Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG 4 - 5 NĂM 2003

Trong tình huynh đệ và hiệp thông trong Thầy chí thánh, kính xin quý cha và quý anh chị nhớ cầu nguyện cho các biến cố đặc biệt mà phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Úc châu chúng ta sẽ thực hiện trong năm nay và đầu năm tới như:

 • Khóa Lãnh Đạo sẽ tổ chức vào giữa tháng 9 năm nay 2003. tại Sydney, NSW. 
 • Hai khóa tĩnh huấn Cursillo 29 ( khóa Nam) và 30 ( khóa Nữ) tổ chức vào đầu tháng 01 năm 2004 tại Adelaide, Nam Uc ( South Australia).

Cũng xin quý Cha và quý anh chị cầu nguyện cho những khoá tĩnh huấn Cursillo tại Úc và trên thế giới tổ chức trong tháng 4 và tháng 5 năm 2003 mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu, đã nhận được thư xin palanca, như sau:

1- Khóa Cursillo Việt Nam:

 • Ngày 8 - 11 tháng 5 năm 2003 Khóa Nam 403, tại Marywood Center, California, USA. Phong trào Cursillo giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ tổ chức.
 • Ngày 15 - 18 tháng 5 năm 2003 Khóa Nữ 404 tại Marywood Center, California, USA. Phong trào Cursillo giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ tổ chức

2- Khóa Cursillo tại Úc châu:

 • Phong trào Cursillo ngành Tây Ban Nha (spanish), Sydney West tổ chức khóa cursillo hỗn hợp chung cho nam và nữ từ ngày 02 - 04 tháng 05 năm 2003.
 • Phong trào Cursillo Anh ngữ, Adelaide, Nam Uc (South Australia) tổ chức khóa tĩnh huấn Cursillo cho nam giới từ ngày 16 - 19 tháng 5 năm 2003 .
 • Phong trào Cursillo, Anh ngữ, tại Cairns, Queensland tổ chức khóa tĩnh huấn hỗn hợp chung cho nam và nữ từ ngày 30tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2003.

3- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

 • Ngày: 24 - 27 tháng 4 năm 2003: khóa chung nam nữ tại Almeria,Espana. 
 • Ngày 24-26 tháng 4 khóa nam tại Ascoli Piceno, Italia.
 • Ngày 1-4 tháng 5 khóaNữ tại Trento, Italia.
 • Ngày 2-5 tháng 5 khóa nam tại Clifton, UK ( United Kingdom).
 • Ngày 7-10 tháng 5 khóa nữ tại Vitoria(Ragusa), Italia.
 • Ngày 21-24 tháng 5 khóa nữ tại Cagliari, Italia
 • Ngày 22-25 tháng 5 khoá nam tại Bologna, Italia.

4- Các khóa tĩnh huấn Kairos dành cho các tù nhân tổ chức tại các trung tâm cải huấn ( trại giam):

 • Ngày 8-11 tháng 4 khóa nam tại Trung Tâm Cải Huấn Silverwater, Trung tâm cải huấn Junee,NSW, và khóa nữ tại Trung tâm cải huấn Berrima NSW.
 • Ngày 13-16 tháng 4 khóa Nam tại Trung Tâm Cải Huấn Long Bay, NSW.
 • Ngày 29 tháng 4 đến 02 tháng 5, khóa nam tại Trung Tâm Cải Huấn Cessnock, NSW.
 • Ngày 13-16 tháng 5, khóa Nam, tại Trung Tâm Cải Huấn Bathurst, Trung Tâm Cải Huấn Grafton, NSW; khóa nữ tại Trung Tâm Cải Huấn Emu Plains,NSW 
 • Ngày 23-25 tháng 5, khóa nữ, tại Trung Tâm Cải Huấn Outside Queensland, QLD.
 • Ngày 30 tháng 5 đến 1 tháng 6, khóa nữ, tại Trung Tâm Cải Huấn Outside Sydney, NSW.

  Chân thành cám ơn quý cha, quý anh chị.

Decolores

Ủy viên Palanca.