" CHÚNG CON LÀ CHỨNG NHÂN NHỮNG ĐIỀU ẤY" (Lc 24, 48)

Trong tháng này, phong trào mời gọi mỗi người chúng ta sống một phương thế khác đề Rao giảng tin mừng đó là làm gương sáng.

Xin cho chúng ta biết học hỏi và sống theo gương mẫu Thày Chí Thánh, một tấm gương luôn sáng ngời như Thánh Phaolô, quan thày của chúng ta, đã sống đã xác định: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà chính là Chúa Kitô sống trong tôi". Chính Ngài sẽ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Bởi vì " Lời Ngài là đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường cho con đi".

Xin cho chúng ta biết chiêm ngưỡng những gương sáng trong thời đại chúng ta để học hỏi và noi theo như thánh Teresa, Calcutta trong cách cư sử với những người cùng khổ, đói rách, ai cũng tránh xa.

Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết cách sống rao giảng tin mừng bằng gương sáng từ trong gia đình, đến những môi trường chúng ta sống nhất là biết thể hiện tình yêu thương, bác ái một cách cụ thể và thiết thực. 

Trong tâm tình rao giảng tin mừng bằng gương sáng, theo lời Thày Chí Thánh nhắc nhở: "Không có Thày, chúng con không thể làm được việc gì", chúng ta nhớ dâng Palanca cho những Khóa Cursillo đã xin chúng ta cầu nguyện. Cụ thể là: 

1-Các khóa Cursillo ngành Việt Nam:

* Chúng ta chúc mừng Phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Pháp đã hoàn tất hai khóa Cursillo: 

-Khóa Nữ từ 29 / 7 đến 01 / 8 / 04. 
-Khóa Nam từ 05 đến 08 / 8 / 04.

* Chúng ta nhớ tiếp tục dâng palanca, cầu nguyện cho hai khóa do Phong trào Cursillo giáo phận San Jose, California, Hoa-kỳ tổ chức: 

- Khóa Nam # 26VNSJ: từ 19 đến 22 / 8 / 04
- Khóa Nữ # 27VNSJ: từ 26 đến 29 / 8 / 04

2- Phong trào Cursillo tại Uc châu:

* Chúng ta chúc mừng PT Cursillo Lismore tổ chức khóa Cursillo từ 15-18 / 08 / 04 
* Chúng ta nhớ tiếp tục dâng palanca, cầu nguyện cho khóa Nữ từ 19-22 / 8 / 04 Phong trào Cursillo Canberra / Goulburn, ACT tổ chức.

3- Các Khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

- 19-22 / 08: Khóa Nam tại Cachoeiro de Itapemirim ES, Brasil.
- 20-22 / 08: Khóa Nam tại Santa Maria RS, Brasil.
- 26-29 / 08: Khóa Thanh Niên tại Cuiaba MT., Brasil.
- 26-29 / 08:Khóa Nữ tại Cachoeiro de Itapemirim ES, Brasil.
- 26-29 / 08: Khóa Nữ tại Archdiocese deMontevideo, Uraguay.
- 27-29 / 08 Khóa Nữ tại Santa Maria RS., Brasil.
- 2-5 / 09: Khóa Nữ tại Maceio - Alagoas, BRASIL
- 2-5 /09: Khóa Thanh Nữ (Young Women), tại Cuiaba MT, BRASIL
- 3-5 / 09; Khóa Nữ tại Sao Bento do Sul - Joinville SC, BRASIL 
- 9-12 / 09: Khóa Nam tại Maceio - Alagoas, BRASIL 
- 10-12 / 09: Khóa Nam Apucarana PA, BRASIL 
- 17-19 / 09: Khóa Nam tại Mafra - Joinville SC, BRASIL 
- 24-26 / 09: Khóa Nam Sao Bento do Sul - Joinville SC, BRASIL 

 Trong tháng qua, đại diện cho các phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Úc Châu, Ban Đại Diện ( Ủy viên palanca) đã gửi Palanca tới các nơi mở Khóa như trên: 

* Phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Pháp. 
* Phong trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận San Jose, California, Hoa-kỳ.
* Phong trào Cursillo Lismore, NSW, Australia.
* Phong trào Cursillo Canberra / Goulburn, ACT.

 Trong tháng 7, Ban Đại Diện, Ủy Viên Palanca đã nhận được:

1- Hoạch Định Palanca đợt 2 của Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney, NSW ngành Việt Nam như sau:

Từ tháng 7-2004 đến 31-12-2004 

Tham dự thánh lễ (attended masses): 1974 

Rước lễ (communions): 1974

Viếng thánh thể (Eucharistic devotion): 1164

Đi đàng thánh giá (Station of Cross): 81

Chuỗi Mân côi (Rosaries): 3729

An chay (fastings): 214

Hy sinh, hãm mình (Sacrified): 822

Thăm viếng (visitings): 315

Giúp đỡ tha nhân: 436Cầu nguyện (prayers): 3091 

Như vậy PT Cursillo VN Tổng Giáo phận Sydney sẽ bó kết một Palanca tính từ tháng 3 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2004 gồm:

Tham dự thánh lễ (attended masses): 3 967

Rước lễ (communions): 3 967

Viếng thánh thể (Eucharistic devotion): 2 313

Đi đàng thánh giá (Station of Cross): 214

Chuỗi Mân côi (Rosaries): 8 974

An chay (fastings): 509

Hy sinh, hãm mình (Sacrified): 2 039

Thăm viếng (visitings): 821

Giúp đỡ tha nhân: 898

Cầu nguyện (prayers): 5 964 

2- PT Cursillo VN tổng Giáo phận Brisbane, Queensland đã bó kết một Palanca từ tháng 3-2004 đến 30-06-2004 gồm:

Tham dự thánh lễ: 178

Rước lễ: 178

Viếng Thánh Thể: 316

Chuỗi Mân Côi: 1196

Hy sinh: 22

Như thế, cho đến nay phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu chúng ta có một Palanca chung gồm:

Tham dự thánh lễ: 4145

Rước lễ: 4145

Viếng thánh thể 2629

Đi đàng thánh giá: 214

Chuỗi Mân côi 10170

An chay 509

Hy sinh, hãm mình: 2061 

Thăm viếng: 821

Giúp đỡ tha nhân: 898

Cầu nguyện : 5964 

Kính xin những phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại những Tiểu bang khác, đã phát động Palanca xin gửi về Ban Đại Diện, Uy Viên Palanca, để đúc kết thành một Palanca chung cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Uc Châu, để sẵn sàng gửi cho các Khóa Cursillo xin chúng ta hỗ trợ. 
Xin chân thành cám ơn quý cha và quý anh chị,

Decolores!

Augustinô Phạm Văn Tâm

(Ủy Viên Palanca)