SỐNG ĐỨC ÁI QUA MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Không t́nh yêu nào cao cả hơn t́nh yêu của người đă hy sinh tính mạng bạn hữu của ḿnh’ (Jn 15:13).

Sống t́nh yêu theo gương Mẹ Mân Côi - thực hiện tiếng xin vâng qua t́nh yêu phục vụ - hành tŕnh t́nh yêu bằng hy sinh theo gương Mẹ.

Cuối tuần này, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane tổ chức bữa tiệc gây quỹ cho sinh hoạt của Cộng Đồng. Để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối tuần này, rất nhiều buổi họp, rất nhiều công tác, rất nhiều đoàn thể, phong trào nhiều người đă góp công sức, tinh thần, nhất đă hăng say tham dự tích cực để cho bữa tiệc gây quỹ thân yêu được h́nh thành. Thấy mọi người cùng chung một ḷng, một trái tim, một tay trong việc xây dựng Cộng đồng, Cha cảm tạ Chúa thật vui mừng, đó niềm vui của riêng Cha cũng thể của cả Cộng Đồng; bao năm qua những t́nh cảm, h́nh ảnh sinh hoạt này đă thiếu vắng.

Chuẩn bị bữa tiệc với bao công sức, nhưng một mục đích ràng, để mọi người hội làm việc, đến với nhau, cùng cộng tác cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Những công việc chuẩn bị th́ mất nhiều thời gian, nhưng bữa tiệc chỉ kéo dài 3 tiếng, như vậy mới thấy sự quan trọng cần thiết của sự chuẩn bị; càng kỹ, càng cẩn thận, càng nhiều công sức, th́ sự hoàn hảo sẽ sự thành công sẽ không nhỏ.

Với những cực nhọc khó khăn sự thành công của bữa tiệc, Cha thật cảm động chân thành cám ơn tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi ban, đă vượt bỏ tất cả những hàng rào, ngăn cản của nhân, của tự ái, của quá khứ... để cùng chung tay trong việcĐồng Hành Nên Mộttrong biến cố này của Cộng Đồng. Thêm nữa, qua biến cố gây quỹ, qua sự hiện diện của các anh chị em trong phong trào tại buổi gây quỹ, đă một phần nào biểu lộ sống chủ đề mỗi Cursillista chúng ta được mời gọi sống trong tháng nàyđó thực hiện tiếng xin vâng qua t́nh yêu phục vụ hành tŕnh t́nh yêu bằng hy sinh theo gương Mẹ. Mỗi anh chị em đă đáp lời mời gọi sống chứng của Ngày Thứ cho các anh chị khác trong Cộng Đồng của chúng ta qua biến cố này.

Qua việc gây quỹ công việc chuẩn bị cho bữa tiệc gây quỹ, cũng hướng chúng ta đến một chiều kích thiêng liêng, chúng ta cũng được học hỏi. Chiều kích thiêng liêngđiểm này. Trong đời sống thiêng của chúng ta, từ ngày sinh ra, từ ngày lănh nhận tích rửa tội, từ ngày trở thành con cái của Chúa, chúng ta được Giáo Hội, được Gia Đ́nh chăm sóc, chuẩn bị cho những hành trang cần thiết để chúng ta lớn mạnh, phát triển, thành đạt trong cuộc sống hội nhất trong đời sống thiêng liêng. Một trong những sự chuẩn bị giúp cho chúng ta được sự hiểu biết về các kho tàng ân sủng của Chúa ban cho chúng ta, một cách đúng đắn giúp chúng ta hoàn thiện trung kiên trong đời sống đức tin của ḿnh.

Một trong những kho tàng quư báu chúng ta lănh nhận được từ sự hướng dẫn của Giáo Hội, hiểu biết đón nhận Mẹ Maria Mẹ của chúng ta. Qua sự hiệp thông với Chúa Giêsu trong chương tŕnh cứu chuộc nhân loại, Mẹ luôn đồng hành, luôn yêu thương hướng dẫn nhân loại để đến gần với Chúa xứng đáng lănh nhận ơn cứu chuộc. Mẹ đă trao ban cho nhân loại một phương pháp hữu hiệu chuỗi tràng hạt Mân Côi, để giúp chúng ta chuẩn bị, để ban cho chúng ta khí hữu hiệu khi phải đối phó các cơn cám dỗ trong cuộc đời. Siêng năng lần chuỗi Mân Côi sẽ bảo đảm cho chúng ta sự chiến thắng được Mẹ bảo vệ che chở.

Với chủ đề tháng này, chúng ta dịp cùng nh́n lại đời sống Ngày Thứ của mỗi người Cursillista; chúng ta tâm t́nh sống Ngày Thứ với Mẹ như thế nào? Thói quen cách đọc kinh Mân Côi của chúng ta ra sao? Hy vọng, chúng ta suy , sửa đổi hăng say hơn trong việc lần chuỗi kinh Mân Côi siêng năng chạy đến với Mẹ hơn.

Thân mến,

Lm. Giuse Ḿnh Nguyên, svd