SỐNG CHIA SẺ

“ Anh em hăy cầm lấy và chia cho nhau”

( Lc 22, 17 )

 

            Tháng này phong trào mời gọi chúng ta “ Sống Chia Sẻ ”. Đây là h́nh thức “ Sống Thánh Thể giữa đời ”, biểu lộ kết quả của hồng ân Thánh Thể và “ đời ta là thánh lễ nối dài “. Bí tích Thánh Thể c̣n được gọi là “ Lễ Bẻ Bánh “, cách nói này diễn tả một khía cạnh quan trọng của mầu nhiệm Thánh Thể đó là chia sẻ. Cuối Thánh lễ, chúng ta được sai đi, đến với anh chị em để thực thi những điều mà chúng ta vừa cử hành.

 

Xin cho chúng ta ghi nhớ và thực hành lời Thày Chí Thánh căn dặn  “ anh em hăy cầm lấy và chia cho nhau”  

Tất cả những ǵ chúng ta được trao ban, hăy chia sẻ với những người chung quanh. Chúng ta đă được trao ban  sức khỏe, khả năng và thời gian, Xin cho chúng ta biết dùng những điều này để đem Chúa đến cho anh chị em chung quanh, phúc âm hóa thế giới cho Thày, để mọi người đều được lănh ơn cứu độ.   

 

Danh từ chia sẻ rất phổ thông trong sinh hoạt phong trào. Xin cho chúng ta biết lấy tinh thần đồng cảm mà chia sẻ trong ḷng giáo hội. Chia sẻ là một hành vi bác ái thể hiện tinh thần huynh đệ Kitô giáo. Xin cho chúng ta luôn tích cực góp phần xây dựng công bằng và ḥa b́nh cho xă hội, cũng như chia sẻ cuộc sống với những người bệnh tật, đói khát, cô đơn….

 

Trong tâm t́nh sống chia sẻ, chúng ta hăy nhớ:

Cầu nguyện cho những công việc chung của phong trào đang thực hiện và sự chuẩn bị cho KHÓA LĂNH ĐẠO Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu sẽ được tổ chức tại Brisbane, Queensland vào cuối năm nay, từ ngày 27 đến 29 tháng 12  năm 2005.

Cầu nguyện cho việc củng cố và phát triển của phong trào địa phương như Hôị Nhóm, Liên Nhóm và Ultreya.

 

Cầu nguyện xin Thày nâng đỡ các  bệnh nhân , cách riêng các anh chị Cursillistas đang đau bệnh.

 

Cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Thế Giới sẽ được tổ chức tại Brasil, tháng 10 / 2005

Xin chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho  những khóa Cursillo đă xin chúng ta cầu nguyện. Cụ thể là

 

1- Các khóa Cursillo ngành Việt Nam:

Chúng ta nhớ cầu nguyện cho hai khóa:

- Khóa Nam # 28VNSJ : 18-21 tháng 8 năm 2005

- Khóa Nữ # 29VNSJ    : 25-28 tháng 8 năm 2005

 

                   Do Phong trào Cursillo ngành Việt Nam giáo phận San Jose, California, Hoa-kỳ (USA) tổ chức tại camp St. Francis, Aptos, California, USA

Phong trào Cursillo Ngành Việt Nam Âu Châu  tổ chức Hai Khóa Tĩnh  Huấn Cursillo tại  Giáo Xứ Việt Nam Paris:

  Khóa Nữ    # 21 : Từ ngày 03 tháng 08 đến ngày 06 tháng 08 năm 2005 .

Khóa Nam # 22 : Từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 13 tháng 08 năm 2005 .

 

2- Phong trào Cursillo tại Uc châu:

Xin chúng ta cầu nguyện cho các khóa do phong trào Cursillo tông giáo phận Brisbane, ngành Uc tổ chức hai khóa Cursillo 3 days:

                        Khóa75th. Men’s:            October 6-9 / 05

                        Khóa78th Ladies:            October 13-16 / 05

 

            Ngoài ra, Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những tham dự viên các khóa ở nơi khác tại Uc châu. Đó là:

 

Aug 18-21                   CanberraGoulburn            ACT            Men

Oct 6-9            75            Brisbane          QLD            Men

Oct 13-16            78            Brisbane          QLD            Women

Oct 27-30            2            Perth            WA            Men*

 

3-Các Khóa Kairos dành cho tù nhân:

Aug 19-21            6            Kairos Outside Cnnberra            ACT            Women

Sept 5-9            16            Cessnock        NSW            Men

Oct 4-7            15            Grafton            NSW            Men

TBA     7            Berrima            NSW            Women

Oct 11-14            13            Emu Plains   NSW            Women

Oct 14-16            3            Kairos Outside Hunter            NSW            Women

Oct 23-28            15            Silverwater      NSW            Men

 

4- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:     

Aug 18-21            36            Frederico Westphalen- Rio Grande do Sul            BRASIL          Men

Aug 19-21            15            Santa Maria RS                  BRASIL                    Young Women

Aug 25-28            36            Frederico Westphalen – Rio Grande do Sul, BRASIL            Women

Aug 26-28            15            Santa Maria RS   BRASIL,                                    Young Men

Sept 1-4            11            Cuiaba MT,   BRASIL,                                          Young Men

Sept 8-11            11            Cuiaba MT,   BRASIL,                                         Young Women

Sept 15-18            298            Leon, GTO (Guanajuato)            MEXICO      Men

           299            Leon, GTO            MEXICO      Men

Sept 16-18            135            Apucarana PA            BRASIL          Men

           152            Joinville SC            BRASIL          Men

Sept 21-24            37            Ascoli Piceno            ITALIA         Women

Sept 22-25                   Cachoeiro de Itapemirim ES            BRASIL          Men

Sept 29-Oct 2              Cachopeiro de Otapemirim ES            BRASIL          Women

           120            St. Louis, Missouri            USA            Men

 

Nguyên xin Chúa Kitô, Thày Chí Thánh, qua lời cầu bầu của Thánh Phao-lô cho chúng con ḷng nhiệt thành v́ Chúa, biết sống “đời chia sẻ” dấn thân phục vụ Chúa trong mọi người.

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quư cha và quư anh chị,

De colores!