Lời Chúa là đèn soi bước con đi,

là ánh sáng chỉ đường cho con.”

(TV 119:105).

Linh Mục Paul Văn Chi.

Linh Hướng.

Anh Chị Cursillista rất quư yêu trong Thầy Chí Thánh,
 

Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội, đặc biệt qua phần Phụng Vụ Lời Chúa trong các Thánh Lễ, là một phần quan trọng trong đời sống người Công Giáo nói chung, và đặc biệt quan trọng cho người Cursillista sống Ngày Thứ Tư. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con, như Thánh Vịnh 119 khẳng định.
 

Quư anh chị biết rằng, Lời Chúa trong Kinh Thánh là một pho sách có một không hai trong lịch sử nhân loại, một cuốn sách chính yếu của Ki-tô Giáo và c̣n có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với nền văn minh của cả thế giới. Thánh Kinh chính là cuốn sách của Trời, nên có một hiệu lực thần thiêng. Đây là một pho sách gồm 73 cuốn hết sức đa dạng, với khoảng 20 thể loại văn chương khác nhau, được h́nh thành trong thời gian kéo dài 11 thế kỷ. Tuy nhiên, nội dung lại thống nhất từ đầu đến cuối v́ do cùng một Thiên Chúa Mặc khải trong suốt gần 20 thế kỷ.
Lời Chúa trong Kinh Thánh là bút tích ghi lại lịch sử của một Giao Ước t́nh yêu giữa Thiên Chúa và con người. Kinh Thánh như một bức thư t́nh yêu Thiên Chúa gửi cho con người như sứ điệp yêu thương Thiên Chúa nói với chúng ta. Thánh Gioan viết: "Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước và đă ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta".
 

Trước hết, v́ yêu thương mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Con người phạm tội phản bội t́nh yêu của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và t́m đến với con người, Ngài cứu thoát và dẫn đưa chúng ta về với Ngài, mặc dù chúng ta bỏ Ngài. Để thực hiện được kế hoạch yêu thương đó, Ngài đă chọn một dân riêng là dân tộc Israel với tổ phụ Abraham vào khoảng năm 1850 trước Công Nguyên. Thiên Chúa mời gọi nhân loại kư kết với Ngài một Giao Ước song phương. Ngài không độc đoán, nhưng tôn trọng sự tự dọ và mời gọi con người gắn bó yêu thương với Ngài.
 

Kinh Thánh ghi lại nội dung căn bản Giao Ước mà Thiên Chúa đă kư kết với Abraham. Thiên Chúa c̣n kư kết Giao Ước với toàn dân Israel trên núi Sinai, qua trung gian Ngôn Sứ Môisen và Giao Ước ở Sikhem, qua trung gian là ông Giôsuê. Năm cuốn sách luật trong Ngũ Thư ghi lại toàn bộ các điều khoản của bản Giao Ước. Thiên Chúa không những chỉ kư kết Giao Ước mà Ngài c̣n đồng hành với Dân Ngài, sống Giao Ước đó qua ḍng lịch sử nhân loại. Lúc con người trung thành với Giao Ước, Thiên Chúa ban cho họ nhiều ân huệ để giúp thăng tiến sống trọn Giao Ước. Khi con người bất trung với Giao Ước, Thiên Chúa nhắc nhở, răn đe, có khi cho án phạt nhằm giúp con người biết ăn năm sám hối và quay trở về với Giao Ước.
 

Sang thời kỳ Tân Ước, Thiên Chúa là Cha yêu thương đă mạc khải cho chúng ta qua chính Người Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ chúng ta và mạc khải t́nh yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Ngài đă thiết lập Giao Ước Mới và Vĩnh Cửu, Giao Ước của t́nh yêu giữa Thiên Chúa và con người.
 

Lời Chúa trong Kinh Thánh ghi lại các sự kiện và con người với Giao Ước, có cả những mẫu gương Thánh Thiện cũng như như h́nh ảnh phản bội. Do đó, phải có sự hướng của Chúa Thánh Thần qua Huấn Quyền của Giáo Hội, để giúp chúng ta hiểu chính xác sứ điệp của Ngài.
Lời Chúa trong Kinh Thánh nắm giữ một vai tṛ quan trọng trong đời sống Giáo Hội, đặc biệt qua đời sống Phụng Vụ của Giáo Hội. Lời Chúa như sức sống của Giáo Hội.
 

Là một Cursillista, mỗi người chúng ta cần sống Ngày Thứ Tư trọn vẹn, tham dự tích cực trong cuộc sống của Giáo Hội, đặc biệt qua Lời Chúa trong các Bí Tích và đời sống Phụng Vụ. Đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista phải được lời Chúa soi sáng và hướng dẫn. Lời Chúa qua các nghi lễ Phụng Vụ và Bí Tích cũng như qua những lần Ultreya, hội nhóm, và đời sống đạo đức cá nhân phải trở thành ánh sáng soi bước đường người Cursillista. “Lời Chúa là đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con.” (TV 119:105).
Anh Chị Cursillista rất quư yêu trong Thầy Chí Thánh,
 

Hiểu được vai tṛ Lời Chúa có giá trị quan trọng trong Giáo Hội, mỗi người Cursillista chúng ta quyết tâm học hỏi Lời Chúa, Sống Lời Chúa, và loan truyền Lời Chúa trong mỗi một môi trường. Chúng ta phải trở thành men, trở thành muối, để loan truyền Lời Chúa trong thế giới hôm nay.

Thầy Chí Thánh đă phán dạy các môn đệ rằng: “Chúng con hăy đi khắp thế gian và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.” Chúng ta hăy quyết tâm sống Lời Chúa trong Ngày Thứ Tư của mỗi người. Hăy tâm niệm trong cuộc sống Cursillista: “Lời Chúa là đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con.” (TV 119:105).
 

Quyết tâm thực hành Lời Chúa trong cuộc đời:
 

     Hăy học hỏi Lời Chúa không ngừng.
     Hăy tin yêu tha thiết vào Lời Chúa.
     Hăy sống điều ḿnh học hỏi trong Lời Chúa,
     Hăy yêu Lời Chúa trong cầu nguyện và chia sẻ,
 

Để tất cả chúng ta lên đường sống như là môn đệ của Ngài, bằng cách hết sức cố gắng tiếp nhận lời Chúa, sống lời Chúa, và chia sẻ lời Chúa cho người khác trong môi trường của mỗi người chúng ta.
 

Mến chúc Quư Anh Chị Cursillista Mùa Phục Sinh hồng phúc.
 

Xin mến chào Quư Anh Chị Cursillista rất quư yêu trong Thầy Chí Thánh.