Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 7 -2011

 “ Hiệp nhất trong Thày Chí Thánh và lien kết với anh chị em trong tình huynh đệ”  kính xin qúy cha, qúy anh chị hiệp dâng  palanca cầu nguyện cho các chỉ trong tháng như sau:

I-Sống chủ đề:  GIA ÐÌNH – LAO CÔNG VÀ NGÀY LỄ
Cầu nguyện cho các anh chị đang sống đời đôi lưá trong gia đình luôn sống trong tình yêu thương thể hiện qua sự quan tâm,cảm thông  chia sẻ nhau gánh nặng lao công và cho nhau niềm vui phục vụ để môi trường gia đình luôn là một mái ấm cuả hạnh phúc, luôn có Chuá hiện diện và chúc phúc.
Ý lực: “Cuả Xê-da, trả về Xê- ; Cuả Thiên Chuá , trả về Thiên Chuá,.” (Mt22,21).

II-Cầu nguyện thường xuyên:

  • Cầu nguyện cho các cursillista kiên trì  sống chứng nhân Tin Mừng trong  ngày thứ tư của mình một cách tích cực và nhiệt thành  trong các môi trường sống và sinh hoạt. 
  • Cầu nguyện cho các khóa sinh sẽ tham dự các khóa Cursillo trong tháng này gặp được chúa Kitô và sẵn sàng dấn thân phụng sự Chúa
  • Cầu nguyện cho các anh chị cursillista hoặc  thân nhân đang đau bệnh hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, đón nhận được sự nâng đỡ và thêm sức của Chúa để tâm hồn luôn được bình an và vững lòng trung kiên  với  Chúa. Cách riêng cầu nguyện cho các anh chị cursillistas:

+ Anh chị Đinh Văn Cương –NSW.
+ Anh Nguyễn Văn Minh – NSW.
+Anh Trần khôi Việt – NSW.

  • Cầu nguyện cho các cursillista mới hoàn tất ngày thứ tư: anh Micae Nguyễn Ngọc Túc, đã được Chuá gọi về sáng Chuá Nhật 29.05.2011 Xin Chuá đón về sum họp cùng Chuá và các chư thần thánh trên trời.
  •  Cách riêng cầu nguyện cho các anh chị cursillista có ngày giỗ trong các tháng 7 và tháng 8 sau đây:

+Anh Gio-A-Kim Nguyễn Văn Tính, qua đời ngày 11.07.2001
+Anh Giuse Vũ Văn Ðiều, qua đời ngày 27.07.2003.
+ Anh Ðaminh Trần Văn Riêm, qua đời ngày 24.07.2004.
+Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tờn qua đời ngày 13.07.2005.
+Anh Giuse Ðinh Quang Khanh, qua đời ngàu 24.07.2005.
+ Anh Giuse Ðỗ Văn Bốn, qua đời ngày 09.07.2009
+Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Triều, qua đời ngày 22.08.2003

Xin Chúa nhân từ ban cho  các anh chị đã hòan tất ngày thứ tư được phục sinh trong Đức Kitô, được đón nhận vào chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi vương quôc Thiên Chúa.

III- Cầu nguyện cho các biến cố sắp đến:
Phong trào Cursillo ngành Việt Nam Úc Châu, tổng giáo phận Perth, Western Australia sẽ tổ chức 2 khoá cursillo:

  • 05 đến 08.01. 2012: Khoá Cursillo 39  Nam.
  • 12 đến 15.01.2012: Khoá Cursillo 40 Nữ.

IV- Cầu nguyện cho các khóa cursillo trên thế giới:

Oliveira BRASIL                                  8/7//11 – 10/7/11            Youth    

Moreno Buenos Aires ARGENTINA    21/7/11 – 24/7/11           Days of Methodology  

Tulcan ECUADOR                                   28/7/11 – 31/7/11         Men’s

 

AUSTRALIAN WEEKENDS

 

NEWCASTLE                                   8/7/11 – 10/7/11           Cursillo of

 

Nguyên xin Thày Chí Thánh qua lời bầu cử của Mẹ Maria và thánh quan thày Phaolô chúc lành cho những cổng việc của chúng ta
.
Decolores!