PALANCA

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 2-2007

 

“Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và liên kết với anh em trong t́nh huynh đệ” Kính xin quư cha, quư anh chị dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ sau đây:

I-Sống chủ đề tháng này:
 

SỐNG ĐẠO HÔM NAY: chứng nhân Tin Mừng
Ư lực: “Này đây ta đến để đổi mới mọi sự” (Kh21,5).

II-Phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu:
 

· Tháng này, chúng ta mừng kỷ niệm 10 gia nhập phong trào Cursillo của quư anh chị tham dự hai khóa 11 và 12. Chúng ta hân hoan chúc mừng 10 năm ân phúc của quư anh chị và cầu chúc quư anh chi hai khóa 11&12 ngày kỷ niện vui tươi, nhiều ư nghĩa, một đời sông luôn thăng tiến trong t́nh yêu Chúa Ki tô và ngày thứ tư an vui, hạnh phúc và luôn gắn bó với anh chị em cũng như với phong trào.
· Chào mừng các tân cursillistas hai khóa 31&32 và cầu nguyện cho họ sống “ngày thứ tư” lạc quan, nhiệt thành và kiên trung chứng nhân Tin Mừng .
· Cầu nguyện cho tinh thần cursillo thấm nhuần và triển nở trong đời sống các cursillistas.
· Cầu nguyện cho hai khóa cursillo Việt Nam do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, NSW tổ chức vào tháng 9 này:
 

* Khóa 33 Nam từ ngày 06 -09-2007 đến 09-09-2007
* Khóa 34 Nữ từ ngày 13-09-2007 đến 16-09-2007.
 

- Cầu nguyện cho việc thành lập Ban Điều Hành hai khóa.
- Cầu nguyện cho việc giới thiệu ứng viên cho hai khóa .
 

· Cầu nguyện cho việc tổ chức Đại Hội Phong trào Cursillo Việt Nam Uc Châu đầu năm 2008 tại Canberra.
· Cầu nguyện cho các sinh hoạt Hội Nhóm, Liên Nhóm và Ultreya trong phong trào luôn sinh động, phong phú và hữu ích.
· Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư được về hưởng vĩnh phúc cùng Thày Chí Thánh trong nước Chúa.
· Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đang đau bệnh . Xin Chúa nâng đỡ và thêm sức để tâm hồn luôn được b́nh an

III- Các khóa cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam tổ chức trên thế giới:
 

· Trong tâm t́nh biết ơn, chúng ta xin Chúa chúc lành cho quư cha linh hướng, quư anh chị cursillistas trong các phong trào Cursillo ngành Việt Nam các tổng giáo phận và giáo phận tại Hoa Kỳ như Orange, San Jose, Los Angeles. Canada và Pháp, Au châu đă cầu nguyện , dâng palanca và gửi palanca cầu nguyện cho hai khóa 31&32 tại Perth, Tây Uc.
· Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho hai khóaCursillo Việt Nam11&12 do phong trào cursillo tổng giáo phận Vancouver BC tổ chứ c tại Canada vào tháng 7 năm nay.

IV- Các khóa cursillo do phong trào Uc tổ chức:
 

Trong tâm t́nh biết ơn, chúng ta xin Chúa chúc lành cho quư cha linh hướng, quư anh chị cursillistas trong các phong trào Cursillo các tổng giáo phận tại các Tiểu Bang Úc châu đă cầu nguyện , dâng palanca và gửi palanca cầu nguyện cho hai khóa 31&32 tại Perth, Tây Úc.

V-Các khóa Cursillo tổ chức trên thế giới:
 

· Trong tâm t́nh biết ơn, chúng ta xin Chúa chúc lành cho quư cha linh hướng, quư anh chị cursillistas trong các phong trào Cursillo trên thế giới đă cầu nguyện , dâng palanca và gửi palanca cầu nguyện cho hai khóa 31&32 tại Perth, Tây Uc.
· Chúng ta tích cực cầu nguyện cho các khóa Cursillo đượ tổ chức khắp nơi trên thế giới, các riêng các khóa Cursillo trong hai tháng 2 và 3 năm nay:

Feb 1-4 Cordoba ? mixed
“ Chatham UK men
Feb 8-11 Chatham UK women
“ London UK men
“ Panama 125th women
Feb 14-17 Modena Italy 56th women
Feb 15-18 Irapuato Mexico women
“ Madrid Spain mixed
Feb 16-18 Almeria Spain 223rd
Feb 22-25 Indiana USA men
Feb 28- Mar 3 Vicenza Italy 79th men

Mar 1-4 Madrid Spain women


“ Bologna Italy 80th women
“ Trento Italy 59th women
Mar 14-17 Nuoro Italy 55th men
Mar 15-18 Ugento Italy 24th women
“ Madrid Spain men
Mar 22-25 Indiana USA women

VI-Các khoá Kairos tại Uc
 

Mar 23-25 Melbourne KO#2 women KAIROS OUTSIDE:

Xin Thày chí thánh chúc lành cho chúng ta.
Decolores!