PALANCA

 

THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 03-2009
 

" Hiệp n hất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ" kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:
 

I- sống chủ: Thập gía Chúa Kitô
 

Xin cho chúng taluôn can đảm chấp nhận vác thập giá đời ḿnh theo gương Thày Chí Thanh.
 

Ư lực sống trong tháng: "Tôi tự hào trong thập giá của Đức kitô" (Gl 6, 14 )

II- Cầu nguyện đặc biệt:
 

-Cầu nguyện cho Đại Hội các phong trào Cursillo tại Úc châu tổ chức Dakabin , Queensland vào tháng 6-2009 (2009 national  encounter for The Australian Cursillo Movement)
 

-Cầu nguyện cho các khóasinh sẽ tham dự các khóa Cursillotrong tháng này được gặp gỡ ChuáKitô .
 

-Giỗ 1 năm ông Eduardo Bonin, mota trong những người sáng lập phong trào.
 
III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu
 

- Cầu nguyện cho việc thành laập Ban Điều hành 2 khóa 37 và 38 sẽ được tổ chức tại Sydney đầu năm 2010:
- Khóa C#37 NAM từ ngày 07-01-09 đến 10-01-09
- Khóa C#38 NỮ: từ ngày 14 -01-09 đến 17-01-09
Tại: TRUNG TÂM TĨNH HUẤN THÁNH GIUSE, BRIGELLY
 

- Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư, cách riêng các anh chị cóngày giỗ trong tháng 3 và tháng4


- Anh Antôn Bùi Duy Hinh ( 22-03-2005)
- Sư huynh Gerard Nguyễn Xuân Nhơn (25-03-2005)
- Anh Phanxicô Nguyễn Đ́nh Thi (23-04-2000)
 

Và cầu nguyện cho các anh chị cursilistas hoặc thân nhân mới qua đời, .được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng.
 

Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, cách riêng cho các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, ngoài Úc châu tổ chức:
 

- Khóa 499 & 500 se to chuc vao thang 5, 2009 tai doi Marywood, Orange County do phong trao Cursillo tai Orange County, USA.

V- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo trên thế giới:
 

A-Khóa Cursillo tại Úc châu:
 

B-Khóa Cursillo ngoài Úc châu:
 

- Phong trào Cursillo FRONTERA, COAHUILA,MEXICO
 

CURSILLO # 70 DE MUJERES.( khóa Nam): từ 05 đến 08 tháng 3- 2009.
 

CURSILLO # 77 DE HOMBRES.( khóa Nữ) từ 12 đến 15 tháng 3- 2009.

- Tại Brasil:
 

- 13 Cursilho Masculino para Jovens da Diocese de Erechim, 23 -26 /07 / 2009;
- 13 Cursilho Feminino para Jovens da Diocese de Erechim, 30 / 07 đến a 02 / 08 / 2009;
- 41 Cursilho Masculino Adulto da Diocese de Erechim, từ 21 - 23 / 08 / 2009;
- 41 Cursilho Feminino Adulto da Diocese de Erechim, từ 28 - 30 / 08 / 2009.

- Một số nơi khác:


-11-14 Mar Khóa 82nd men , Vicenza Italy
-12-15 March Khóa 98 women , Toluca Mexico
-13-15 March khóa 176 men's Piracicaba Brazil

-Phong trào Findlay , Ohio, USA:
 

Women's:
 

Walk #77 June 18-21, 2009
Walk #78 October 8-11, 2009
 

Men's:
 

Walk #60 March 12-15, 2009
Walk # 61 November 12-15, 2009
 

- Đặc biệt cầu nguyên cho khoa Kairos #24 dành cho 42 nam tù nhân tại nhà tù Mark Stiles Prison in Beaumont, Texas.Hoa kỳ

Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta
 

Decolores!