Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12

*** 

Mừng Sinh nhật Chúa Giêsu: 25-12 

Chỉ còn một thời gian ngắn là hai khóa 29&30 sẽ tiến hành. Cho đến nay mọi việc chuẩn bị cho hai khóa coi như đã hoàn tất. 

Nhìn lại năm qua, chúng ta cảm nhận được rằng:

Nhờ sự hy sinh, kiên trì cầu nguyện và bao nhiêu việc bác ái của mỗi người chúng ta, cùng liên kết với các anh chị em trong và ngoài phong trào trên toàn thế giới liên lỉ cố gắng cải thiện đời sống, thánh hóa bản thân và gia đình, hiệp nhất với nhau trong Thày chí Thánh cùng dâng Palanca nhờ thánh Phao-lô, bổn mạng phong trào,và Mẹ Maria bảo trợ và cầu bầu xin Thày chúc lành cho mỗi người và phong trào, Ngài đã ban cho mỗi người , mỗi gia đình và phong trào chúng ta muôn ơn lành hồn xác, và các sinh hoạt của chúng ta thành công và hữu ích, cụ thể chúng ta đã có được :

Tân Văn Phòng Điều Hành Phong trào các Tiểu bang, Úc châu,

Khóa Lãnh Đạo Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tổ chức tại Sydney với sự cộng tác của các phong trào Cursillo Việt Nam tất cả các tiểu bang Úc Châu và tham dự đông đảo của các anh chị Cursillista Việt Nam trên toàn Úc châu 

Việc chuẩn bị hai khóa 29 và 30 đến nay đã hoàn tất , chúng ta đã có Ban Điều Hành khóa cùng với cha linh hướng khóa, các rollistas linh mục và giáo dân và nhất là đã có Danh sách các khóa sinh tham dự hai khóa, với:

 • 49 khóa sinh cho khóa 29 nam, trong đó có 3 linh mục và gồm: 
  21 khóa sinh ở Adelaide, SA. 
  3 " Brisbane, QLD
  3 " Canberra, ACT
  8 " Melbourne, VIC.
  4 " Perth, WA. và
  10 " Sydney, NSW
 • 53 khóa sinh cho khóa 30 nữ, trong đó:
  27 khóa sinh ở Adelaide, SA. 
  3 " Brisbane, QLD
  5 " Canberra, ACT
  9 " Melbourne, VIC.
  3 " Perth, WA. và
  6 " Sydney, NSW. 

Trong tâm tình cảm tạ và biết ơn chúng ta cùng nhau dâng lên Thầy Chí Thánh bó hoa thiêng đặc biệt mừng sinh nhật thày: 

* Cầu nguyện cho các khóa sinh kiên trì vượt mọi thử thách đếntham dự khóa,

* Cầu nguyện cho hai khóa 29&30 hoàn thành tốt đẹp , các khóa sinh trở thành các tông đồ nhiệt thành cho thày sẵn sàng dấn thân phục vụ và sống chứng nhân,

* Hy sinh va cẩn thận lviết palanca cá nhân cho các khóa sinh, ban DH, các rollista và trợ tá, nhất là các khóa sinh 

* Và Dâng năm mới cho Thày.

Chân thành cám ơn quý cha và quý anh chị

Kính chúc quý cha quý anh chị vui hưởng một mùa Giáng Sinh muôn vàn ân phúc và một năm mới khang an, phước lộc dồi dào từ trời cao.

Thân mến, 

Decolores!

Ủy viên Palanca

Augustino Phạm Văn Tâm