LÁ THƯ LINH HƯỚNG


Tháng 3 năm 2012.
Hồng Ân và Đức Tin. “Lòng tin của con đã cứu con” (Lc. 18:42)
Quý Anh Chị Cursillista yêu quý,
Thánh Phêrô sinh tại thành phố Verona (1205-1252), Ngài được tử đạo vì làm chứng nhân cho Đức Tin vào năm 1252. Trước khi chết, Ngài đã lấy tay viết 3 chữ: “tôi tin, tôi tin, tôi tin” trên pháp trường một cách anh dũng để chứng minh niềm tin trưởng thành của đời sống chứng nhân. Với định nghĩa của Đức Tin là một hồng ân: “Đức Tin là một tặng phẩm hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời, Đức Tin còn là sự đáp trả của con người đối với Thiên Chúa qua hồng ân Đức Tin lãnh nhận được trong chương trình cứu độ của Ngài.” Như thế, Hồng Ân và Đức Tin đã song hành trong cuộc đời của tôi và quý anh chị. Hồng Ân và Đức Tin còn được Đức Kitô, Thầy Chí Thánh nhấn mạnh trong lời Ngài nói với mỗi người chúng ta: “Lòng tin của con đã cứu con” (Lc. 18:42).
Sống chứng nhân cho Hồng Ân và Đức Tin trưởng thành, hay nói các khác, sống Đức Tin trưởng thành trong đời sống Kitô hữu, là một nhiệm vụ của mỗi người Cursillista. Sống chứng nhân Đức Tin hằng ngày là sống thực hành một Đức Tin trưởng thành. Những yếu tố của Đức Tin thế nào, và sống Đức Tin trưởng thành ra sao? André Frossard vô thần không tin gì về Thiên Chúa. Một ngày nọ, ông vào thăm một tu viện với người bạn thân. Một mình ông vào Nhà Nguyện của tu viện. Trong im lặng của một tâm hồn trống rỗng…Ông đã quỳ gối…Và bỗng nhiên, Thiên Chúa đã ban cho ông Hồng Ân Đức Tin…Ông tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa ngược hẳn lại thái độ vô thần của ông…Ông ra về và viết cuốn sách: “Thiên Chuá hiện hữu.” Đức Tin nơi André Frossard là một hồng ân và ông đã đáp trả hồng ân với Thiên Chúa.
Một cái nhìn tổng quát về lịch sử Hồng Ân và Đức Tin trong lịch sử nhân loại như một hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người, để mỗi người chúng ta hiểu rõ về Hồng Ân và Đức Tin của mình có nguồn gốc thế nào trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt, qua lịch sử Hồng Ân Đức Tin, chúng ta nhận ra sự yếu đuối của con người và quyền năng của Thiên Chúa. Qua những thăng trầm của Lịch Sử Đức Tin, Hồng Ân Đức Tin là phương thuốc chữa trị những yếu đuối con người, giúp con người quyết định mạnh mẽ, và làm cho con người có khả năng làm được những điều vĩ đại.
1. Lịch sử Hồng Ân Đức Tin trong thời Cựu Ước. Khoảng năm 1800-1200 trước Công Nguyên, Thiên Chúa Gia Vê chọn dân tộc Israel là dân tộc riêng. Abraham cha của những người tin (Rm. 4,11). Ông có 2 người con là Isaac và Jacob. Sau đó giòng dõi phát triển trên toàn thế giới.
Khoảng năm 1200-1000 trước Công Nguyên, sau thời Môi Sen trở về Hứa địa, thời kỳ các Quan án, Dân Israel trung thành với Mạc khải Hồng Ân Đức Tin trong Sa mạc.
Khoảng năm 1000-587 trước Công Nguyên, thời kỳ phát triển với các Vua David và Salomon, Thiên Chúa Giavê trở thành Thiên Chúa của Dân tộc được phụng thờ như một quốc giáo của Israel.
Khoảng năm 587-539 trước Công nguyên, thời kỳ Lưu đầy Babylon, Dân tộc Israel tin rõ hơn Thiên Chúa Giavê là đấng Tạo dựng và sẽ giải phóng dân tộc của Ngài.
Khoảng năm 539 về sau, thời kỳ hồi hương, Dân Israel đặt trọn vẹn niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa Giavê trên đường hồi hương trở về Israel sau thời lưu đầy Babylon.
