PALANCA

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2007

 

“Hiệp nhất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh em trong t́nh huynh đệ”.

 

Kính xin quư cha, quư anh chị dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ sau đây:
 

I- Theo chủ đề tháng này: “SỐNG ĐẠO TRONG MÙA PHỤC SINH” với ư lực sống: “Đức Kitô đă trỗi dạy từ cơi chết, mở đường cho những ai đă an giấc ngàn thu” (1Cor,20). Cầu xin cho mỗi người đón nhận Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa Kitô rọi chiếu mỗi ngày trong cuộc đời, để trở nên chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh
 

II- Cầu nguyện cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu:
 

Xin cầu cho:
 

- Các sinh hoạt Hội Nhóm, Liên Nhóm và Ultreya trong phong trào luôn sinh động, phong phú và hữu ích.
- Các anh chị em Cursillistas đă hoàn tất ngày thứ Tư được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh.
- Các anh chị em Cursillistas đang đau bệnh đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an
- Đặc biệt, xin chúng ta câu nguyện cho hai khóa do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, NSW tổ chức vào tháng 9 này:
 

* Khóa 33 Nam từ ngày 06 -09-2007 đến 09-09-2007
* Khóa 34 Nữ từ ngày 13-09-2007 đến 16-09-2007.
 

III- Các khóa do phong trào Cursillo ngành Việt Nam tổ chức trên thế giới:
 

- Hai khóa 11&12 do phong trào Cursillo tổng giáo phận Vancouver BC tổ chứ c tại Canada vào tháng 7 năm nay.
- Hai khóa 32&33 do phong trào Cursillo giáo phận San Jose tổ chức vào tháng 8 năm nay: Khóa Nam 32VNSJ: từ ngày 16/08/07 đến ngày 19/08/07 và

 

Khóa Nữ 33VNSJ: từ ngày 23/08/07 đến ngày 26/08/07
 

IV- Các khóa do phong trào Cursillo Úc tổ chức:
 

May 5-7 Brisbane Men
Jun 8-11 Brisbane Women
Jun 8-11 Wagga Wagga Women
Jun 8-11 Sydney East (Spanish) #55Mixed
Jully 5-8 Perth Men*
July 19-22 Maitland/Newcastle Mixed
Sept 13-16 Perth Women*
V- Các khóa Cursillo tổ chức trên thế giới trong hai tháng 3 và 4:
Apr 19-22 New York USA 185 Women
Apr 26-29 Tres Dias Ireland 6 Women
“ Liverpool England *

VI-Các khóa Kairos tại Úc:
 

Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các tù nhân tham dự trong các khóa sau đây. Xin cho họ gặp gỡ Chúa và sẵn sàng đi theo Ngài.
 

April 10 – 13 Berrima #10 Women
April 17 – 20 Mobilong #5 Men
April 17 – 20 Silverwater #18 Men
Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho chúng ta.
 

Decolores!