LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG HIỆP NHẤT

"Xin cho tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con" (Jn 17,21)

Tháng 5 Giáo hội mời gọi chúng ta hãy đến với Đức Maria, Ngài là mẹ Thiên Chúa nhưng cũng là mẹ của chúng ta khi me nhận lời phó thác của Chúa Giê su đón nhận chúng ta là con: "Đây là con mẹ". Còn chúng ta với thánh Gio-an đại diện, cũng đã được chính Chúa Giê-su yêu thương ban tặng: " Đây là mẹ con". 

Bằng nhiều cách, nhiều hình thức, mẹ đã tỏ bày tình thương yêu con cái. Mẹ còn lo toan cho chúng ta cuộc sống mai sau, chỉ dạy chúng ta con đường sống ơn cứu độ của Chúa Giê-su... như ba mệnh lệnh tại Fatima. 
Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết cách đáp trả lòng yêu thương bao la của Mẹ bằng cách vâng lời Mẹ chỉ dạy và nhất là học sống tin, cậy, mến theo gương mẫu Mẹ.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho người mẹ trần thế của chúng ta, qua hình ảnh và tình yêu bao la của người, chúng ta có thể hiểu được lòng mẹ thiên quốc của chúng ta. Xin cho ngày mother's day thật đẹp và nhiều ý nghĩa.
Đặc biệt trong tháng này, phong trào mời gọi chúng ta góp phần cụ thể sống theo chủ đề " Loan báo Tin Mừng bằng hiệp nhất " trên nền tảng yêu thương từ trong gia đình.

"Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và liên kết với anh em trong tình huynh đệ" đó là phương châm và cách sống đem lại cho chúng ta đời sống an vui, đầy ý nghĩa. Đó là nền tảng của mọi hành động của chúng ta đem lại kết quả lâu bền và kéo được ơn Chúa xuống cho những đối tương, cho những việc chúng ta kêu cầu.

Trong tình yêu thương, hiệp nhất trong Thày chí Thánh, chúng ta nhớ cầu nguyện và làm Palanca cho những khóa Cursillo đã xin cầu nguyện: 

1- Các khóa Cursillo ngành Việt Nam:

a- Phong trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận Orange, California, Hoa-kỳ tổ chức hai khóa:

Khóa Nam # 421: 13-16 tháng 5 năm 2004. 
Khóa Nữ # 422 : 20 -23 tháng 5 năm 2004. 

b- Phong trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận Los Angeles, California, Hoa-kỳ tổ chức hai khóa:
- Khóa Nữ # 623: 16-19 tháng 6 năm 2004. 
- Khóa Nam # 624: 23-26 tháng 6 năm 2004.

c- Phong trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận San Jose, California, Hoa-kỳ (USA) tổ chức hai khóa:
- Khóa Nam # 26VNSJ: 19-22 tháng 8 năm 2004
- Khóa Nữ # 27VNSJ: 26-29 tháng 8 năm 2004

2- Phong trào Cursillo tại Uc châu:

a- Chúc mừng Phong trào Cursillo Anh ngữ tổng giáo phận Brisbane, Queensland đã hoàn tất tốt đẹp 2 khóa cursillo:

- Khóa 75th Ladies: April 23-26.
- Khóa 72nd Men's: April 30-May03

b- Chúc mừng Phong trào Sydney West, nói tiếng Spanish, tổ chức khóa chung nam nữ: từ 30 tháng 4 đến 02 tháng 5.

c- Phong trào Cursillo Tây-ban-nha, Miền Đông Syney, NSW, Australia tổ chức khóa chung nam nữ từ: 11-14 tháng 6.

d- Phong trào Cursillo Canberra/ Goulburn ACT, Australia tổ chức khóa Nam từ: 24-27 tháng 6. 

3- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

- 20-23 / 5: Khóa chung nam nữ tại Las Rosas, Marid, Espana.
- 20-23 / 5: Khóa Nam tại Bologna, Italia.
- 20-23 / 5: Khóa Nam tại Maceio-Alagoas, Brasil.
- 21-23 / 5: Khóa Nam tại Joinville SC, Brasil.
- 4-6 / 6: Khóa Nữ tại Jaragua do Sul- Joinville SC, Brasil.
- 4-6 / 6: Khóa Nam tại Apucarana, PA, Brasil.
- 10-13 / 6: Khóa chung nam nữ tại Las Rosas, Madrid, Espana
- 11-13/6: Khóa Nữ tại Joinville, SC, Brasil.
- 11-13/6: Khóa Nữ tại Jaragua do Sul-Joinville SC, Brasil
- 17-20 / 06: Khóa chung Nam Nữ tại Espana
- 17-20 / 06: Khóa Nam tại Cuiba MT, Brasil.
- 24-27 / 06: Khóa Nữ tại Cuiba MT, Brasil.
- 25-27 / 06: Khóa Nữ tại Apucarana PA, Brasil.

4- Các Khóa Kairos dành cho tù nhân:

- 22- 23 tháng 5: Khóa Nữ tại TTCH Sydney Outside, NSW.
- 28-30 tháng 5: Khóa Nữ tại Brisbane Outside, Queensland
- 04-06 tháng 6: Khóa Nữ tại TTCH adelaide Outside, SA
- 29 tháng 6-02tháng 7: Kkhóa Nữ tại TTCH Berrima, NSW

Trong tháng qua, đại diện cho các phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Uc Châu, Ban Đại Diện (ủy viên palanca) đã gửi palanca tới các khóa cursillo :

+ Khóa 75 Nữ từ 23-26/ 4 và Khóa 72 Nam từ 30 / 4 -03/5 Do Phong trào Cursillo Anh ngữ tổng giáo phận Brisbane, Queensland tổ chức.
+ Và khóa chung nam nữ từ 30 tháng 4 đến 02 tháng 5: do Phong trào Sydney West, nói tiếng Spanish, tổ chức.

Trong tinh thần hiệp nhất trong các phong trào Cursillo VN tại Uc Châu, kính xin các VPDH các phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại các tổng giáo phận , các tiểu bang tại Uc châu, vui lòng gửi các hoạch định palanca đã phát động về Ban Đại Diện, Uy viên Palanca để bó kết thành palanca chung của phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Uc Châu, để sẵn sàng liên kết cầu nguyện cho các khóa tại các nơi trên thế giới nhờ chúng ta hỗ trợ.

Xin chân thành cám ơn sự thương mến và cộng tác của quý cha và quý anh chị,

De colores!