2. Lịch sử Hồng Ân Đức Tin trong thời kỳ Tân Ước. Đức Giêsu Kitô đã thiết lập một cộng đồng Đức tin qua việc chọn lựa 12 Tông Đồ để thành lập Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội đã trở thành một cộng đồng Đức Tin. Sống và làm chứng nhân cho niềm tin. Trong tất cả các phép lạ, Ngài đều xác định: “Đức tin của con đã chữa con” (Mt. 9:22).
3. Hồng Ân Đức Tin trong Thời kỳ Các Tông đồ và Giáo hội sơ khai. Cộng đồng Đức Tin luôn sống và củng cố Đức tin. Phát huy Đức Tin đến mức độ trưởng thành phong phú. Xuyên suốt 3 thế kỷ đầu tiên Cộng Đồng Đức Tin bị thử thách và tôi luyện qua các biến cố Tử Đạo. Những tấm gương ngời sáng dũng cảm của Thái Độ Đức Tin Trưởng Thành. Mãi tới năm 311 Giáo Hội được tự do sống đạo. Cộng đồng Đức Tin luôn củng cố và phát triển Đức Tin bằng những mẫu gương sáng chói trong Đức Tin trưởng thành. Những cuộc bách hại đầu tiên về Đức Tin. Bao nhiêu ngàn mạng sống đã dâng hiến để minh chứng cho Niềm Tin. Năm 100, Thánh Ignatio thành Antiokia bị ném cho thú vật. Ngài chấp nhận cái chết vì Đức Tin. Và rất nhiều nhưong mẫu gương củng cố và phát triển đức tin tới mức độ trưởng thành viên mãn.
4. Hồng Ân Đức Tin trong giai đoạn Trưởng Thành của Giáo Hội. Từ năm 311 Cộng đồng Đức Tin hội nhập vào Xã hội, khi hoàng đế Constantino cai trị Đế quốc La mã, Đức Tin hội nhập và được củng cố, phát triển mạnh mẽ, và tiến tới trưởng thành.
Sau năm 400, Cộng đồng Đức Tin phát triển sang Âu Châu và Hồng Ân Đức Tin được phát triển mạnh mẽ tại đây. Sau đó, Đức Tin phát triển tại Phương Đông và Phi Châu. Năm 600 Mahomet Hồi Giáo xuất hiện, một thách đố lớn lao cho Đức Tin, nhưng người tín hữu đã sống và trưởng thành trong Đức Tin.
Sau năm 1000 và tiếp theo thế kỷ 12 và 13, Hồng Ân Đức Tin phát triển mạnh mẽ không ngừng trong thời Trung Cổ. Sự trưởng thành của cuộc sống Đức Tin trong giai đoạn này đã hướng dẫn nhân loại về mọi phương diện như nghệ thuật, văn hoá, ngôn ngữ, kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc, học đường... Năm 1054, sự tách rời giữa Giáo Hội Đông Phương và Giáo Hội Roma tạo nên một cuộc khủng hoảng về Đức Tin để tôi luyện Đức Tin trưởng thành hơn.
Khoảng năm 1300 đến 1500, cuối thời Trung Cổ, những Dòng tu, các phong trào cải cách thôi thúc, để khai mào trang sử Đức Tin rực rỡ trong những sinh hoạt trưởng thành của Đức Tin.
Thế kỷ 16, những chao đảo và thử thách qua các Giáo Hội Tin Lành Âu Châu như Luther, Zwingli, Calvin... Một cuộc thử thách lớn lao cho Đức Tin...Rất nhiều Thánh Nhân đã củng cố và phát triển Đức Tin như Ignatio Loyola, Phanxico Assisi... Hàng hàng lớp lớp người tín hữu Công Giáo đã sống và chứng nhân cho Hồng Ân Đức Tin trưởng thành.
Thời Cận Đại, sau những năm 1600 và những năm 1700, 1800 kế tiếp, những khủng hoảng Đức Tin trong Xã hội, nhưng Cộng đồng Đức tin luôn củng cố và phát triển niềm tin để sống Đức Tin trưởng thành giữa những thách đố khó khăn...
Cộng đồng Đức Tin trong thế giới hiện đại thế kỷ 19 và 20, Cộng đồng Đức Tin hoà nhập với số phận của toàn thể nhân loại, tiếp tục củng cố và phát triển Hồng Ân Đức Tin trong thế giới hiện đại. sống chứng nhân một cách anh hùng trong thái độ trưởng thành. Chấp nhận dấn thân một cách tích cực nơi người tín hữu, tham gia và cộng tác tích cực trong vai trò Phúc Âm Hoá.
