TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

"Thưa Thầy, cón tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống" (Jn11:27)

Anh Chị Em Cursillistas rất thân mến!

Trong bài chịa sẻ này tôi muốn chịa sẻ tới anh chị em Cursillistas về căn tính và thực tại của Đức Tin. Một phần nào đó ḿnh nhận thức được cái thực tại này để phát triển trong mối tương quan giữa ḿnh với Thiên Chúa, đồng thời ḿnh cóù thể nâng đỡ giúp anh chị em sống Đức Tin một cách đích thực trong môi trường ḿnh đang sống và sinh hoạt.

Đức Tin là một hồng ân Chúa ban, không phải là một sản phẩm được "đúc sẵn" như những sản phẩm hàng loạt, và bắt buộc con người phải tiếp nhạn "nguyên si". Đức Tin là tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mỗi một người. Đức Tin không phải là một thực tại "lù lù cứng ngắc", nhưng là một chuỗi ngày đối thoại hiện sinh, là một lời mời gọi thôi thúc thái độ tự do đáp trả của tâm hồn.

Đức Tin chịnh là sức sống của Chúa Thánh Thần, một ngôi vị Thiên Chúa, Đấng cóù thể khơi dậy thái độ tự chủ, và khả năng sáng tạo nơi con người. Đức Tin không mảy may chút nào hạ giá con người, ngược lại nó c̣n làm cho con người càng nên con người hơn. Chính nhờ ngôi vị Thánh Linh Thiên Chúa mà con người cóù tự do sáng suốt lựa chọn, bồi đắp mối tương quan mật thiết thân t́nh giữa con người với nhau, giữa ḿnh với Thiên Chúa.

Đức Tin cũng như  lời mời gọi của Thánh Ư Chúa được tŕnh bày cho con người như một lời mời gọi, và chờ đợi con người một thái độ đón nhận cách tự chủ. Không giống như một cái máy, một đứa trẻ học thuộc ḷng, hay bị cưỡng ép chế ngự trí khôn.... nhưng cần phải cóù một sự cảm nhậïn tự do tự chủ. Với thái độ tự chủ này, th́ những giá trị Chân Lư Đức Tin mới cóù thể trở thành giá trị đích thật cho bản thân, và góp phần xây dựng nên cấu trúc giá trị cho cá thể con người như một ngôi vị đích thực.

Điều này cóù thể xác định rằng, Đức Tin không phá hủy, nhưng làm tăng trưởng khả năng sáng tạo của con người. Đứng trước sự mời gọi Đức Tin, con người đón nhận trong sự sáng tạo của ḿnh, nghĩa là ḿnh đón nhận với một nét độc đáo của riêng ḿnh. Điều này không bao hàm nguy cơ làm sai lệch Lời Chúa, nhưng là một phương cách, một đường hướng phát triển nội tâm để làm sao ḿnh cóù thể kết hợp giữa Thiên Chúa và ḿnh như hai ngôi vị đích thực.

Đức Tin không nhất thiết tạo nên một sản phẩm hoàn toàn khác người, nhưng cóù thể là một kết quả b́nh thường của một sự gặp gỡ giữa hai Chủ Thể, chứ không phải Chủ Thể và đối tượng. Do đó, khi ḿnh đón nhận Thánh Ư Chúa là ḿnh cóù thể nhận ra một nét tinh tế riêng, một diễn từ riêng, một khía cạnh riêng, một thúc bách riêng theo chính sự tự do và hoàn cảnh riêng bịệt của ḿnh. Đức Tin sáng tạo làm cho con người cóù khả năng đón nhận Lời Chúa như là Thánh Ư, và chỉ cóù cách thức này ḿnh mới cóù khả năng để cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái.

