PALANCA

 

CHỨNG NHÂN CHO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 04-2009
 

“ Hiệp n hất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ” kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:
 

I- sống chủ đề tháng : Chứng Nhân cho Chúa Kitô Phục sinh
 

“Đức Kitô đă chỗi dậy từ cơi chết” (1 Cr 15,20)


II- Cầu nguyện đặc biệt: :
· Cầu nguyện cho Đại Hội các phong trào Cursillo tại Úc châu tổ chức Dakabin , Queensland vào tháng 6-2009 (2009 national encounter for The Australian Cursillo Movement)
· Cầu nguyện cho các khóasinh sẽ tham dự các khóa Cursillotrong tháng này được gặp gỡ ChuáKitô .

III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu
 

- Cầu nguyện cho việc thành lập Ban Điều hành 2 khóa 37 và 38:

  • Khóa C#37 NAM từ ngày 07-01-10 đến 10-01-10

  • Khóa C#38 NỮ: từ ngày 14 -01-10 đến 17-01-10
    Tại: TRUNG TÂM TĨNH HUẤN THÁNH GIUSE, BRIGELLY

-Cầu nguyện cho các anh chị em cursillistas đă hoàn tất ngày thứ tư, cách riêng các anh chị có ngày giỗ trong tháng 4 và tháng 5
 

Anh Phanxicô Nguyễn Đ́nh Thi ta thế ngày 23/04/00
Cha cố Dominico Nguyễn văn Đồi tạ thế ngày 18/05/06
 

Và cầu nguyện cho các anh chị cursilistas hoặc thân nhân mới qua đời, được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng.
 

- Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, cách riêng cho các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, ngoài Úc châu tổ chức:
 

- Khóa 499 & 500 se to chuc vao thang 5, 2009 do phong trao Cursillo tai Orange County, USA. vào 2 cuối tuần:

  • khóa Nam #499 tu ngày14 tháng 5 năm 2009

  • khóa Nữ #500 tu ngày 21 tháng 5 năm 2009
    tại Marywood Center, Orange, California.

V- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo trên thế giới:


· Phong trào Cursillo ALCAL DE HENARES, Madrid, ESPAĐA (spain)
Khóa 44 từ 30/ 04/ 09 đến 03/ 05/ 09


· Phong trào Cursillo: DAMAS, Bogota, Mexico:
+Khóa282 tư 23 – 26 tháng 4 / 2009
+Khóa 4 từ ngày 30/ 04 đến ngày 03/ 05 /2009 tại Soacha


· Phong trào Cursillo Tại CABALLEROS, bogota, Mexico:
+khóa 278 Từ 22-25 / 05 /2009
+ Khóa 1003 từ 23 - 26 /April
+ Khóa 1005 từ 14 - 17 / May
+ Khóa 4 Từ 19-22/ 6/ 2009 tại Soacha


· Tạ Brasil:
+ 13º Cursilho Masculino para Jovens da Diocese de Erechim, 23 -26 /07 / 2.009;
+ 13º Cursilho Feminino para Jovens da Diocese de Erechim, 30/ 07 đến a 02 / 08 / 2.009;
+ 41º Cursilho Masculino Adulto da Diocese de Erechim, từ 21 - 23 / 08 / 2009;
+ 41º Cursilho Feminino Adulto da Diocese de Erechim, từ 28 - 30 / 08 / 2009.


· Ngoài ra: Phong trào Findlay , Ohio, USA tổ chức:
 

Womens:
Walk #77 June 18-21, 2009
Walk #78 October 8-11, 2009
 

Mens:
Walk #60 March 12-15, 2009
Walk # 61 November 12-15, 2009
 

· Đặc biệt cầu nguyên cho khoa Kairos #24 dành cho 42 nam tù nhân tại nhà tù Mark Stiles Prison in Beaumont, Texas.Hoa kỳ

Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta
 

Decolores!