Ý CẦU NGUYỆN NĂM 2004

*** 

"Loan báo tin mừng"


Trong niềm hân hoan đón mừng những anh chị em tân cursillista, những người bạn từ nay đồng hành với chúng ta, tự nguyện làm tông đồ cho Thày Chí Thánh chia sẻ và cộng tác với nhau để cải thiện và phúc âm hóa môi trường chúng ta đang sống cho Ngài, đấng luôn ở với chúng ta để yêu thương va mong muốn chúng ta cảm nhận và tự nguyện đáp trả tình yêu của Ngài trong công việc đem ơn cứu độ của Ngài đến cho mọi người trong môi trường chúng ta sống. 

Chúng ta vui mừng với muôn hồng ân Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, cho gia đình nhỏ bé của chúng ta, cho chúng ta cảm nhận tình yêu của Ngài ưu ái đối với chúng ta trong từng ngày, từng sự việc lớn nhỏ đã xảy ra cho chúng ta trong năm qua.

Chúng ta cũng vui mừng với những việc chúng ta đã đóng góp được vào sự an vui trong gia đìmh, cho hàng xóm ,cho hội đoàn, giáo đoàn, giáo xứ và cộng đồng mà động lực chính là học theo Thày, quên mình dấn thân phục vu. Nhưng, niềm an vui lại đem đến cho chính mình từ những người mình yêu thương phục vụ. 

Phải chăng "Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và liên kết với anh em trong tình huynh đệ" đó là phương châm và cách sống đem lại cho chúng ta dời sống an vui, đầy ý nghĩa. Đó là nền tảng của mọi hành đông của chúng ta đem lại kết quả lâu bền và kéo được ơn Chúa xuống cho những đối tương, cho những việc chúng ta kêu cầu.

Trong những năm qua, ý thức và cảm nhận sâu xa lời Thày chí Thánh ân cần nhán nhủ chúng ta trong từng công việc lớn nhỏ của cá nhân và cộng đồng: " Không có Thầy, chúng con không thể làm được việc gì." Chúng ta ý thức được thân phận mỏng dòn, yếu đuối và giới hạn của chúng ta để tin yêu, cậy trông và phó thác mọi việc làm của chúng ta cho Thày Chí Thánh quan phòng qua sự hy sinh, kiên trì cầu nguyện trước khi bắt đầu, trong khi làm việc cũng như phó dâng kết quả công việc làm..

Chúng ta không những phó thác mọi việc của mỗi người chúng ta, mà còn liên kết với các anh chị em trong và ngoài phong trào trên toàn thế giới liên lỉ và cố gắng hiệp nhất với nhau trong Thày chí Thánh, nhờ thánh Phao-lô, bổn mạng phong trào,và Mẹ Maria, bảo trợ và cầu bầu xin Thày chúc lành cho mỗi người và phong trào, ban cho mỗi người , mỗi gia đình và phong trào chúng ta muôn ơn lành hồn xác, và các sinh hoạt của chúng ta thành công và hữu ích, cụ thể cho việc cải thiện và phúc âm hóa môi trường.

Trong tâm tình và đặt trên nền tảng đó, chúng ta hướng về các hoạt động của chúng ta trong năm 2004 này mà trong tâm là: "Loan Báo Tin Mừng" và hướng về Dại Hội Phong trào Cursillo Việt Nam Uc Châu sẽ được tổ chức tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria vào những ngàu đầu năm 2005. Chúng ta cũng không quên nhớ đến các khóa cursillo sẽ được tổ chức rải rác khắp nơi trên toàn thế giới để có thêm được những tông đồ nhiệt thành, sẵn sàng dấn thân làm chứng nhân tin mừng cho Thày Chí Thánh ở mọi môi trường như Thày Chí Thánh mong miốn

Kính xin quý cha, quý anh chị hiệp nhất trong Thầy và liên kết với nhau tiếp tục và kiên trì cầu nguyện và sống tinh thần cầu nguyện cho những mục tiêu nêu trên bằng hoạch đinh Palanca cho chính bản thân, gia đình , nhóm của mình, và xin gửi những hoạch định này về Văn Phòng Điều Hành để lập sổ kho thiêng liêng cho năm 2004 này.

Chân thành và tri ân sự cộng tác quảng đại của quý cha và quý anh chị. Nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho mọi cố gắng " rao giảng tin mừng " trong " tin yêu và phó thác vào sự quan phòng của Thày Chí Thánh."

Decolores!

Ủy viên Palanca

Augustino Phạm Văn Tâm