PALANCA

ĐỨC ÁI

Ư CẦU NGUYỆN THÁNG 05-2009

“ Hiệp nhất trong Thầy Chí Thánh và liên kết với anh chị em trong t́nh huynh đệ” kính xin quư cha, quư anh chị hiệp ư dâng palanca cầu nguyện cho các ư chỉ trong tháng như sau:
 

I- sống chủ đề tháng : Đức Ái
 

Cầu xin cho các cursillista cúng ta luôn sẵn sàng dấn thân, phục vụ tha nhân trên nền tảng đức ái.
Ư lực sống trong tháng: “Hiện nay đức Tin, đức Cậy, đức Mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức Mến” (1 Cr 13,13
 

II- Cầu nguyện đặc biệt:
 

-Cầu nguyện cho Đại Hội các phong trào Cursillo tại Úc châu tổ chức Dakabin , Queensland vào tháng 6-2009 (2009 national encounter for The Australian Cursillo Movement)
 

-Cầu nguyện cho các khóasinh sẽ tham dự các khóa Cursillotrong tháng này được gặp gỡ ChuáKitô .
 

III- Cầu nguyện cho phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu
 

Cầu nguyện cho việc gioớ tjiệu ứng viên cho hai khóa 37 và 38:
 

+Khóa C#37 NAM từ ngày 07-01-10 đến 10-01-10
+Khóa C#38 NỮ: từ ngày 14 -01-10 đến 17-01-10
 

Tại: TRUNG TÂM TĨNH HUẤN THÁNH GIUSE, BRIGELLY
 

Cầu nguyện cho các anh chị em cursillista hoặc thân nhân mới qua đời:
 

+ Anh Phêrô Phùng Văn Hải tạ thế ngày 11 tháng 4 năm 2009
+Anh Giuse Nguyễn Vă Viễn, tạ thế ngày 28 -04-2009
, cách riêng các anh chị co ngày giỗ trong tháng 5và tháng 6 :
+ Cha cố Dominico Nguyễn văn Đồi tạ thế ngày 18/05/06
+Anh Giuse Khổng Hữu Tân ta thế ngày 08/06/1997
+Anh giuse Lê Hồng Ngọc tạ thế ngày 22 /06 /07
 

Và cầu nguyện cho các anh chị cursilistas đă hoàn tất ngày thứ tư , .được phục sinh trong Đức Kitô, Thầy Chí Thánh , và được đón nhận vào nước Thiên Đàng.
 

· Cầu nguyện cho các anh chị cursillistas đang đau bệnh, cách riêng cho các anh chị đang trong giờ lâm tử, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được b́nh an.

IV- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, ngoài Úc châu tổ chức:
 

Phong Trào Cursillo tại Orange county, California, USA tổ chức hai khóa:
 

-Khóa Nam # 499 từ ngày : 14 đến 17 tháng 5 năm 2009
-Khóa Nữ #500 từ ngày: 21đến 24 tháng 5 năm 2009
 

V- Cầu nguyện cho các khóa Cursillo trên thế giới:
 

· Cairns Mixed Cursillo Weekend 1 – 4 May 2009, Australia
· Phong trào Cursillo Tại CABALLEROS, bogota, Mexico:
 

+khóa 278 Từ 22-25 / 05 /2009
+ Khóa 1005 từ 14 - 17 / May
+ Khóa 4 Từ 19-22/ 6/ 2009 tại Soacha
 

· Tại Brasil:
 

+ WOMENS CURSILLO #68, , from MAY, 22-24, Dioces of Santa Maria
+ MENS CURSILLO #68, from MAY, 29-31, Dioces of Santa Maria
+ 13º Cursilho Masculino para Jovens da Diocese de Erechim, 23 -26 /07 / 2.009;
+ 13º Cursilho Feminino para Jovens da Diocese de Erechim, 30/ 07 đến a 02 / 08 / 2.009;
+ 41º Cursilho Masculino Adulto da Diocese de Erechim, từ 21 - 23 / 08 / 2009;
+ 41º Cursilho Feminino Adulto da Diocese de Erechim, từ 28 - 30 / 08 / 2009.
 

· Ngoài ra: Phong trào Findlay , Ohio, USA tổ chức:
 

Womens:
Walk #77 June 18-21, 2009
Walk #78 October 8-11, 2009
 

Mens:
Walk #60 March 12-15, 2009
Walk # 61 November 12-15, 2009

Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho những công việc của chúng ta
Decolores!