THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
 

“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được”(Ga 6:52)


Bí tích Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin mà chúng ta chưa bao giờ thấy đă hiểu thấu trọn vẹn, cho nên cảm thấy xa rời và tránh đề cập đến. Năm nay đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, chúng ta đă quyết tâm sống mầu nhiệm Thánh Thể, để được lớn lên trong đức tin nhờ sống thực hành, nhờ kinh nguyện và nhờ siêng năng học hỏi. Cách riêng trong mùa chay này và cao điểm là thứ Năm tuần thánh, chúng ta có cơ hội suy niệm và sống lại ư nghĩa của bữa tiệc AGAPE, nơi đó Thầy Chí Thánh đă lập bí tích Thánh Thể và chức linh mục, để Ngài ở cùng loài người mọi ngày cho đến tận thế như Ngài đă hứa, một thể hiện t́nh yêu thương tuyệt vời mà chỉ có Chúa mới có thể nghĩ và thực hiện được. Qua đó, chúng ta có thể khám phá bí tích Thánh Thể mỗi ngày một hơn để yêu quư, và sống mầu nhiệm Thánh Thể đúng đắn hơn.
 

Tháng Ba, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cùng với thánh Giuse, suy niệm và học hỏi các nhân đức, cách sống đạo của Ngài, đặc biệt trong vai tṛ những người cha, người chủ gia đ́nh. Chúng ta cầu nguyện xin Thiên Chúa cho chúng ta biết sống theo gương Ngài: chu toàn những điều Thiên Chúa truyền dạy, biết lắng nghe để hiểu Thánh ư Thiên Chúa và thực hiện ư Người. Tận lực và tâm huyết xây dựng, duy tŕ và tận hưởng hạnh phúc gia đ́nh trong nền tảng con dân Thiên Chúa.
 

Tháng này Giáo Hội c̣n mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm cứu chuộc và phục sinh của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, để củng cố niềm tin và sẵn sàng sống chứng nhân tin mừng cho Thầy bằng cuộc sống yêu thương theo gương Chúa Giêsu. Mừng Chúa phục sinh, chúng ta cầu nguyện cho tinh thần Cursillo sống dậy nơi mỗi cursillista. Cầu nguyện cho các anh chị em đă hoàn tất ngày thứ tư và cũng không quên cầu cho những anh chị em đang bệnh.
 

Kính xin quư cha và quư anh chị cũng lưu ư cầu nguyện cho những khóa tĩnh huấn Cursillo tại Úc và trên thế giới tổ chức trong tháng 3 và tháng 4 mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu, đă nhận được thư xin Palanca, như sau:
 

Mar 17-20 147 Khóa Nam: Bologna, ITALIA
Apr 7-10 Khóa Nam: Madrid, ESPANA
Apr 7-10 51 Khóa Nữ: Trento, ITALIA
Apr 7-10 Khóa Mixed: Plymouth, ENGLAND
Apr 7-10 Khóa Mixed: East Anglia, ENGLAND
Apr 7-10 Khóa Nam: Cachoeiro ES, BRASIL
Apr 14-17 Khóa Nữ: Cachoeiro ES, BRASIL
Apr 15-17 134 Khóa Nam: Apucarana PA, BRASIL
Apr 15-17 149 Khóa Nam: Joinville SC, BRASIL
Apr 20-23 67 Khóa Nữ: Vicenza, ITALIA
Apr 21-24 115 Khóa Mixed: Las Palmas, ESPANA
Apr 21-24 723 Khóa Nữ: Santo Domingo, DOMINICAN REP.
Apr 21-24 38 Khóa Nam: CZECH REPUBLIC
Apr 29-May 2 Khóa Mixed: Madrid (Las Rosas), ESPANA
 

Trong tháng này, Ủy Viên Palanca ban Đại Diện đă nhận được: Hoạch Định Palanca của Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney, NSW ngành Việt Nam đă và đang bó kết từ 18-02-2005 đến 30-06-2005. Xin chân thành cám ơn VPDH/ PT Cursillo tổng giáo phận Sydney.
Trong t́nh thân hữu và hiệp thông trong các phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Úc Châu, kính xin các VPDH, cụ thể là Khối Tiền của các tiểu bang, vui ḷng gửi các hoạch định Palanca đă phát động về Ủy viên Palanca ban Đại Diện, để bó kết thành Palanca chung của phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Úc Châu, để sẵn sàng liên kết cầu nguyện và hỗ trợ cho các khóa tại các nơi trên thế giới nhờ chúng ta hỗ trợ.
 

Nguyên xin thánh Giuse cầu bầu cho chúng con biết dùng mùa chay này đem lại lợi ích cho chúng con.
 

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quư cha và quư anh chị,
 

De colores!