PALANCA

 

HIẾN CHẾ TÍN LƯ VỀ MẠC KHẢI
“ Lúc khởi đầu đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa”
(Ga 1.1)


 

Trong tháng này, mỗi người chúng ta được phong trào mời gọi t́m hiểu “hiến chế tín lư củaCông Đồng Vatican II về Mạc Khải của Thiên Chúa”.

Qua việc t́m hiểu, học hỏi hiến chế “Mạc Khải” này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng để chúng ta cảm nghiệm được t́nh yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân lọai chúng ta:

Xin cho chúng ta biết trân quư hồng ân Thiên Chúa đă ngỏ lời với ḷai người như bạn hữu, đă chấp nhận cho chúng ta đi vào cuộc sống của Ngài như lời xác nhận và tuyên bố của thánh Phaolô vàthánh Gioan: “Thủa xưa, Thiên Chúa dùng các ngôn sứ mà phán dạy cha ông chúng ta, nhưng vào thời này, Thiên Chúa đă phán dạy chúng ta qua chính con của Ngài.” (Dt1,1-2), và “ Những ai đón nhận, tức là tin vào Danh Người, th́ Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga1,12)

Là môn đệ đă được Chúa Kitô chọn, chúng ta hăy cầu nguyện Cho chúng ta biết đón nhận t́nh yêu thương mênh mông của Thiên Chúa đă ban cho chúng ta bằng sự quyết tâm, chuyên cần học hỏi và sống theo lời Chúa dạy qua chính con của Ngài là Chúa Kitô, Thày chí Thánh của chúng ta, đă được các tông đồ Chúa xưa ghi chép lại trong các tài liệu mà chúng ta trân trọng gọi tên là “Thánh Kinh”, là “Phúc Âm”. Chính thánh Gioan tông đồ đă minh xác ngay trong câu đầu tiên trong cuốn phúc âm của ngài:
“Lúc khởi đầu đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa…

Chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng ta biết dâng mọi hy sinh, khó nhọc trong mùa Chay này để thông phần, kết hợp với Chúa Kitô trong mầu nhiệm cứu chuộc nhân lọai của Ngài. Và cầu nguyện đặc biệt cho:
 

    Các anh chị em cursillistas đang chịu đựng những đau khổ v́ bệnh . Xin Chúa nâng đỡ và thêm sức để tâm hồn luôn được b́nh an
    Cho các cursillistas đă ḥan tất ngày thứ tư được vể sum họp cùng Thày chí thánh trên Thiên quốc.
    Cho việc chuẩn bị hai khóa 31 và 32 được chu đáo
    Cho việc t́m kiếm và giới thiệu các môn đệ đến với Thày trong hai khóa 31 và 32 được tiến hành tốt đẹp theo Thánh ư Chúa.

Cụ thể trong tháng này, xin quư cha và quư anh chị lưu ư cầu nguyện cho các khóa tĩnh huấn sẽ được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4 mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu, đă nhận được như sau:

AUSTRALIAN PALANCA REQUESTS
 

Chúng ta chúc mừng và tạ ơn Chúa đă trao ban thêm những tông đồ mới trong những khóa:
 

    Feb 16-19 Brisbane QLD Men
    Feb 23-26 79 Brisbane QLD Women

Và thêm lời cầu nguyện cho những tham dự viên các khóa:
Mar 2-5 Adelaide SA Men

2006 OVERSEAS PALANCA REQUESTS
 

Các khóa đă hoàn tất:
Jan 19-22 Sevilla 676
“ Trento Italy 52 women
Jan 25-28 Modena Italy 89 men*
Jan 26-29 Madrid Spain Mixed
Feb 2-5 Tainan Taiwan 105 men*
“ “ “ 91 women*
“ Las Palmas Spain 119 *
“ Bologna Italy 78 women*
Feb 9-12 Tivoli Italy 17 women*
Feb 10-12 Parana Brazil 32 young women*
Feb 17-19 Parana Brazil 32 young men*
Feb 16-19 Madrid Spain women
“ Ontario Canada men*
Feb 22-25 Vittoria (Ragusa) Italy 77 Men
Feb 23-26 Trento Italy 57 men
“ St Louis USA 122 men
“ Ontario Canada women*
Mar 2-5 Madrid Spain men
“ St Louis USA 123 women

Các khóa sẽ mở trong tháng 3 và tháng 4 :
 

    Mar 15-18 Nuoro Italy 53 men*
    Mar 16-19 Sevilla 677
    Mar 17-19 Parana Brazil 136 men*
    Mar 30-Apr 2 Las Palmas Spain 120 *
    Mar 31-Apr 2 Parana Brazil 136 women*
    Apr 6-9 Ireland 4 men
    Apr 19-22 Nuoro Italy 49 women*
    Apr 26-29 Modena Italy 55 women*

Xin chúng ta chú ư cầu nguyện cho các khóa đặc biệt dành cho các tù nhân được tiến hành trong tháng 3và tháng4 sau đây:
Kairos Short Courses

Date Course/Institution Serving Contact Address


    Apr 4 - 7 Kairos Cessnock #17 Men PO Box 371 CESSNOCK 2325
    Apr 4 - 7 Kairos Silverwater #16 Men PO Box 73 NORTHMEAD 2152
    Apr 17 - 21 Kairos Grafton #16 Men PO Box 1816 GRAFTON 2460
    Apr 18 - 21 Kairos Fulham #7 Men 9 Gordon St HEYFIELD 3858

Xin chân thành cám ơn quư cha và quư anh chị,
Decolores!
 


.