PALANCA

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 5 - 2007

 

“Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và liên kết với anh em trong t́nh huynh đệ” Kính xin quư cha, quư anh chị dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ sau đây:

I-Sống chủ đề tháng này:
 

SỐNG ĐẠO THEO GƯƠNG THÁNH BỔN MẠNG PHAO LÔ
 

Ư lực sống: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galat 2, 20).
 

Cầu xin cho mỗi người chúng ta, những môn đệ của Chúa, biết lắng nghe và t́m hiểu, để nhận ra thánh ư Chúa trong tất cả mọi t́nh huống của đời sống, biết hy sinh ư riêng của ḿnh mà sống theo thánh ư, trước mỗi hành vi của ḿnh, để những người chung quanh nh́n thấy Chúa trong chúng ta mà tin theo Ngai.

II Cầu nguyện cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu:

 

 • Đặc biệt, chúng ta hăy tích cực dâng palanca câu nguyện cho hai khóa cursillo Việt Nam do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney, NSW tổ chức vào tháng 9 tới đây:
   

  • Khóa 33 Nam từ ngày 06 -09-2007 đến 09-09-2007

  • Khóa 34 Nữ từ ngày 13-09-2007 đến 16-09-2007.

  • Cầu nguyện cho Ban Điều Hành hai khóa, các rollistas hoàn tất tốt đẹp việc chuẩn bị..

  • Cầu nguyện cho các ứng viên mau mắn đáp lại lời mời gọi tham dự khóa

 • Cầu nguyện cho Ban Linh Hướng, Ban Đại Diện, Văn Pḥng Điều Hành các phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại các tổng giáo phận, các tiểu bang

 • Cầu nguyện cho tinh thần cursillo thấm nhuần và triển nở trong đời sống các cursillistas.

 • Cầu nguyện cho các sinh hoạt Hội Nhóm, Liên Nhóm và Ultreya trong phong trào luôn sinh động, phong phú và hữu ích.

 • Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư được về hưởng vĩnh phúc cùng Thày Chí Thánh trong nước Chúa.

 • Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đang đau bệnh . Xin Chúa nâng đỡ và thêm sức để tâm hồn luôn được b́nh an
   

III- Các khóa cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam tổ chức trên thế giới:
 

 • Cầu nguyện cho hai khóaCursillo Việt Nam11&12 do phong trào cursillo tổng giáo phận Vancouver BC, kỷ niệm 10 năm Cursillo ngành Việt Nam có mặt tại Canada, tổ chứ c vào tháng 7 năm nay.

  • Khóa 11 Nam và 12 Nữ : Từ ngày 12 đến 15 tháng 7 năm 2007
    

 • Cầu nguyện cho hai khoá Tĩnh Huấn năm 2007 do Phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Tổng Giáo Phận Los Angeles Hoa Kỳ tổ chức
   

  • Khóa Nữ # 693: Ngày 19-22 tháng 7 năm 2007.

  • Khóa Nam # 694: Ngày 26-29 tháng 7 năm 2007.
    

 • Cầu nguyện cho hai khóa Cursillo Việt Nam do phong trào cursillo giáo phận San Jose tổ chức vào tháng 8 năm nay:
   

  • Khóa Nam # 32VNSJ: từ ngày 16/08/07 đến ngày 19/08/07

  • Khóa Nữ # 33VNSJ: từ ngày 23/08/07 đến ngày 26/08/07

IV- Các khóa cursillo do phong trào Uc tổ chức:
 

Trong tâm t́nh biết ơn các phong trào Cursillo đă luôn hỗ trợ các khóa cursillo do chúng ta tổ chức, kính xin quư anh chị dâng palanca cầu nguyện cho các khoá sau đây:

Jun 8-11 Brisbane women
“ Wagga Wagga women
“ Sydney East (Spanish) #55 mixed

Jully 5-8 Perth men*
July 19-22 Maitland/Newcastle mixed
Sept 13-16 Perth women*
Sept 28-Oct 1 Wollongong women*

V-Các khóa Cursillo tổ chức trên thế giới:
 

Chúng ta cũng cầu nguyện cho các khóa Cursillo được tổ chức khắp nơi trên thế giới, cách riêng các khóa Cursillo trong tháng 6 này:

Jun 15-17 Apucarana Brazil 140 women*
Jun 21-24 Moron Argentina 73 women*

Xin Thày chí thánh, qua lời c ầu bầu của thánh Phaolô, chúc lành cho chúng ta.
 

Decolores!