Như thế, khi thánh Phêrô tuyên xưng Đức Tin: "Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống". Chính thánh Phêrô đă bắt gặp Chúa Giêsu là ngôi vị Chủ Thể Thiên Chúa, và Ngài là một Chủ Thể được kết hợp mật thiết. Ngài có khả năng sáng tạo và tuyên xưng Đức Tin một cách tinh tế. Đây là một khía cạnh nội tâm rất cao độ, một khả năng phi thường và một thái độ tự do hoàn toàn mới cóù thể thốt lên ḷng xác tín giữa anh em tông đồ. Việc tuyên xưng này giúp Ngài làm một cuộc "Trở Về" v́ sau khi chối Thầy ba lần, và Chúa Giêsu đă nói với Phêrô rằng: "con trở lại Jerusalem và củng cố Đức Tin anh em ḿnh...". Chịnh điều này mà Giáo Hội được thừa hưởng một Đức Tin viên măn nơi một tông đồ có nhiều khuyết điểm yếu đuối.

Đối với người Kitô hữu ngày nay, nhất là người trẻ, dễ có sự lung lay, nếu không nói là khủng hoảng, ngay trong nền tảng sâu xa của lănh vực Đức Tin. Phần lớn có một số Kitô hữu giáo dân vẫn không dám chối bỏ vốn giá trị giáo lư ḿnh đă học, những họ bắt đầu cảm thấy giá trị Đức Tin khồng ăn nhập ǵ với đời sống thường ngày. Khi đụng chạm đến vấn đề cơ chế, điều luật Giáo Hội, họ cảm thấy khó chịu, khó chấp nhận giữa cách thức lư giải và cách thức Đức Tin. Họ cho rằng những điều này, lư giải này không hợp với những nguyên tắc giá trị của thời đại. Khuynh hường này dễ làm cho họ đi ra ngoài Giáo Hội, mà thật sự nguyên nhân là chính sự bất ổn về những giá trị quen thuộc trong Niềm Tin.

Ngay trong giao xứ cộng đoàn, trong gia đ́nh, công xưởng.... xă hội, nhất là trên hệ thống Internet, đi đâu ḿnh cũng bắt gặp rất nhiều đố kỵ, phản hồi... tấn công niềm tin Giáo Hội nói chung, cá nhân nói riêng. Khuynh hướng này thầm hiểu là một phần bắt bớ Giáo Hội, đả phá... và bóp nghẹt sự phát triển của Giáo Hội nơi những giá trị nhân bản của thời đại. Cóù thể nói những điều ấy là nguyên nhân của những trục trặc trong đời sống Đức Tin, và ta cóù thể gọi đây là sự "khủng hoảng căn tính" của con người thời đại ngày nay. Tuy nhiên cơn khủng hoảng ấy nếu có, thật không hẳn là một dấu hiệu bị quan, nhưng ta cóù thể coi đó là một thứ khủng hoảng để trưởng thành trong Đức Tin, trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của Giáo Hội và thời đại......

Đối với con người, nhất là nơi những người b́nh thường, yếu tố giao tiếp cụ thể luôn là một yếu tố căn bản. Sống là sống với, sống cho và sống v́, nên phẩm giá con người chỉ có được thể hiện trong cuộc sống liên đới với con người, và điều này tạo nên cho ḿnh cuộc sống sung măn khi ḿnh được sống trong sự hiệp thông với những ngôi vị khác. Nhất là được hiệp thông trong cùng một Đức Tin và đây cũng là nghia cử cao đẹp của người Kitô hữu.

Mong rằng mọi người luôn tạo cho ḿnh có một Đức Tin sáng tạo, bịết dùng sự tự do phát triển Đức Tin, làm cho nó trở thành chủ thể của ḿnh, và đặc biết biết kết hiệp mật thiết trong Đức Tin với ngôi vị Thiên Chúa, như hai ngôi vị chủ thể. Đó cũng là nét tiêu biểu của người Kitô hữu, hướng đến đỉnh cao chính là đón nhận Thần Khí Nghĩa Tử để sống sung măn phẩm giá cao quí của một Kitô hữu tự do trong Đức Tin.

Mến chào tất cả trong Thầy Chí Thánh.

Lm Đaminh Nguyễn Kim Sơn