Cộng Đồng Đức Tin sống trong Thiên Niên Kỷ thứ 3, xác tín và củng cố niềm tin một cách trưởng thành và tha thiết với Đức Tin thời đại hôm nay. Do đó, Đức Tin là một hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho con người qua Thánh Linh, để chúng ta tin vào Ngài và chấp nhận những thông điệp Ngài chuyển ban vì Ngài yêu thương chúng ta: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước” (Jn. 4:10). Trong một tâm tình tạ ơn, Chúa Giêsu Kitô cầu nguyện: “Lạy Cha, là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc thông thái và hiền triết khôn ngoan biết những điều này, nhưng mạc khải cho những người bé mọn” (Lc. 10:21). Ngài cho chúng ta thấy Đức Tin là một tặng phẩm nhưng không của Thiên Chúa. Quả thật, Đức Tin là một Hồng Ân Thiên Chúa vì yêu thương đã ban tặng cho con người một cách nhưng không. Đón nhận Hồng Ân Đức Tin do là sự tự do của mỗi người trong cộng đồng nhân loại. Thái độ đáp trả lại Hồng Ân Đức Tin để trở thành người con của Thiên Chúa.
Những người thông thái, vĩ nhân, bác học, danh nhân, và những người đáng tin tưởng đã sống trong niềm tin. Trong thế giới hôm nay vào năm 2012, với tổng số dân 6,996,000 người, tỷ lệ người tin vào Đức Kitô là 2,264,492,000, trong số đó, Công Giáo với 1,142,604,000. Hơn 3 tỷ người chưa nhận biết Ngài, nhưng họ theo các Tôn Giáo khác và tin vào một Thượng Đế hay một Thiên Chúa. Do đó, đa số nhân loại đã tin vào một Thượng Đế. Với đa số này, Đức Tin là một điều hợp lý. Theo tác giả Eymieu, trong số 432 nhà Bác học nổi tiếng thế giới cuả thế kỷ 19 và 20, có tới 367 người tin vào Thiên Chúa, với tỷ số là 92%. Các vĩ nhân thế giới đa số tin vào Thiên Chúa như Napoleon, Gandhi, các Tổng thống và thủ tướng các nước, các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ... Các quốc gia và các dân tộc... Đa số tin vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa trao ban Hồng Ân Đức Tin cho con người, đồng thời, Ngài cũng ban cho con người sức mạnh Đức Tin. Do đó, Đức Tin đối diện với nhiều thách đố. Trong những thách đố về Đức Tin, ánh sáng và sức mạnh của Thiên Chúa giúp con người quan sát, quyết định, và hành động, để Đức Tin luôn phát triển, đồng thời, giữa những thách đố, con người được mời gọi để chấp nhận và cộng tác với Thiên Chúa. Thử thách Đức Tin trong thời đại hôm nay đầy tràn khắp trong nhân loại. Thế giới vật chất với vô thần chủ nghĩa khắp nơi, đang tấn công Đức Tin nhân loại. Những chủ nghĩa, triết thuyết, lối sống hiện sinh, xã hội ích kỷ và hưởng thụ...Tất cả đang là những thử thách lớn lao cho Đức Tin trong thời đại hôm nay. Những cám dỗ về vật chất, chủ nghĩa duy khoa học, triết lý hiện sinh, chủ nghĩa ích kỷ và hưởng thụ, cuộc sống vội vã và vật chất được đề cao tuyệt đối, đang lăm le và làm chao đảo Đức Tin liên tục trong cuộc sống hiện tại. Những khủng hoảng và nghi vấn về Đức Tin: Có Thiên Chúa không? Tại sao có đau khổ? Tại sao có sự dữ trong nhân loại?
Trong những thăng trầm hành trình Ngày Thứ Tư của cuộc sống, Thiên Chúa luôn ban ánh sáng, sức mạnh, và Ơn Sủng cho người Cursillista khi cần đến, đồng thời, Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống nơi mọi môi trường. Thầy đang mời gọi chúng ta trong Hồng Ân và Đức Tin của hành trình Ngày Thứ Tư. Hồng Ân và Đức Tin giúp chúng ta khám phá và thực hiện những giá trị về công bằng, chân lý, gia đình, và phục vụ. Chúng ta cần trang bị cho mình những thái độ trách nhiệm trong cộng tác với Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Cộng tác trong đời sống cá nhân bằng cầu nguyện. Cộng tác trong đời sống xã hội qua công tác Phúc Âm Hoá môi trường bằng rao giảng Niềm Tin.
