư Anh Chị xác tín niềm tin yêu nơi Thầy như Thánh Phaolô quả quyết: “Tôi thâm tín rằng dù sự sống hay sự chết, dù Thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có ǵ tách chúng ta ra khỏi ḷng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rom 8:38-39).

Những ngày tổ chức Ngân Khánh rất bận bịu... Tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi Văn Pḥng Điều Hành Sydney, nơi anh Trần Văn Ḥa Chủ Tịch, đầy kiên nhẫn và trông cậy phó thác lẫn tin tưởng nơi Thầy và nơi Anh Chị Em. Tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi anh Đào Mạnh Hiếu, Trưởng Ban Tổ Chức, kiên tŕ và chấp nhận trọn vẹn, cả những lúc anh bị đau cột sống trước những ngày tổ chức. Tôi  đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi anh Đinh Khắc Ḥa phụ trách Dạ Tiệc Hồng Ân Cảm Tạ, mặc dù sức khỏe không khá, nhưng quyết tâm sống Ḷng Nhân Từ trong các công việc bù đầu. Tôi đọc được sống Ḷng Nhân Từ nơi anh Nguyễn Văn Bội, mặc dù sức khỏe kém thua mọi người, những cũng hân hoan chu toàn trách nhiệm. Tôi đọc được sống Ḷng Nhân Từ nơi anh Hoàng Vơ Luyện Khối Hậu, với công việc ngan ngát của xă hội, của gia đ́nh, và hy sinh thêm thời gian lo cho buổi Ultreya Ngân Khánh và Mừng Bổn Mạng với trên 400 người tham dự. Tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ qua Chị Phạm Thị Nhiên Khối Tiền, tất bật lo lắng cho Party sau Ultreya. Tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ qua chi Nguyễn Thị Ngọc Liên Thủ Quỹ, đôn đáo với những công việc lo toan cho Phong Trào mà luôn vui tươi. Tôi đọc đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi chị Trịnh Thị Ḥa, với bao công việc chuẩn bị cho dạ tiệc, Thánh Lễ Tạ Ơn... Tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi chị Vũ Thị Duyên Phượng Thư Kư, Chị Phạm Thị Lành, Chị Phạm Thị Sâm, Chị Nguyễn Thị Nguyệt... cùng tất cả Quư Anh Chị trong Ban Tổ Chức, đă quyết tâm cùng Thầy lăn xả vào công việc mà ḷng vẫn hân hoan tươi cười đón quan khách... và vâng lời tuyệt đối người trách nhiệm như chúng tôi đă quyết tâm với nhau trước khi tổ chức... Càng xúc động hơn, tôi đọc được h́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ nơi 40 Palanca từ khắp muôn phương trên thế giới gửi về Chúc Mừng và Cầu Nguyện cho Ngày Ngân Khánh 25 năm... và sự hiện diện trân quư của anh Nhà Văn Quyên Di, Khóa Trưởng Khóa 1, 7, và 11 tại Australia từ Hoa Kỳ sang. Anh không biết mệt mỏi và cùng đồng hành với Ban Tổ Chức... H́nh ảnh sống Ḷng Nhân Từ thể hiện nơi anh Lê Tinh Thông từ Hoa Kỳ, anh Trần Ngọc Thông đại diện Liên Bang, anh Đỗ Thái, cựu Chủ Tịch VPĐH Brisbane, cùng có mặt để đồng hành chia sẻ yêu thương và ḷng nhân ái... Niềm cảm xúc trào dâng khi chứng kiến gần 400 Cursillista từ các khóa 215, 221, và 222 Hoa Kỳ, và các Cursillista từ các Khóa 1,2,3,4.... cho tới 2 Khóa mới nhất 47 và 48 từ Brisbane... Làm sao mà quên được những tấm ḷng nhân từ và yêu thương tay bắt mặt mừng, chan chứa trong t́nh yêu thương và nhân từ đối xử với nhau trong t́nh yêu Thầy, nối kết thành một Cộng Đoàn Yêu Thương và sống chan chứa t́nh bạn, ḷng nhân từ, sự thông cảm, và đồng hành trong t́nh yêu... Tạ Ơn Thầy và Cám Ơn nhau... Như thế, Tất Cả Là Tạ Ơn... Tất cả thể hiện ḷng yêu thương nhân từ trọn vẹn với nhau. Đó là giá trị của cuộc sống với Ḷng Nhân Từ Yêu Thương.

Tất cả tâm t́nh tạ ơn Thầy sau tổ chức Ngày Ngân Khánh như một xác tín thêm, như một lời hứa, như một cam đoan đồng hành trong suốt Hành Tŕnh Đức Tin, Đức Cậy, và Đức Mến của một Cursillista. Chúng con đă trông cậy nơi Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, khi Ngài khẳng định: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt. 28:10).

Trong tâm t́nh cảm tạ hồng ân của hành tŕnh 25 năm mừng Ngân Khánh Phong Trào Cursillo 1991-2016, chúng ta đă cùng nhau cầu nguyện và tạ ơn trong dịp hồng phúc đặc biệt có một không hai này. Từng bàn tay chúng ta xiết chặt lấy nhau trong đồng hành. Chúng ta đă thể hiện tâm t́nh hồng ân cảm tạ và cùng sống ḷng nhân từ chia sẻ với nhau trong môi trường Cursillo, và chúng ta cảm nhận được Giá Trị Của Ḷng Nhân Từ khi chúng ta chia sẻ và đồng hành.

Lậy Thầy, chúng con tạ ơn Thầy đă mời gọi chúng con qua ơn gọi Cursillo mà chúng con đă từng cảm nghiệm t́nh yêu Thầy và Ḷng Nhân Từ của Thầy qua các Khóa chúng con tham dự. Dịp Ngân Khánh này, chúng con đă cùng nhau gặp gỡ để cảm tạ Thầy trong hồng ân yêu thương Thầy đồng hành với chúng con. Xin Thầy chúc lành cho Phong Trào Cursillo chúng con, để chúng con nắm chặt tay nhau cộng tác trong hành tŕnh tạ ơn của dịp Mừng Ngân Khánh năm 2016. Mỗi bàn tay nối kết mỗi bàn tay, để chúng con làm nhân chứng cho Thầy qua những công việc chúng con cùng nhau thực hiện hồng ân cảm tạ trong dịp Mừng Ngân Khánh này, để chúng con hân hoan loan báo sứ điệp của Thầy: “Cứ dấu này mà mọi người nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con hăy yêu thương nhau” (Jn. 13:35). Để chúng con cùng nhau cảm nghiệm Ḷng Nhân Từ của Thầy, và hiểu được Giá Trị Của Ḷng Nhân Từ trong cuộc sống Ngày Thứ Tư và quyết tâm thực hiện sống Ḷng Nhân Từ trong mọi môi trường của chúng con.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria Từ Ái.

Decolores.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.

Linh Hướng PT Cursillo Liên Bang Úc Châu.