THỰC THI ĐỨC CẬY CỦA NGÀY THỨ TƯ

Anh chị em Cursillista thân mến.

Đức tin là khởi đầu của một cuộc sống mới. Một cuộc sống trưởng thành và phát triển hướng về một sự hoàn tất cuối cùng. Một sự biểu lộ hoàn toàn của Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta như thánh Phaolô dạy: khi nào Đức Kitô, sự sống của ta tỏ hiện, th́ khi ấy cả anh em nữa, anh em cũng sẽ được tỏ hiện cùng với Người trong vinh quang! (Col. 3:4). Đây chính là sự hoàn hảo Kitô hữu đích thực. Trong chúng ta Chúa mạc khải mầu nhiệm t́nh yêu cao cả của Người cho thế giới trong chương tŕnh tái thiết lập mọi sự trong Chúa Kitô (Eph 1:9-10) của Người.

Chúa Kitô chiếu tỏ vinh quang và t́nh yêu của Người trong chúng ta là những chi thể của Người. Nghĩa là t́nh yêu và vinh quang của Chúa phải được biểu lộ trong chúng ta. Nó phải là chứng cớ hoàn hảo rằng t́nh yêu của Chúa biến đổi để chúng ta thực sự trở nên một với Người (Jn 17:21). Chúng ta sẽ có khả năng để yêu Chúa nhiều hơn qua tha nhân khi có một kinh nghiệm sâu xa và mật thiết qua chính những đau khổ của ḿnh và t́nh yêu mà Chúa dành cho ḿnh. Chính những đau khổ và nghèo khó tinh thần dạy chúng ta về ḷng thương xót và làm cho chúng ta được giàu có về tinh thần. Chúa xót thương cho những ai giàu ḷng thương xót.

Như vậy đức tin và sự trung tín cá nhân đối với Chúa chưa đủ để chúng ta thành những Kitô hữu hoàn hảo. Chúng ta không thể một ḿnh đến với Chúa như một cá nhân đơn độc nhưng như là một chi thể trong thân thể Mầu Nhiệm của Người. Nghĩa là sự thánh thiện của chúng ta tỉ lệ thuận với khả năng phục vụ của ḿnh như là dụng cụ của t́nh yêu trong việc thiết lập Nước Chúa và xây dựng Thân Thể Mầu nhiệm của Chúa. Nếu cuộc sống chúng ta càng sinh hoa kết trái như là một chi thể của Chúa th́, trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta càng dễ dàng truyền đạt cuộc sống Chúa Kitô cho người khác. Tất cả những hồng ân mà chúng ta nhận được không chỉ dành cho riêng ḿnh nhưng c̣n cho người khác - Ai nhận nhiều sẽ phải cho nhiều (Lk 7: 47-48).

Chúa cũng yêu thương cho những ai giàu có trong sự thật. V́ thế trừ phi chúng ta học lấy ư nghĩa của ḷng thương xót bằng cách thực hiện ḷng thương xót hướng về tha nhân, chúng ta sẽ không bao giờ có bất cứ một kiến thức đầy đủ của việc yêu Chúa. Tuy nhiên điều này không phải v́ ḷng thương xót của chúng ta đối với tha nhân dạy chúng ta yêu Chúa Kitô nhưng v́ t́nh yêu của Chúa tác động cuộc sống để chúng ta có thể đến với tha nhân và qua tha nhân Chúa mạc khải chính Người cho chúng ta. Nếu không có t́nh yêu và ḷng trắc ẩn đối với tha nhân th́ t́nh yêu Chúa của chúng ta chỉ là một hư cấu, tưởng tượng (1 Jn 2:9-11).  

Trong cuộc sống chúng ta luôn hi vọng Chúa luôn yêu chúng ta, luôn hiện diện trong chúng ta, sống trong chúng ta, ở trong chúng ta, mời gọi, cứu độ và ban tặng chúng ta một sự hiểu biết và ánh sáng mà chúng ta không thể t́m thấy được trong sách vở nhưng là sự kết hợp mật thiết trong chiều sâu của tâm hồn chúng ta với Thánh Thần Thiên Chúa trong chiêm niệm và cầu nguyện của Ngày Thứ Tư. Trong khi sách vở chỉ truyền đạt kiến thức để hiểu, hay kỷ năng để kiểm soát, và quyền lực để chinh phục th́ trong chiêm niệm và cầu nguyện, chúng ta đối diện và lắng nghe với một Thiên Chúa - Đấng không thể hoàn toàn được hiểu hết, chúng ta sẽ khám phá ra những thực thể không thể nào bị kiểm soát, và nhận ra rằng niềm hi vọng của ḿnh được ẩn dấu không ở trong việc chiếm hữu quyền lực nhưng trong việc nh́n nhận những yếu đuối của ḿnh.

Ơn gọi chúng ta không chỉ là sống nhưng cùng nhau làm việc với Thiên Chúa trong căn tính, và thân phận của ḿnh. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ với Chúa để t́m ra căn tính đích thực của ḿnh. Khám phá căn tính của ḿnh trong Chúa, hay nói cách khác khám phá ơn cứu độ của ḿnh, là một công việc đ̣i hỏi hi sinh và đau khổ, mạo hiểm và nước mắt. Nó đ̣i hỏi một sự chú ư gần gũi đối với thực tế tại mỗi thời điểm, và một ḷng phó thác và cậy trông khi đứng trước những sự việc xảy ra thật khó hiểu trong cuộc sống.

Anh chị em thân mến,

Để có thể nhận ra ơn cứu độ của ḿnh cũng có nghĩa là để nhận ra rằng Thiên Chúa không giải quyết những vấn đề hoặc trả lời tất cả những vấn nạn của ḿnh nhưng dẫn chúng ta đến gần hơn mầu nhiệm về sự hiện hữu của ḿnh nơi mà tất cả mọi câu hỏi sẽ không c̣n tồn tại bởi v́ khi nào Đức Kitô, sự sống của ta tỏ hiện, th́ khi ấy cả anh em nữa, anh em cũng sẽ được tỏ hiện cùng với Người trong vinh quang! (Col. 3:4).

LM FX Nguyễn Văn Tuyết, Sydney