PALANCA

 

LỜI CHÚA LÀ ĐÈN SOI, LÀ ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG CHO CON (Tv 119, 105)


 

Trong tháng này, phong trào mời gọi chúng ta, những chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô, xác định tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống của Giáo hội và của mỗi người. Qua đó giúp chúng ta quan tâm và quư trong việc học hỏi và thực thi lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
 

Xin cho chúng con hiểu rằng, chính Chúa Kitô đă truyền cho các tông đồ rao giảng cho mọi người Tin Mừng đă được hứa trước qua miệng các ngôn sứ, đă được chính Chúa Kitô thực hiện và công bố. Chúa đă sai các tông đồ rao giảng cho mọi người “giữ hết mọi điều Thày đă truyền cho các con”. Giáo hội qua giáo lư, đời sống và việc thờ phượng để bảo tồn và duy tŕ Lời Chúa trong giáo hội. “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng dẫn đường cho con đi” (Tv 119,105).
 

Do đó xin giúp chúng con biết quư trọng lời Chúa qua việc:
 

   Tham dự sốt sắng bàn tiệc Lời Chúa cùng với bàn tiệc Thánh Thể. Nhờ đó đời sống thiêng liêng mỗi ngày càng tăng triển và càng được đổi mới.
   Chăm đọc, ân cần học hỏi và lắng nghe Lời Chúa. Các sách Phúc Âm giúp chúng ta biết Chúa Kitô cách đặc biệt và hướng dẫn chúng ta sống

      theo giáo huấn của Ngài.
   Cầu nguyện đi đôi với việc đọc Kinh Thánh để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người.V́ cầu nguyện là chúng ta ngỏ lời với Thiên  Chúa  và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc Phúc Âm .
 

Tháng này giáo hội cũng mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm cứu chuộc và phục sinh của Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta để củng cố niềm tin và sẵn sàng sống chứng nhân Tin Mừng cho Thày bằng cuộc sống yêu thương theo gương Chúa Kitô
 

   Mừng Chúa phục sinh chúng ta cầu nguyện cho tinh thần Cursillo sống dậy nơi mỗi cursillista.,
   Cầu nguyện cho các anh chị em đă hoàn tất ngày thứ tư và cũng không quên cầu cho những anh chị em đang đau bệnh.
   Cầu nguyện cho việc chuẩn bị hai khóa Cursillo Việtnam 31 và 32 sẽ được tổ chức tại Perth, Tây Úc vào đầu năm tới.
   Cầu nguyện và tích cực giới thiệu ứng viên cho hai khóa 31 và 32.
   Cầu nguyện cho Đại Hội Phong trào Cursillo Á châu- thái B́nh Dương lần thứ 19 do phong trào Cursillo Úc châu tổ chức vào đầu tháng  10 -2006 tại Campbelltown, NSW và phong trào Cursillo ngành Việtnam Úc châu tích cực hỗ trợ
 

Cũng xin quư cha và quư anh chị cầu nguyện cho những khoá tĩnh huấn Cursillo tại Uc và trên thế giới tổ chức trong tháng 4 và tháng 5 mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu, đă nhận được thư xin palanca, như sau:
 

1. Các khóa Cursillo ngành Việtnam:
 

   Ngày 12 – 15 / 5 -2006: khóa nam 435 PT Cursillo VN Giáo phận Orange, California USA tổ chức.
   Ngày 19 – 22 / 5-2006: khóa nữ 436 PT Cursillo giáo phận Orange, California USA tổ chức
   Ngày 17 -20 / 8-2006: khóa nam 30VNSJ do PT Cursillo giáo phận San Jose, California, USA tổ chức.
   Ngày 24- 27 / 8 -2006: khóa 31VNSJ do Pt Cursillo giáo phận San Jose, California, USA tổ chức
 

2. Các khóa Cursillo tại Uc châu:
 

Mar 2-5 Adelaide, SA Men
May 4-7 Wollongong, NSW Women*
May 18-21 Wollongong, NSW Men*
Kairos Australia
Apr 4 – 7 Cessnock #17 Men
“ Silverwater #16 Men
Apr 17 - 21 Grafton #16 Men
Apr 18 - 21 Fulham #7 Men
May 1 - 5 Kempsey #2 Men
May 7 - 12 Bathurst #10 Men
May 9 - 12 Emu Plains #14 Women
Kairos Outside
May 5 - 7 Qld #11 Women
May 26 – 28 Sydney #15 Women
June 2-4 Melbourne #1 Women


3. Các khóa Cursillo trên thế giới:
 

Mar 15-18 Nuoro Italy 53 Men
Mar 16-19 Sevilla 677
“ Cuiaba Brazil 1 Women*
Mar 17-19 Parana Brazil 136 Men
Mar 30-Apr 2 Las Palmas Spain 120
“ Trento Italy 53 Women*
” Madrid Spain Mixed*
Mar 31-Apr 2 Parana Brazil 136 Women
Apr 6-9 Ireland 4 Men
Apr 19-22 Nuoro Italy 49 Women
Apr 26-29 Modena Italy 55 Women
Apr 28-May 1 Liverpool England *
“ Birmingham England *
Apr 29- May 2 Madrid Spain Mixed*
May 10-13 Vittoria Italy 53 Women
May 11-14 Sevilla 678
“ Panama Panama 123 Women*
May 18-21 Bologna Italy 149 Men
May 19-21 Parana Brazil 137 Men
May 25-28 Madrid Spain Mixed*
May 26-29 Surrey England *
 

Xin chân thành cám ơn quư cha và quư anh chị,
 

Decolores!


.