LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Anh chị em Cursillistas thân mến,

Tháng Sáu có tầm quan trọng đặc biệt cho chúng ta, bởi vì cuối tháng này, chúng ta mừng kính Thánh Phaolô, bổn mạng của Phong Trào Cursillo. Thánh Phaolô là một người có cảm nghiệm hoán cải sâu xa. Kinh nghiệm này đã làm cho thánh nhân thành một nhà truyền giáo nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng.

Trước khi trở thành người Kitô hữu, Phaolô là một người Pharisiêu cuồng nhiệt. Chính ngài đã đi tìm bắt các Kitô hữu để đem về Giêrusalem xử án. Một hôm trên đường đi về thành Đamát để thi hành công tác bắt bớ, Phaolô đã bị Chúa cho ngã khỏi lưng ngựa. Phaolô nghe tiếng Chúa bảo rằng khi bắt bớ các tín hữu là bắt bớ chính Chúa. Sau đó Phaolô nhận được lệnh vào thành để biết mình sẽ phải làm gì. Từ đó Phaolô trở thành kẻ nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng. Thánh nhân đã chịu nhiều gian khổ, có lần còn bị hành hạ đến ngất đi. Người ta tưởng Ngài chết nên vứt xác ra ngoài thành. Nhưng ngài đã tỉnh lại, rồi sau đó tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Ngài đi đến đâu, thì rao giảng đến đấy. Ở mỗi nơi ngài đi qua, ngài đều thành lập một giáo đoàn để tín hữu cùng nhau sống đạo. Đức tin sâu xa và lòng nhiệt tâm dồi dào của thánh nhân đã làm khích lệ các tín hữu. Các bức thư của ngài chứa đựng nhiều lời lẽ sâu xa giúp tăng cường đức tin và lối sống đạo của những giáo đoàn này.

Theo bước chân của vị quan thầy, người Cursillista cũng được mời gọi loan báo Tin mừng. Có nhiều cách để làm việc này. Hiến thân là một cách rao giảng. Nói đến hiến thân là nói đến từ bỏ. Ta từ bỏ thân mình bằng cách quên đi chính những nhu cầu riêng tư để lo cho tha nhân. Chính Thầy Chí Thánh đã nêu gương cho chúng ta. Đời sống của Ngài là cuộc hiến thân dần dà cho tới đỉnh cao là cái chết trên thập giá. Thánh Phaolô cũng theo bước chân Thầy mình để hiến thân cho Tin mừng và cho tha nhân.

Hiến thân là từ bỏ quan niệm riêng tư để mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu, cảm thông của Thầy Chí Thánh. Với tâm tình này, ta không còn cố chấp trong quan niệm, thái độ và lề lối suy nghĩ cá nhân của mình. Trái lại ta biết lắng nghe và đón nhận cảm nghĩ của người khác khi làm việc, lúc hội họp hay khi cùng nhau vui chơi.

Hiến thân là đón nhận trách nhiệm và thi hành cách cụ thể để mưu cầu lợi ích cho tha nhân hay cho tập thể. Thông thường ta ngại nhận trách nhiệm vì phải lo nghĩ, mất thì giờ, hao tốn sức lực. Hơn nữa ta còn sợ bị phê bình chỉ trích. Nhưng nếu không hiến thân thì không thể loan báo Tin Mừng được. Không có những người như thánh Phaolô thì làm sao Tin Mừng có thể đến tận cùng thế giới? Do đó hiến thân là điều cần thiết để làm cho lời Chúa vang vọng trong cuộc sống của mình và cuộc sống của tha nhân.

Hiến thân vì Tin Mừng là một cuộc tế lễ liên lỉ dâng lên Thiên Chúa. Cuộc đời của Thầy Chí Thánh là một cuộc tế lễ. Cuộc đời của thánh Phaolô là một cuộc tế lễ. Vậy thì cuộc đời của mỗi Cursillista cũng một cuộc tế lễ để làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho tha nhân. Thật vậy, Thánh Lễ không phải chỉ chấm dứt ở nhà thờ. Nhưng Thánh lễ còn tiếp tục nơi ta. Cuộc sống của mỗi người là một Thánh Lễ nối dài để hiến thân phục vụ Tin Mừng. Cầu chúc anh chị em trở thành những Thánh lễ sống động có sức cải tạo thế giới. Nhờ đó nhiều người đến được với Thầy Chí Thánh và Tin Mừng của Ngài.

Lm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm