PALANCA

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 3 - 2008

 

TRỞ VỀ

"Con xét lại đường lối con đi, và quay gót trở về cùng Thánh Ư"
(Tv 119,59).

 

" Hiệp nhất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ" kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:
 

I- sống chủ đề tháng 3: : Trở về.
 

Cầu xin cho chúng ta luôn sông tâm t́nh của một sự hồi tâm liên lỉ, biết quan tâm và thăng tiến mối liên hệ mật thiết với thầy: tin yêu và phó thác.
Ư lực sống trong tháng:
"Con xét lại đường lối con đi, và quay gót trở về cùng Thánh Ư" (Tv 119,59).
 

II- cầu nguyện đặc biệt:
 

" Đại hội giới trẻ thế giới WYD08 tổ chức tại Sydney từ 15 đến 20 tháng 7 năm 2008.
" Cầu nguyện cho quê hương, cho giáo hội Việt Nam, cho Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và giáo dântrong cuộc tranh đấu cho công lư, đ̣i lại tài sản đă bị Cộng sản Việt Nam tước đoạt hơn 50 năm qua.

III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Vyết Nam, Úc Châu
 

" Hai khóa cursillo 35 &36tổ chức tại Melbourne vào đầu năm 2009:
Khóa 35 NAM từ 08 đến 11 tháng 3 năm 2009
Khóa 36 NỮ từ 15 đến 18 tháng 01 năm 2009
" Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng; cách riêng cho các anh chị mới qua đời.
" Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, nhất là các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo tổ chức trong tháng 3 và tháng 4- 2008.
 

Cụ thể là các khóa:
 

" Khóa Cursillo # 96 NAM từ 28 -02- 08 đến 02-03-08 tại Durango, Mexico
" Khóa Cursillo # 273Nữ từ 13 đế 16 -03-08 tại Bogota, Columbia
" Khóa Cursillo # 96 NỮ từ 16-19-03-08 tại Durango, Mexico
" Khóa Cursillo #276 Nam từ 10 đến 13- 04-08 tại Bogota , Columbia
" Khóa Cursillo #688 Nữ từ 03 đến 06 -04-08 tại Morelia, Mexico
" Khóa Cursillo # 113 Nam Từ 01 đến 04-05-08 tại Durango, Mexico
" Khóa Cursillo # 104 NAM từ 24 đến 27 - 04-08 tại Jacarezinho, Brasil

V- Cầu nguyện cho các khóa Kairos tổ chúc trong tháng:
 

" Khóa Kairos # 23 NAM từ 27 đến 30 -03-08 tại nhà tù Mark Stiles prison Texas, USA.

Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta
 

Decolores!