“BÁNH THẦY BAN TẶNG CHÍNH LÀ THỊT THẦY ĐÂY, ĐỂ CHO THẾ GIAN ĐƯỢC SỐNG”

(Jn. 6:51)

 

Quư Anh Chị Cursillista rất thương yêu,

Trong cuốn phim tài liệu cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tŕnh chiếu vào tối thứ 2 trên đài SBS, tác giả có chiếu lại h́nh ảnh Nhà Nguyện tư có Thánh Thể liên tục của Đức Giáo Hoàng bên pḥng làm việc của Ngài. Cuốn phim chiếu lại những phút Ngài cầu nguyện và suy gẫm trước Thánh Thể. Cuốn phim cũng nhắc lại những lần Ngài làm việc và gặp những khó khăn của Giáo Hội, Ngài thường tạt qua đó để viếng Thánh Thể và cầu nguyện rất nhiều. Sáng thứ bảy ngày 2.4.2005, trước khi qua đời vào lúc 9.37 phút tối, Ngài cũng đă đồng tế Thánh Lễ, Mầu Nhiệm Thánh Thể sau cùng của cuộc đời dương thế. Thánh Thể như nguồn sống của Ngài và nguồn sống của Giáo Hội trong những ngày Ngài cai quản Giáo Hội. Quả thật, Ngài đă tin tưởng tuyệt đối vào lời Đức Kitô: “Bánh Thầy ban tặng, chính là Thịt Thầy đây, để cho thế gian được sống.” (Jn. 6:51).

 

Cơn động đất khủng khiếp tại Armenia thuộc liên bang Nga sô viết tháng 12 năm 1987, gây nên biết bao thiệt hại.  Bà Suzanne Petrosyan và cô gái 4 tuổi bị lấp vùi cùng với cả ngàn người, dưới hàng trăm ngàn tấn gạch đá và xi măng đổ nắt, lương thực của hai mẹ con chỉ là một hũ mật ngọt.  Ít lâu sau, hũ mật cũng hết.  V́ đói và khát, em bé kêu lên “mẹ ơi con khát quá, mẹ cho con uống nước”.  Nhưng lấy đâu ra nước cho con uống.  T́nh mẫu tử đă thúc đẩy bà lấy miếng kiếng vỡ cắt đầu ngón tay trỏ và đút ngón tay vào miệng cho con... sau đó, khi em c̣n kêu khát, bà cắt ngón tay thứ hai... Hai tuần sau, bà và con gái của bà được cứu sống, Suzanne Petrosyan thuật lại “tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống”.

 

Nguồn sống yêu thương đứa con, là lấy chính máu mính nuôi sống đứa con là một h́nh ảnh tuyệt vời của t́nh mẫu tử.  Đức Giêsu Kitô khi chuẩn bị lên đường tử nạn, để cứu độ nhân loại, Ngài cũng để lại cho chúng ta một Nguồn sống yêu thương tuyệt vời, đó là Thánh Thể.  Thánh Phaolô đă xác định: “Bí tích Thánh Thể tôi đă lănh nhận nơi Chúa điều mà tôi đă truyền laị cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Ngài câm lấy bánh , tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hăy lănh nhận mà ăn, này là ḿnh Ta, sẽ bị nộp v́ các con, các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta” ... Cùng một thể thức như vậy, Ngài cầm lấy chén và nói: “ Chén này là giao ước mới trong máu Ta, mỗi khi các con uống, các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta” (I COR, 23 - 26).

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ, Nguồn sống yêu thương của Giáo Hội, như là một giao ước mới của T́nh Yêu giữa Thiên Chúa và con người.  Như vậy, Chúa Giêsu đă thiết lập Bị Tích Thánh thể. Ngài để lại cho chúng ta Nguồn sống yêu thương, chúng ta phải sống Nguồn sống yêu thương đó thế nào?  Sống Nguồn sống yêu thương, không phải là một chiều, nhưng sống Nguồn sống yêu thương đó, trong phương thức hai chiều, song phương:  nhân lănh và cho đi.

