PALANCA

 

T̀NH BẠN TRONG THẦY CHÍ THÁNH

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2008
 

"Hiệp nhất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ” kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:

I-Chủ đề: T́nh bạn trong Thầy Chí Thánh


Cầu nguyện cho t́nh bạn trong phong trào luôn được đề cao, tôn trọng và triển nở .
Ư lực sống “ Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là đượckhơ tàng.” (Hc 6, 14)

II- Cầu nguyện đặc biệt:


· Xin tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Giáo Phận Hà Nội. Nhất là cầu nguyện cho Đức Tổng Ngô Quang Kiệt, cùng toàn thể giáo dân cuả 2 Giáo xứ Thái Hà và Hà Nội, sớm thoát khỏi t́nh trạng nguy hiểm, thoát khỏi sự khủng bố tinh thần và hành hạ thể xác…


· Cầu nguyện cho kết quả của Đại Hội Cursillo Á Châu & Thái B́nh Dương lần thứ XX tổ chức từ ngày 06 đến 09/11/2008 tại Saipan được triển nở trong tất cả các phong trào trong khu vực.


· Cầu nguyện cho các tân cursillistas đă tham dự các khoa Cursillo trong tháng qua, luôn giữ được ngọn lửa t́nh yêu trong tâm hồn, kiên tŕ và hăng say sống chứng nhân t́nh yêu Chúa kitô trong cuộc sống.


· Cầu nguyện cho các khóa sinh sẽ tham dự các khóa Cursillo trong tháng này được gặp gỡ Chúa Kitô .

III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu


Cầu nguyện cho các khóa sinh đă ghi danh tham dự Hai khóa cursillo 35 & 36, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi, tích cực chuẩn bị lên đường tham dự hai khóa được tổ chức tại Melbourne vào đầu năm 2009:


· Khóa 35 NAM từ 08 đến 11 tháng 01 năm 2009


· Khóa 36 NỮ từ 15 đến 18 tháng 01 năm 2009


Cầu nguyện đặc biệt cho hai khóa và viết palanca cá nhân cho các khóa sinh, quư cha linh hướng , quy anh chị Ban Điều Hành hai khóa, các rollistas, và các anh chị trợ ta ma chúng ta biết.


Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư , cách riêng các anh chị có ngày giỗ trong tháng 11 như linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Tâm (05-11-1998), Phêrô Nguyễn Khải Hoàng (22-11-2005), và cầu nguyện cho các anh chị hoặc thân nhân mới qua đời, được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng.
 

Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, cách riêng cho anh Phạm Quang Đạt (Khóa 13), con trai anh chị Vũ Viết Huyên là em Vũ Viết Anh (khóa 33) bị tai nạn xe hơi, thương thế trần trọng.


Cầu nguyện cho các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo trên thế giới:


05-08/11 C#43 Mix Cursillo of Christianity in the Diocese of Alcal de Henares (Spain)

 

20-23 /11 C# 114 Nữ -Durango,Mexico


Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta


Decolores!