Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4 NĂM 2004  


Loan báo tin mừng bằng yêu thương

" Người ta cứ dấu này mà nhận bước chúng con là môn đệ Thày là chúng con yêu thương nhau".

Tháng này Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm Cứu chuộc và Phục sinh của Chúa Giêsu, Thày Chí Thánh, để củng cố niềm tin và sẵn sàng sống chứng nhân tin mừng cho Thày bằng cuộc sống yêu thương theo gương Chúa Giêsu.

Mừng Chúa Phục sinh: chúng ta cầu nguyện cho tinh thần Cursillo sống dậy nơi mỗi cursillistas. Cầu nguyện cho các anh chị em đã hoàn tất ngày thứ tư và cũng không quên cầu cho những anh chị em đang bệnh.

Chủ đề sống trong tháng 4: Loan báo tin Mừng bằng yêu thương

Cầu xin cho chúng ta học, hiểu và sống thực hành câu Phúc âm: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày, là chúng con yêu thương nhau" (Jn 13:35).

Cầu xin cho chúng ta biết thực thi chủ đề yêu thương bằng hành động: như làm việc bác ái, thiện nguyện, thăm viếng thân nhân, những bệnh nhân, người bị tù tội, giúp đõ về tinh thần và vật chất cho những người cần đến chúng ta, bố thí cho người nghèo khó. 

Cầu nguyện cho sự hình thành Ban Đại Diện phong trào Cursillo Việtnam Úc Châu sẽ được thành lập trong những tháng tới đây.
Cũng xin quý cha và quý anh chị cầu nguyện cho những khoá tĩnh huấn Cursillo tại Uc và trên thế giới tổ chức trong tháng 4 và tháng 5 mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu, đã nhận được thư xin palanca, như sau:

1- Phong trào Cursillo tại Úc châu:

Chúc mừng Phong trào Cursillo Anh ngữ Wollongong, NSW đã hoàn tất tốt đẹp khóa Cursillo nữ từ 11 đến 13 tháng 3.
23 đến 26 tháng 4: Phong trào Cursillo Anh ngữ Brisbane, Queensland tổ chức khóa Cursillo cho nữ.
30 tháng 4 đến 01 tháng 5: Phong trào Cursillo, Anh ngữ, Brisbane, Queensland tổ chức khóa Cursillo nam.
30 tháng 4 đến 02 tháng 5: Phong trào Sydney West, nói tiếng Spanish, tổ chức khóa chung nam nữ.

2- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

21-24 tháng 4: Khóa Nữ tại Vicenza, Italia
- '' : Khóa Nữ tại Nuoro, Italia.
22-25 tháng 5: Khóa chung nam nữ tại Las Palmas de Gran Canaria, Espana.
- '' : Khóa chung nam nữ tại Los Negrales, Madrid, Espana.
- '' : Khóa Nam tại Cachoeiro de Itapemirim ES, Brasil.
29/4 - 2/5 : Khóa Nam tại Las Rosas, Marid, Espana.
29/4 - 2/5 : KhóaNữ tại Cachoeiro de Itapemirim ES, Brasil.
30/4 - 2/5 : Khóa chung nam nữ tại Almeria, Espana.
5-8 tháng 5 : Khóa Nữ tại Ragusa, Italia.
12-15 tháng 5 : Khóa Nữ tại Cagliari, Italia
13-16 tháng 5 : Khóa chung nam nữ tại Sevilla, Espana.
- '' : Khóa Nữ Maceeio- Alagoas, Brasil.
14-16 tháng 5 : Khóa Nữ tại Mafra - Joinville SC, Brasil.
- '' : Khóa Nữ tại Apucarana PA, Brasil.
20-23 tháng 5 : Khóa chung nam nữ tại Las Rosas, Marid, Espana.
- '' : Khóa Nam tại Bologna, Italia.
- '' : Khóa Nam tại Maceio-Alagoas, Brasil.
21-23 tháng 5 : Khóa Nam tại Joinville SC, Brasil.

3-Các Khóa Kairos dành cho tù nhân,

Chúng ta cầu nguyện cho 12 khóa Kairos dành cho các tù nhân tổ chức tại 12 Trung Tâm cải Huấn ở Sydney, Melbourne, và ở Brisbane.

14 - 16 tháng 4: khóa tù nhân vị thành niên tại Kariong, Sydney,NSW.
20- 23 tháng 4: khóa dành cho nam tù nhân tại Trung Tâm cải huấn Silverwater, Sydney.
20 - 23 tháng 4: khóa Nam tại TTCH Junce, Sydney NSW.
- '' : Khóa nam tại TTCH Goulburn, Sydney, NSW.
27 - 30 tháng 4: Khóa nam tại TTCH Cessnock, Sydney, NSW.
- '' : Khóa nam tại TTCH Fulham, Melbourne, Victoria.
4 - 7 tháng 5 : Khóa nữ tại TTCH Emu Plains, Sydney, NSW
- '' : Khóa nam tại TTCH Mannus, Sydney, NSW.
9 - 14 tháng 5 : Khoá nam tại TTCH Bathurst, Sydney, NSW.
11- 14 tháng 5 : Khóa Nam tại TTCH Grafton Sydney, NSW.
22- 23 tháng 5 : Khóa Nữ tại Sydney Outside, NSW.
28-30 tháng 5 : Khóa Nữ tại Brisbane Outside, Queensland.

* Ban Đại Diện, Ủy Viên Palanca đã nhận được Hoạch Định Palanca của Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney, ngành Việt Nam

Hoạch định thực hiện những công việc như sau:
Những việc đạo đức:
        Tham dự thánh lễ:và rước mình thánh Chúa: 1 993
        Viếng Thánh Thể: 1 149
        Tham dự Chặng Đàng Thánh Giá: 133
        Lần chuỗi Mân Côi: 5 245
        Cầu nguyện 2 873
Những hy sinh:
        An chay: 295
        Hãm mình 1 217
Những việc bác ái:
        Thăm viếng tha nhân: 506
        Giúp đỡ tha nhân: 462

Kính xin những phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại những Tiểu bang khác, vui lòng phát động Palanca và gửi hoạch định Palanca về Ban Đại Diện, Uy Viên Palanca, để đúc kết thành một Palanca chung cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Uc Châu, để sẵn sàng hỗ trợ cho các khóa Cursillo xin chúng ta hỗ trợ. 

Xin chân thành cám ơn quý cha và quý anh chị,

Decolores!