LÁ THƯ LINH HƯỚNG

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Anh chị em cursillistas thân mến,

Trước thềm năm mới Đinh Hợi, tôi xin gởi lời chúc Tết thân ái đến anh chị em. Xin Thầy Chí Thánh đồng hành với anh chị em ttrong năm mới, để mỗi một người trở nên chứng nhân của Ngài trong trách nhiệm Phúc Âm hóa môi trường.

Việc Phúc Âm hóa môi trường diễn ra dưới nhiều h́nh thức và hoàn cảnh khác nhau. Mục đích của công việc này là làm cho các giáo huấn của Phúc Âm biến đổi cuộc sống những người khác trong một môi trường nào đó. Trong chiều hướng này, hai khóa tĩnh huấn 31 và 32 tại Perth vừa qua là cuộc Phúc Âm hóa môi trường. Nhờ ơn Thầy Chí Thánh, nhờ sự tận tâm phục vụ của các trợ tá và nhờ thái độ dấn thân của khoá sinh, hai khóa học này đă thành công. Các khóa sinh cũng như trợ tá cảm nhận những biến đổi nội tâm để sống đạo cách sâu xa hơn.

Tôi xin chào mừng tất cả anh chị em tân Cursilliistas. Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho anh chị em để anh chị em cùng với Phong Trào Cursillo tiến bước trong cuộc hành tŕnh làm chứng nhân cho Thầy qua việc Phúc Âm hóa môi trường.

Phúc Âm hóa môi trường cũng nằm trong chiến dịch “Sống Đạo Hôm Nay” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Tuy chúng ta thuộc về Giáo Hội địa phương tại Úc, nhưng sự liên kết với Giáo Hội Việt Nam cũng là điều quan trọng để thắt chặt t́nh hiệp thông của con cái Chúa và để được khích lệ trong đời sống Công Giáo. Chiến dịch “Sống Đạo Hôm Nay” mời gọi chúng ta thực hiện cuộc canh tân chính bản thân ḿnh để từ đó Phúc Âm hóa môi trường chung quanh, nhất là gia đ́nh chúng ta.

Theo chủ đề tháng hai này, chúng ta có câu Kinh Thánh dẫn đạo là: “Này đây, Ta đến để đổi mới mọi sự” (Kh 21:5). Đây là lời quả quyết của Chúa nhằm đổi mới bộ mặt thế gian. Công việc Chúa đang thực hiện là kiến tạo một trời mới đất mới. Đây không phải một thế giới khác nhằm thay thế thế giới hiện tại, nhưng là thế giới hiện tại đang được biến đổi dần dà để trở thành trời mới đất mới. Chúa không muốn vứt bỏ thế giới hiện tại, nhưng là cứu chữa và kiện toàn nó.

Việc đổi mới thế giới chủ yếu là đổi mới con người, v́ chính đời sống của con người ảnh hưởng lên mọi sự. Như thế, Chúa đang thực hiện công việc đổi mới con người. Mọi người, kể cả chúng ta, đều ở trong tiến tŕnh đổi mới của Chúa. Tuy nhiên chúng ta có mới hay không là tùy vào sự hợp tác của chúng ta với Chúa. Chúa cho chúng ta tự do. V́ thế, chúng ta có tự do để chấp nhận hay từ chối việc đổi mới. Nếu chúng ta quyết tâm mở cơi ḷng để ơn Chúa thực hiện việc đổi mới, th́ chắc chắn chúng ta đă đóng góp vào việc xây dựng trời mới đất mới. Nh́n theo một góc độ khác, việc Thiên Chúa đổi mới con người chính là việc Phúc Âm hóa môi trường. Chính Ngài đang Phúc Âm hóa chúng ta.

Trong năm mới này, chúng ta hăy đặt ḿnh vào bàn tay quan pḥng của Chúa như viiên đất sét trong tay người thợ gốm, để Chúa uốn nắn chúng ta thành những con người mới mẻ hơn. Như thế chúng ta được Phúc Âm hóa để từ đó đời sống chúng ta tạo ảnh hưởng tốt lên tha nhân như men trong bột. Tâm nguyện của chúng ta phải là tâm nguyện mà Thánh Phaolô bày tỏ: “Tôi sống, nhưng không c̣n phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20).
 


.