PALANCA

 

TRẺ HÓA TÂM HỒN

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 5-2008
 

" Hiệp n hất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ" kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:

I- Chủ đề: : Trẻ hóa tâm hồn.
 

Xin cho cuộc sống mỗi cưrsillista chúng ta phản ảnh được t́nh thương, sự b́nh an và niềm vui của Chúa Kitô mà chúng ta đă lănh nhận và cảm nghiệm; cũng như biết chia sẻ t́nh yêu và niềm vui đó với mọi người trong môi trường .
 

Mẹ Têrêsa đă nói:
 

"Một người tràn đầy niềm vui đă là một bài giảng hùng hồn và hữu hiệu rồi."
 

Ư lực sống trong tháng:
 

"Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, th́ sẽ chẳng được vào" (Mc 10,15)

 

II- cầu nguyện đặc biệt:
 

  Cầu nguyện cho ác bà mẹ nhân ngày " mothre's day" 11-05-2008
 

  Cầu nguyện cho các bạn trẻ ư thức về vai tṛ của ḿnh trong các môi trường sống
 

" Cầu nguyện cho chị Sis, phối ngẫu của anh Ben Seman, chủ tịch CNMI Cursillo,mới phát giác bị ung thư và đang được điều trị tại Honolulu, Hawai. Xin cầu nguyện cho anh chi và gia đ́nh trong hoàn cảnh khó khăn này va cầu nguyện cho chị được mau b́nh phục để anh có thể an tâm lo cho Đại Hội Áchâu- Thái B́nh Dướng sẽ được tổ chức vào tháng 11 tại Saipan.
 

  Cầu nguyện cho Đại hội giới trẻ thế giới WYD08 tổ chức tại Sydney từ 15 đến 20 tháng 7 năm 2008.

III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu
 

" Cầu nguyện cho việc giới thiệu ứng viên cho Hai khóa cursillo 35 &36 tổ chức tại Melbourne vào đầu năm 2009:
 

  Khóa 35 NAM từ 08 đến 11 tháng 01 năm 2009
 

  Khóa 36 NỮ từ 15 đến 18 tháng 01 năm 2009
 

" Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư , cách riêng cho các anh chị mới qua đời, .được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng. Cách riêng nhớ đến cha cố Dominicô Nguyễn Văn Đồi lễ giỗ.
 

  Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, nhất là các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, ngoài Úc châu:
 

  22 - 25 tháng 5 Khóa Nam # 483 PT Giáo phận Orange, California, USA.
 

  29 -31 tháng 5 Khóa Nữ # 484 PT Giáo phận Orange, California, USA.
 

  10 đến 13 tháng 7 Khóa Nam # 7 PT Tổng giáo phận Washington , USA

V- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo tổ chức cuối tháng 5 và trong tháng 6- 2008:
 

A-Khóa Cursillo tại Úc châu:
 

  02-05 May Khóa Men Brisbane , Queensland
 

  06-09 May Khóa Women Brisbane, Queensland
 

  02-05 May Khóa Mixed Cairns, Queensland
 

  06-09 June Khóa Mixed (TTTH Thánh Giuse, Bringelly) , Eastern Sydney,NSW

B-Khóa Cursillo ngoài Úc châu:
 

  22-25 May Khóa 323 men Leon, Mexico
 

  22-25 May Khóa 290 women Toluca, Mexico
 

  29 May - 1 Jun Khóa 95 women Silao, Mexico
 

  5-8 June Khóa 243 mixed Madrid, Spain
 

  5-8 June Khóa 324 women Guanajuato, Mexico
 

  5-8 June Khóa mixed Cordoba, Brazil
 

  10-13 June Khóa 1 st women Cararayllo Peru
 

  12-15 June Khóa 131 Isla de Gran Canaria Spain
 

  19-22 June Khóa 62 women Mar del Plata Argentina
 

  26-29 June Khóa 116 men Toluca, Mexico

Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta
 

Decolores!