PALANCA

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 3-2007

 

“Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và liên kết với anh em trong t́nh huynh đệ”. Kính xin quư cha, quư anh chị dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ sau đây:
 

I- Ư cầu nguyện cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu:
 

Xin cầu cho:
 

- Tất cả mọi Cursillistas đều là chứng nhân của Thiên Chúa T́nh Yêu.
- Hai khóa do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, NSW tổ chức vào tháng 9 này:
 

* Khóa 33 Nam từ ngày 06 -9-2007 đến 09-9-2007
* Khóa 34 Nữ từ ngày 13-9-2007 đến 16-9-2007.
 

- Các sinh hoạt Hội Nhóm, Liên Nhóm, Ultreya và Trường Lănh Đạo trong phong trào luôn sinh động, phong phú và hữu ích.
- Các anh chị em Cursillistas đă hoàn tất ngày thứ Tư được về hưởng vĩnh phúc cùng Thày Chí Thánh trong nước Chúa.
- Các anh chị em Cursillistas đang đau bệnh. Xin Chúa nâng đỡ và thêm sức để tâm hồn luôn được b́nh an.
 

II- Các khóa Cursillo do phong trào ngành Việt Nam tổ chức trên thế giới:
 

Hai khóa Cursillo Việt Nam 11&12 do phong trào Cursillo Tổng giáo phận Vancouver BC tổ chứ c tại Canada vào tháng 7 năm nay.
 

III- Các khóa Cursillo do phong trào Úc tổ chức:
 

Mar 10-11 Newcastle Celebrate Love
Mar 9-12 Melbourne Spanish # 22 men*
May 5-7 Brisbane men
IV-Các khóa Cursillo tổ chức trên thế giới:
Mar 1-4 Madrid Spain women
“ Bologna Italy 80th women
“ Trento Italy 59th women
“ Cordoba mixed
Mar 8-11 Venice Italy 19 men
“ St Louis MI USA 126 men
Mar 10-11 Cordoba couples
Mar 14-17 Nuoro Italy 55th men
Mar 15-18 Ugento Italy 24th women
“ Madrid Spain men
“ St Louis MI USA 127 women
“ Kolin Czech women
“ Cordoba mixed
“ New York USA 187 men

Mar 22-25 Indiana USA women
Mar 23-25 Apucarana Brazil 139 men
Mar 29-Apr 1 Tres Dias Ireland 5 men

Apr 19-22 New York USA 185 women
Apr 26-29 Tres Dias Ireland 6 women
“ Liverpool England *
 

V- Các khóa Kairos tại Uc:
 

March 23 - 25 Melbourne KO#2 women
April 10 – 13 Berrima #10 Women
April 17 – 20 Mobilong #5 Men
April 17 – 20 Silverwater #18 Men
Xin Thày chí thánh chúc lành cho chúng ta.
 

Decolores!