 

1.  Nhân lănh: “Các con hăy lănh nhận mà ăn, này là ḿnh ta.” (Mt 26, 26).  Nhận ra Nguồn sống yêu thương trong Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta khám phá ra chính v́ yêu chúng ta, Chúa ban ḿnh máu Chúa để dưỡng nuôi chúng ta trong cuộc đời lữ hành dương thế.  Cảm nhận và sống Nguồn sống yêu thương đó trong cuộc đời chúng ta, như Thánh Phaolô tâm sự: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal 2, 20).  Khám phá ra một chân lư:  Chúng ta không sống đơn độc lẻ loi, nhưng đồng hành với Chuá trong suốt cuộc đời, với Nguồn sống yêu thương vời vợi.  Trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi biến cố của cuộc sống, dù khi vui, khi buồn, dẫu lúc thành công hay thất bại, chúng ta đồng hành với Chúa Kitô.  Môi trường của Cursillo hôm nay thật đa dạng, đối diện với nhiều khó khăn và phức tạp của đời người, của gia đ́nh, của xă hội.  Nhưng nếu chúng ta lănh nhận và sống Nguồn sống yêu thương qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sẽ cậy trông hơn, tin tưởng hơn, phó thác hơn.  Từ đó, đời chúng ta sẽ có ư nghiă hoàn hảo hơn.

 

2.  Cho đi:  một khi đă nhận ra Nguồn sống yêu thương là Bí Tích Thánh Thể, chúng ta c̣n phải cho đi như Thánh Phaolô viết: “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến” (1 Cor 11: 26).  Thánh Phaolô đă chỉ đường cho chúng ta biết cho đi, con đường cho đi của Ngài là một con đường tích cực, cho đi bằng đời sống chứng nhân của Nguồn sống yêu thương.

 

            a. Cho đi bằng t́nh yêu: Chúng ta lănh nhận qua Nguồn sống yêu thương, hăy cho đi t́nh yêu, để yêu thương tha nhân.  Môi trường cho đi T́nh Yêu đầu tiên là gia đ́nh.  Hăy cho đi T́nh Yêu chân thành.  Hăy yêu thương thật sự gia định chúng ta.  T́nh Yêu thật sự không có nghĩa áp đặt, nhưng mang nặng ư nghĩa hy sinh.  Yêu thương có nghĩa là hy sinh cho vợ, cho chồng, cho con cái.  Kế đến, môi trường cho đi T́nh Yêu là xă hội chung quanh chúng ta.  Thế giới và xă hội hiện tại rất cần T́nh Yêu chân chính.  Con người hiện đại có nhiều mâu thuẫn nội tâm:  muốn được yêu, nhưng không muốn cho đi T́nh Yêu.  Thế giới nhân loại đă tự khoác cho ḿnh bộ áo ích kỷ.  Do đó, con người Cursillista chúng ta trong thế giới hiện tại cần cho đi T́nh Yêu rất nhiều qua sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ tha nhân.

 

            b.  Cho đi bằng phục vụ:  gía trị con người đặt trên phục vụ, như Đức Giêsu Kitô đă khẳng định:  “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”(Mt. 20:18).  Dùng chính khả năng Chúa ban để phục vụ. Phục vụ trong mọi môi trường, ḥan cảnh.  Phục vụ mọi thành phần xă hội khi có thể.  Chúng ta đă lănh nhận nhưng không, hăy cho đi bằng phục vụ vô vị lợi... môi trường phục vụ của người Cursillista rất đa dạng:  phục vụ trong môi trường gia đ́nh, phục vụ trong văn pḥng, nơi nhà máy, phục vụ những người nghèo khổ, phục vụ những tâm hôn cần thiết được nâng đỡ, phục vụ trong các công tác mục vụ trong các Giáo Đoàn, Cộng Đoàn, Giáo Xứ, và phục vụ đă trở thành một niềm vui hạnh phúc, khi thấy người khác hạnh phúc.

Như vậy, Bí Tích Thánh Thể như Nguồn sống yêu thương của Giáo Hội và của mỗi người Cursillista.  Sống kết hợp với Nguồn sống yêu thương đó một cách tích cực bằng lănh nhận và cho đi.  Lănh nhận T́nh Yêu của Chúa với cho đi yêu thương phục vụ.

 

Quư Anh Chị Cursillista rất thương yêu,

 

Sống những ngày tháng tư lịch sử của Quê Hương Việt Nam với bao nhức nhối đau thương, sống những tâm t́nh Mùa Phục Sinh năm nay, chúng ta nhớ Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giêsu Kitô lập Bí Tích Thánh Thể, để lại Bánh trường Sinh, là Nguồn Sống của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta. Hăy sống kết hợp với Ngài. Hăy t́m gặp gỡ Ngài trên từng cây số cuộc đời, đặc biệt những giây phút thăng trầm của hành tŕnh Ngày Thứ Tư. Để Thánh Thể trở thành Nguồn Sống thật sự cho mỗi người Cursillista chúng ta.

Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể, Nguồn Sống của chúng ta.

 

Linh Mục Paul Văn Chi.

 

Linh Hướng.