SỐNG ĐẠO TRONG MÙA CHAY

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Anh chị em cursillistas thân mến,
 

Chúng ta đang ở vào Mùa Chay. Đây là thời gian chúng ta được mời gọi để cùng với toàn thể Giáo Hội nh́n lại cuộc sống. Từ đó chúng ta thay đổi để lớn lên trong đức tin. Trong chiều hướng này việc sống đạo của chúng ta trong Mùa Chay mang một sắc thái đặc thù. Khuôn mẫu của việc sống đạo trong thời gian này là chính Thầy Chí Thánh. Chúng ta hăy nh́n lên Thầy để học hỏi và thực hành đức tin của ḿnh.
 

Thầy Chí Thánh đă từng vào hoang địa ăn chay. Ngài đă vượt qua các cám dỗ về vật chất và danh vọng cũng như cám dỗ nghi ngờ về quyền năng của Thiên Chúa. Ngài bước ra khỏi hoang địa với một tinh thần phó thác trọn vẹn, một ḷng quyết tâm sâu xa và một hướng đi rơ rệt cho cuộc đời dương thế của Ngài. Ngài trở nên gương mẫu tuyệt hảo cho chúng ta noi theo.
 

Đối với chúng ta là những Cursillista, việc sống đạo Mùa Chay theo gương Thầy Chí Thánh lại càng thúc bách hơn trong bối cảnh xă hội ngày nay. Theo truyền thống của Giáo Hội, chúng ta có ba điều cần thực thi trong Mùa Chay, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Việc cầu nguyện giúp chúng ta gần gũi hơn với Thầy Chí Thánh. Càng cầu nguyện, chúng ta càng gần gũi Thầy. Càng gần gũi Thầy, chúng ta càng nên giống Thầy hơn trong thái độ, lời nói và hành động. Cầu nguyện c̣n giúp chúng ta mở ḷng ra với tha nhân. Cầu nguyện cũng đem lại cho chúng ta sức mạnh tinh thần để vượt qua các cám dỗ thường hằng. Nói cách khác, việc cầu nguyện giúp chúng ta dần dà thoát ra khỏi con người cũ để có một đời sống mới mẻ hơn. Đây chính là một cuộc biến h́nh để tỏ bày vinh quang Thiên Chúa trong môi trường sống của ḿnh.
 

Ăn chay không phải chỉ quanh quẩn ở trong việc giảm ăn giảm uống mà thôi. Nếu chỉ như thế, th́ ăn chay có nội dung ư nghĩ quá nghèo nàn. Ư nghĩa của việc ăn chay rộng răi hơn. Mục đích của ăn chay là chế ngự thân xác để nâng cao tâm hồn. Khi giảm bớt các thứ tiêu thụ, chúng ta biểu lộ một đời sống không lệ thuộc vào vật chat. V́ chúng ta không phải chỉ sống bằng vật chất nhưng c̣n cần nhờ vào lương thực tinh thần. Lời Chúa và ơn thánh của Chúa nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc hành tŕnh đức tinh, trong thân phận làm người và trong lối sống môn đệ Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô. Liên kết với cầu nguyện, ăn chay cũng giúp chúng ta phó thác vào sự quan pḥng của Thiên Chúa. Ăn chay c̣n làm cho ta ta tự do hơn để có tâm hồn bác ái mà thực hiện việc bố thí giúp đỡ người bất hạnh.
Cùng với cầu nguyện và ăn chay, bố thí là điều quan trọng thứ ba trong việc sống đạo Mùa Chay. Bố thí thường là giúp đỡ những người nghèo khổ bằng tiền bạc vật chất. Việc bố thí cũng giúp chúng ta biết giảm bớt hoang phí, biết chi tiêu đúng mức, hợp lư. Từ đó chúng ta dành được một phần tài chánh để giúp đỡ tha nhân. Bố thí cũng không chỉ dừng lại ở phạm vi vật chất, nhưng c̣n bao gồm thời giờ, sức lực và tài năng nưa. Chúng ta cũng cần bỏ ra thời giờ để liên hệ với tha nhân, dùng khả năng và công sức của ḿnh để góp phần mưu cầu ích lợi cho kẻ khác.
 

Khi chúng ta thực hiện tinh thần Mùa Chay trong các phạm vi vừa nêu trên, chúng ta sẽ gần gũi Chúa và tha nhân hơn. Chúng ta thể hiện cụ thể và sống động giới răn mến Chúa yêu người. Đồng thời, việc sống đạo của chúng ta cũng tạo ảnh hưởng lên môi trường sống của ḿnh: gia đ́nh, đoàn thể, cộng đồng và xă hội. Đó chính là Phúc Âm hóa môi trường như chúng ta thường tâm niệm trong ḷng. Xin Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô đồng hành, hướng dẫn và ban ơn thêm sức để anh chị em tiến bước trên cuộc hành tŕnh đức tin với một tinh thần phó thác trọn vẹn, một ḷng quyết tâm sâu xa và một hướng đi rơ rệt cho đời ḿnh.