Thái độ đầu tiên là thái độ cởi mở, sẵn sàng đón nhận Hồng Ân và Đức Tin của Ngài trong cuộc sống. Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận chân lý mạc khải Thiên Chúa nói với cá nhân và con người nói với Thiên Chúa. Thái độ chấp nhận Đức Tin trong cuộc sống con người là thái độ cần thiết để gieo trong tâm hồn hạt giống của Hồng Ân Đức Tin. Từ đó, Đức Tin mới có cơ hội phát triển và thăng hoa đến mức độ trưởng thành. Nuôi dưỡng, củng cố, và trưởng thành hoá Đức tin bằng luôn luôn cầu nguyện trong tin tưởng không ngừng. Biến đổi cuộc đời thành lời cầu nguyện liên tục trong tin yêu và phó thác. Nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn hiện diện trong cuộc đời bằng đồng hành yêu thương, chia sẻ, và gần gũi gắn bó. Trưởng thành hoá Đức Tin bằng thái độ phó thác, để trong mọi biến cố cuả cuộc sống khám phá ra bàn tay Thiên Chúa Quan phòng luôn theo dõi và nâng đỡ, để hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Ngài. Người Cursillista phải học hỏi và cảm nghiệm Hồng Ân và Đức Tin mỗi ngày bằng sách vở, kiến thức, kinh nghiệm cá nhân hay kinh nghiệm của tha nhân trong cuộc sống. Đào sâu và phát huy Đức Tin bằng lý trí, bằng học hỏi không ngừng. Tập cho mình những lần cần giục lòng tin tưởng trông cậy và phó thác. Sống Đức tin trưởng thành để luôn xác tín niềm tin. Niềm tin không chỉ căn cứ trên tình cảm, nhưng phải trưởng thành hoá Đức tin trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố cuả cuộc sống bằng xác tín như Thánh Phaolô khẳng định: “Tôi xác tín rằng, dù sự chết hay sự sống, dù Thiên Thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm. 8:39). Hơn thế nữa, chúng ta còn phải Phúc Âm Hoá môi truờng xã hội qua việc rao giảng Hồng Ân và Đức Tin bằng chính đời sống chứng nhân Niềm Tin của mỗi người chúng ta.
Để kết luận, sống Hồng Ân Đức Tin trưởng thành trong cuộc sống, người Cursillista cần hiểu được sơ lược về lịch sử Hồng Ân Đức Tin, những quan niệm về Đức Tin kèm theo những thách đố của Đức Tin hôm nay. Do những dữ kiện học hỏi, nghiên cứu, trau dồi, người Cursillista quyết tâm chọn cho mình những thái độ đúng đắn để sống Đức Tin trưởng thành trong thời đại hiện tại. Cụ thể hoá đời sống Đức Tin trưởng thành, một thái độ quyết tâm liên tục trung thành với Hồng Ân Đức Tin qua môi trường Cursillo trong những thực hành:
- Đời sống cá nhân cần phải xác tín niềm tin và cầu nguyện mỗi ngày.
- Đời sống gia đình luôn nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong nếp sinh hoạt hằng ngày. Sống gương sáng đời sống Hồng Ân Đức Tin cho con cái, cho người khác trong nếp sống gia đình.
- Đời sống Xã hội để sống và làm chứng nhân Đức Tin trong môi trường xã hội.
- Trưởng thành Đức Tin trong giao tiếp gặp gỡ bằng cuộc sống chứng nhân niềm tin trong giao tiếp gặp gỡ.
- Trưởng thành Đức Tin trong hành động qua đời sống chứng nhân qua các công việc hằng ngày bằng phục vụ yêu thương tha nhân. Hãy hân hoan lên đường và đồng hành với Thầy trong cuộc sống ngày, để sống và làm chứng nhân Tin Mừng cho Thầy trong Hồng Ân Đức Tin trưởng thành.
Hãy mở rộng cõi lòng đón nhận Hồng Ân Đức Tin do Thiên Chúa ban tặng mỗi ngày với tâm tình tạ ơn và xin vâng trọn vẹn.
Hãy sống trọn vẹn với Hồng Ân Đức Tin đã lãnh nhận và trưởng thành hoá Đức Tin trong đời sống cá nhân, gia đình, và xã hội.


Linh Mục Paul Văn Chi,
Linh Hướng. Sydney Ngày Thứ 4 Lễ Tro 22/2/2012.


Tài liệu tham khảo:
1. The Three Days Manual, USA.
2. The Talks of the Cursillo Weekend, USA.
3. Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo.